Uuši Šana vienankarjalakši (KAR11)
2

Tervehen opaššukšen mukani elämä

21Šiun pakinat olkah tervehen opaššukšen mukaset. 2Olkah vanhat miehet šelväpäisie, vakavie ta ičenpijättelijie. Olkah heilä terveh uško, tykäkkäh hyö toisie ta olkah käršivällisie. 3Vanhojen naisien pitäy niise elyä niin kuin pyhien kuuluu. Heijän ei šua paissa muista pahua eikä tottuo viinah, vain heijän pitäy opaštua toisie hyväh. 4Heijän pitäy neuvuo nuorie naisie tykkyämäh omua mieštä ta lapšie. 5Nuorien naisien pitäy olla vakavina ta puhašmielisinä, heijän pitäy pityä hyvyä huolta kojistah ta taipuo oman miehen tahtoh. Šilloin ei niken voi paissa pahua Jumalan šanašta. 6Nuorempie miehie käše pitämäh mieli kurissa. 7Hyvän ruatamisešša ole kaikilla mallina. Olkah šiun opaššuš rehellistä, arvokašta ta puhašta. 8Šiun pakinat olkah tervehie ta vailla mitänä moitittavua. Šiitä šiun vaššuštajat jouvutah häpieh, šentäh kun ei voija šanuo meistä mitänä pahua.

9Orjie neuvo kaikešša taipumah omien isäntien tahtoh ta ruatamah heijän mieltä myöten. Heijän ei šua panna isännällä vaštah 10eikä varaššella. A heijän pitäy aina näyttyä, jotta ollah kunnollisie ta heih voit luottua. Ta niin hyö kaikešša tuuvvah kunnivuo Jumalan, miän Pelaštajan, opaššukšella.

11Jumalan armo niät jiäviyty, jotta kaikki ihmiset pelaššuttais. 12Še armo opaštau meitä jättämäh jumalattomuš ta muailman himot, še opaštau elämäh täššä muailmašša vakavašti, oikiemielisešti ta Jumalua varaten. 13Näin miän pitäy elyä, kuni vuotamma šitä päivyä, konša miän kallis toivo tulou tovekši: šuuri Jumala ta miän Pelaštaja Iisussa Hristossa tulou omašša jumalallisešša valošša. 14Hiän anto oman henkeh miän puolešta. Tällä keinoin Hiän piäšti miät kaiken pahan vallašta ta puhisti omakši kanšakšeh, kumpani kaikin voimin ruatau hyvyä. 15Näin šiun pitäy paissa uškojilla, rohkistua ta neuvuo heitä kaikella šillä vallalla, mi šiula on. Eikäi kenen pie pienekšie šilma.