Uuši Šana vienankarjalakši (KAR11)
10

101Vellet, mie toivon koko šytämeštä ta molin Jumalua, jotta Israelin rahvaš pelaštuis. 2Voin tovistua, jotta hyö kaikešša tahotah olla Jumalalla mieleh, vain ei malteta millä keinoin. 3Hyö ei tiijetä, mitein ihmini vois kelvata Jumalalla. Hyö yritetäh kelvata Hänellä Sakonan käškyjä täyttämällä eikä tahota lähtie Jumalan tariččomalla ušontiellä. 4Hristossa niätšen pani jo lopun Sakonalla, ta šentäh Jumalalla kelpuau jokahini, ken uškou Häneh.

Pelaššuš on varuššettu kaikilla

5Šiitä mitein ihmini kelpuau Jumalalla Sakonan käškyjä täyttämällä, Moissei kirjuttau näin: «Ken ruatau, mitä Sakona käšköy, še šuau šiitä elämän». 6Ka šiitä, mitein ihmini kelpuau Jumalalla ušon kautti, šanotah näin: «Elä kyšy omašša šytämeššä: Ken voit noušša taivahah?» – toisin šanuon: tuomah Hristossa muan piällä. 7«Eläkä kyšy: Ken voit laškeutuo pohjattomah kaivoh?» – toisin šanuon: käymäh Hristossa ylähyäkši kuollehien joukošta. 8No mitäpä Pyhät Kirjutukšet šanotah?

– Jumalan Šana on lähellä šilma,

šiun šuušša ta šiun šytämeššä.

Tämä on juštih še ušon šanoma, kumpaista myö šanelemma rahvahalla.

9Kun šie šuullaš šanot Iisussua Hospotiksi ta šytämeššäš ušot, jotta Jumala noššatti Hänet kuollehista, šie pelaššut. 10Kun ihmini šytämeššäh uškou, hiän kelpuau Jumalalla. Kun hiän šuullah šanelou oman ušon, hiän pelaštuu. 11Pyhissä Kirjutukšissa on šanottu: «Ei yksikänä, ken Häneh uškou, jouvu häpieh». 12Jevrein ta kreikkalaisen välillä ei ole eruo. Kaikilla on šama Hospoti, ta Hiän äijälti plahosloviu kaikkie, ket kučutah Häntä avukši. 13Onhan Pyhissä Kirjutukšissa šanottu: «Jokahini, ken kuččuu avukši Hospotin nimie, pelaštuu».

14No a mitein ihmiset voitais kuččuo avukši Häntä, keneh ei ušota? Mitein hyö voitais uškuo Häneh, keštä ei ole kuultu? Mitein hyö voitais kuulla, kun kenkänä ei heilä šanele? 15Ta kenpä šanelis, kun ketänä ei ole toimitettu šanelomah? Pyhissä Kirjutukšissa šanotah: «Kuin ihanat ollah niijen jalat, ket tuuvvah rauhanviesti, niijen, ket tuuvvah iloviesti». 16Kuitenki kaikin ei toteltu Hyvyä Viestie. Isaijahan šanou: «Hospoti, kenpä uško šiih, mitä meiltä kuuli?» 17Uško šyntyy, konša Jumalan šana on kuultu. 18Nyt kyšyn: tosiehko ihmiset ei kuultu šitä šanomua? Tietyšti kuultih. Kirjutukšissa šanotah:

– Šanantuojien iäni kajahti ympäri muailmua,

muan rannoilla šuate lennettih heijän šanat.

19Kyšyn vielä: eikö Israeli malttan šitä šanomua? Ei malttan. Jo Moissein kautti Jumala šano heilä:

– Mie noššan teissä kajehukšen šemmoista kanšua kohen,

kumpani ei ole mikänä kanša,

šytytän teissä vihan tietämättömän rahvahan piällä.

20Isaijan kautti Jumala pakajau täštä šuorah:

– Ne, ket ei Milma ečitty, löyvettih Miut,

Mie jiävin iččeni niillä, ket ei kyšytty Milma.

21A Israelista Hiän šanou: «Koko päivän Mie ojentelin käsieni rahvahalla, kumpani vaššuštau Milma eikä taho Milma totella».