Uuši Šana vienankarjalakši (KAR11)
16

Iisussa noušou kuollehista

(Matv. 28:1-8; Luk. 24:1-12; Iiv. 20:1-10)

161Šuovatan loputtuo Magdalan Muarie, Juakon muamo Muarie ta Salomija oššettih hajuvoijetta, jotta männä Iisussua voitelomah. 2Šuovatan jälkisenä päivänä oikein aikaseh, päiväsen vašta nouštuo, hyö lähettih kalmalla. 3Matatešša hyö paistih keškenäh: «Kenpä meitä auttais ta vierettäis kiven kalmakotisen oven šuušta?» 4Niätšen še kivi oli hyvin šuuri. Ka perillä piäštyö hyö nähtih, jotta kivi on jo vieretetty.

5Hyö mäntih kalmakotisen šiämeh16:5 Jevreit lohattih kalmoja kallivoih, ne oltih kuin pienie huonehie, kumpasih šuatto männä šiämeh. ta nähtih oikiella puolella istumašša nuoren miehen, kumpasella oli pität valkiet vuattiet. Hyö pöläššyttih. 6Mieš šano heilä: «Elkyä varakkua. Työ ečittä Iisussa Nasarettilaista, kumpani nuaklittih ristih. Hiän nousi kuollehista, ei Hiän ole tiälä. Tuošša on paikka, mih Hänet oli pantu. 7Mänkyä ta šanokkua Hänen opaššettavilla, Petrillä niise, jotta Hiän mänöy teitä iellä Galileijah. Šielä työ niättä Hänet, niin kuin Hiän Iče teilä šano.»

8Kalmakotisešta pihalla piäštyö naiset varajannan takie vapistih ta puattih juokšujalkua. Hyö ei ruohittu kellänä mitänä virkkua, niin varattih.

Iisussa näyttäytyy opaššettavillah

(Matv. 28:9-10, 16-20; Luk. 24:13-53; Iiv. 20:11-23; Ap.k. 1:6-11)

9Kun Iisussa oli šuovatan jälkisenä päivänä aikaseh huomenekšella nouššun kuollehista, Hiän näyttäyty enšin Magdalan Muariella, kumpasešta oli ajan pois šeiččemen piessua. 10Muarie mäni ta vei šanan niillä, ket oli matattu Iisussan kera ta itettih nyt murehissah. 11Vaikka hyö kuultih, jotta Iisussa on elošša ta jotta Muarie oli nähnyn Häntä, hyö ei ušottu šitä.

12Šen jälkeh Iisussa näyttäyty toisen näkösenä kahella opaššettavallah, konša hyö oltih mänöššä pois linnašta. 13Nämäki myöššyttih šanomah toisilla, no heitä niise ei ušottu.

14Viimein Iisussa näyttäyty yhellätoista opaššettavallah, konša hyö oltih verolla. Hiän moitti heitä šiitä, jotta hyö ollah epäuškosie ta kovašytämisie. Hyö niät ei ušottu niitä, ket oli nähty Hänet kuollehista nouššehena. 15Hiän šano heilä: «Mänkyä joka puolella muailmua ta šanelkua Hyvyä Viestie kaikilla ihmisillä. 16Ken uškou ta hänet kaššetah, še pelaštuu, ka ken ei ušo, še suutitah uatuh. 17Ne, ket ušotah, ruatah tämmösie merkkiruatoja: Miun nimen voimalla hyö ajetah pois piessoja ta paissah uušilla kielillä. 18Vaikka ottakkah kiärmehie käsih tahi juokah tappajua myrkkyö, heilä ei tule šiitä mitänä. Hyö pannah käteh läsijien piällä, ta ne paretah.»

19Kun Hospoti oli šanon heilä tämän, Hänet otettih taivahah ta Hiän istuutu Jumalan oikiella puolella. 20Opaššettavat lähettih matkah ta šaneltih Hyvyä Viestie joka paikašša. Hospoti oli hiän kera täššä ruavošša ta merkkiruatoloilla lujitti heijän šanat. Amin.