Uuši Šana vienankarjalakši (KAR11)
1

11Tämän kirjan as's'at Jumala jiävi Iisussalla Hristossalla jotta näyttyä omilla käškyläisillä, mitä kohta on tulošša.

Jumala työnsi oman anhelin ta hänen kautti näytti kaiken tämän käškyläiselläh Iivanalla. 2Täššä kirjašša Iivana šanelou kaiken, mitä hiän näki. Hiän šanelou, mitä Jumala šano ta mitä Iisussa Hristossa tovisti. 3Ošakaš on še, ken tämän kirjan toisilla lukou; ošakkahat ollah ne, ket kuullah nämä einuššuššanat ta ruatah šen mukah, mitä täh kirjah on kirjutettu. Lähellä on še aika, konša kaikki tämä tulou.

Tervehyš

4Iivana tervehtiy šeičentä uškojakuntua, kumpaset ollah Aasijan muakunnašša. Armuo ta rauhua teilä Häneltä, ken on, ken oli ta ken tulou, ta niiltä šeiččemeltä henkeltä, kumpaset ollah Hänen valtaistumen ieššä, 5ta Iisussalta Hristossalta, kumpani on luotettava tovistaja. Hiän nousi enšimmäisenä kuollehista ta on muailman čuarien Halliččija!

Iisussa Hristossa tykkyäy meitä ta omalla Verelläh pesi miät riähistä. 6Hiän luati miät čuariloiksi ta Jumalan, oman Tuattoh, pappiloiksi. Hänellä kuuluu kunnivo ta valta aina ta ilmasen ijän! Amin.

7– Kačo, Hiän tulou pilvissä!

Kaikki ihmiset nähäh Hänet,

neki, ket pissettih Hänet läpi.

Hänen tullešša voikerretah muailman kaikki kanšat.

Näin käypi. Amin.

8«Mie olen Alfa ta Omega1:8 Alfa on kreikan kielen kirjaimikon enšimmäini kirjain ta omega viimeni., Alku ta Loppu», šanou Hospoti, Hiän, ken on, ken oli ta ken tulou, Kaikenvaltani.

Iivana näköy Hristossan

9Mie olen tiän velli Iivana. Niin kuin tiän šamoin miunki ošana ollah ahissukšet, mieki kuulun Hristossan valtakuntah ta miunki Hiän auttau keštyä. Mie jouvuin Patmos-nimisellä šuarella, šentäh kun šanelin ihmisillä Jumalan šanua ta tovissin Iisussašta Hristossašta. 10Hospotin päivänä Henki valtasi miut, ta mie kuulin takuata lujan iänen, niin kuin ois torveh puhallettu. Še iäni šano: «Mie olen Alfa ta Omega, Enšimmäini ta Viimeni. 11Kirjuta, mitä niät, ta työnnä kirja Aasijan muakunnan näih uškojakuntih: Efessah, Smirnah, Pergamoh, Fiatirah, Sardissah, Filadelfijah ta Laodikijah.»

12Mie kiännyin nähäkšeni, kenen iäni miula pakajau. Kun kiännyin, nävin šeiččemen kultajalkaista lamppuo, 13ta niijen šeiččemen lampun kešellä nävin niin kuin Ihmisen Pojan1:13 Ihmisen Poika kačo šelityštä Matv. 8:20.. Hänellä piällä oli pitkä sviitka ta rinnan ympärillä kultani vyö. 14Hänen piä ta tukat oltih valkiet niin kuin valkie villa, niin kuin lumi, ta Hänen šilmät oltih kuin tulen liekkehet. 15Hänen jalat oltih kuin šulatuškiukuašša hehkuva vaški, ta Hänen iäni oli kuin šuurien vesien pauhu. 16Hänellä oli oikiešša kiäššä šeiččemen tähtie. Hänen šuušta pisti miekka, molommilta puolin hyvin terotettu. Hänen näkö oli kuin kirkaš päiväni korkeimmillah. 17Hänet nähtyö mie kuavuin Hänen jalkoih kuin kuollut.

Ka Hiän laški oikien kiän miun piällä ta šano:

«Elä varaja. Mie olen Enšimmäini ta Viimeni, 18Mie elän. Mie olin kuollut, ka kačo, nyt elän ilmasen ijän, amin. Miula on kuoloman ta tuonelan avuamet. 19Šentäh kirjuta, mitä niät: še, mitä nyt on, ta še, mitä tämän jälkeh tulou. 20Šie nävit šeiččemen tähtie Miun oikiešša kiäššä ta šeiččemen kultajalkaista lamppuo. Niijen peitetty merkityš on tämä: šeiččemen tähtie ollah šeiččemen uškojakunnan anhelit, ta šeiččemen lamppuo, kumpaset šie nävit, ollah ne šeiččemen uškojakuntua.»