Uuši Šana vienankarjalakši (KAR11)
3

Mitein uškojien pitäy elyä täššä muailmašša?

31Muissuta kaikilla, jotta heijän pitäy taipuo piämiehien ta muijen vallanpitäjien tahtoh. Heijän pitäy olla tottelijina ta valmehina ruatamah kaikkie hyvyä. 2Heijän ei šua paissa pahua keštänä eikä riijellä, vain heijän pitäy olla hyväšanasie ta leppeitä kaikilla ihmisillä. 3Myö niise olima tolkuttomie ta tottelomattomie, olima ekšykšissä, kaikenmoisien pahojen himojen ta makien elämän orjie. Myö elimä kaiken pahan ta kajehukšen vallašša. Meitä vihattih ta myö vihasima toini toista. 4A konša tuli näkyvih Jumalan, miän Pelaštajan, hyvyš ta armaššuš ihmisie kohen, 5Hiän pelašti miät. No še ei ollun miän hyvien ruatojen tähen, kun Hänen armošta. Hiän pelašti miät pešömällä puhtahiksi, ta niin myö šyntymä uuvveštah ta Pyhä Henki uuvvisti miät. 6Tämän Henken Jumala valutti šiästämättä miän piällä miän Pelaštajan Iisussan Hristossan kautti, 7jotta myö Hänen armošta kelpuasima Hänellä ta šaisima perinnökši ilmasenikusen elämän, niin kuin toivomma. 8Näih šanoih voipi uškuo.

Mie tahon, jotta šie aina muissuttaisit näistä as's'oista, anna ne, ket ušotah Jumalah, staraitais ruatua hyvyä. Tämä on kaikilla hyväkši ta hyövykši. 9Pisy loittuona tyhjänpäiväsistä kiissoista ta heimokuntaluvetteloista eläkä riitele ta kiivaštele Sakonašta. Še kaikki on hyövytöintä ta tyhjänpäiväistä. 10Kun ken hajottanou uškojakuntua, šemmoista ihmistä enšin varota kerran tahi kahičči. Kun hiän ei uškone, pisy häneštä loitompana. 11Šiehän tiijät, jotta tuommoni ihmini on kuin kieroh kašvanut puu, hiän eläy riähäššä. Hiän on jo iče suutin iččeh viäräkši.

Lopputervehyš

12Konša työnnän šiun luo Arteman tahi Tihikan, kiirehi miun luo Nikopolih. Šielä mie niät meinuan viettyä talven. 13Šuorita sakonanopaštaja Zena ta Apollos hyvin matkah, niin jotta hyö ei oltais minkänä vailla. 14Anna meikäläiset niise opaššuttais ruatamah hyvyä, konša on tarvis, jotta heijän uško ei jäis tyhjäkši.

15Kaikin, ket ollah tiälä miun luona, työnnetäh šiula tervehyisie. Šano tervehyisie kaikilla miän kallehilla uškovellilöillä. Jumalan armo olkah tiän kaikkien kera! Amin.