Uuši Šana vienankarjalakši (KAR11)
13

Kuunnelkua vallanpitäjie

131Jokahisen pitäy olla kuulijaisena vallanpitäjillä. Ei niätšen ole valtua, mi ei ois Jumalašta päin. Hiän še on ašettan vallanpitäjät omilla šijoillah. 2Ken vaššuštau vallaššaolijie, noušou Jumalan ašettamua sakonua vaštah. Ne, ket näin ruatah, šuahah kurituš. 3Ken ruatau oikein, šen ei tarviče varata vallaššaolijie; a še varakkah, ken ruatau viärin. Kun et tahtone varata vallaššaolijie, rua šitä, mi on hyvä! Šilloin hyö šilma kiitetäh. 4Vallanpitäjät ollah Jumalan käškyläisie ta ruatah šiun hyväkši. Ka kun ruatanet pahua, varaja! Eihän vallanpitäjät tyhjäh miekkua kanneta. Hyö ollah Jumalan käškyläisie ta annetah pahanruatajilla šemmoni kurituš, mi heilä lankieu. 5Šentäh totelkua vallanpitäjie. Kuitenki ei vain kuritušta varaten, vain vieläi šentäh, kun omahenki käšköy niin ruatua. 6Šamašta šyyštä työ verojaki makšatta. Vallanpitäjät ollah Jumalan käškyläisie, kun ruatah omua työtäh. 7Antakkua jokahisella še, mi hänellä kuuluu: kellä kuuluu vero, šillä antakkua vero; kellä kuuluu tulli, šillä antakkua tulli; ketä pitäy varata, šitä varakkua; ketä pitäy kunnivoittua, šitä kunnivoittakkua.

8Elkyä olkua velašša kellänä, yksi velka teilä vain olkah – toini toisen tykkyämini. Ken tykkyäy, še on täyttän Sakonan käšyt. 9Nämä käšyt: «Elä makua vierahan naisen kera», «Elä tapa», «Elä varašša», «Tovistuas's'a elä valehtele», «Elä himottele toisen omua», ta šamoin kaikki muutki käšyt, ollah jo täššä šanašša: «Tykkyä omua lähimmäistäš niin kuin iččieš». 10Ken tykkyäy lähimmäistäh, še ei rua šillä mitänä pahua. Niin jotta ken tykkyäy, še täyttäy koko Sakonan.

On aika havaččautuo

11Työ tiijättä, mitä aikua myö nyt elämmä. Miän on aika havaččautuo unešta, šentäh kun pelaššuš on nyt meitä lähempänä mitä šilloin, konša myö tulima uškoh. 12Yö on loppumaisillah, päivä jo koittau. Heittäkkä pimien ruavot ta ruvekka ruatamah valon ruatoja. 13Eläkkä myö šiivolla niin kuin päivän valošša eletäh: ilmain rähinyä ta juopotteluo, ilmain huoruiččemista ta pahua elämyä, riitelömättä ta kajehtimatta. 14Šuoriutukkua Hospotih Iisussah Hristossah! Elkyä lellittäkkyä runkuona šikäli, jotta šen himot piäštäis valtah.