Uuši Šana vienankarjalakši (KAR11)
7

Melhisedekki on čuari ta pappi

71Tämä Melhisedekki oli Salimin čuari ta korkeimman Jumalan pappi. Konša Aprahami oli voittan šovašša čuarit ta matkasi kotih, Melhisedekki tuli hänellä vaštah ta plahoslovi hänet. 2A Aprahami anto hänellä kymmenykšet, še oli kymmeneš oša kaikista šotašualehista. Melhisedekki on enšimen «oikiemielini čuari», šitä hänen nimi merkiččöyki. Šen lisäkši hiän oli Salimin čuari, ili «rauhan čuari». 3Hänellä ei ole tuattuo, ei muamuo, eikä luvetteluo tuattojen nimistä. Hänen elinpäivillä ei ole alkuo, ei loppuo. Hiän on Jumalan Pojan moini: hiän pisyy pappina ikusešti.

4Pankua merkillä, mitein šuuri Melhisedekki on: miän kantatuatto Aprahami anto hänellä kymmenykšet, parahimman ošan omista šotašualehista. 5Niijen Leevin jälkiläisien, ketä on ašetettu pappiloiksi, pitäy Sakonan käšyn mukah kerätä kymmenykšet kanšalta, omilta vellilöiltäh, kumpaset niise ollah Aprahamin jälkiläisie. 6A Melhisedekki, kumpani ei ollun hiän heimuo, otti kymmenykšet Aprahamilta, ta plahoslovi Aprahamin, kumpani jo oli šuanun lupaukšet Jumalalta. 7Šehän on šelvä, jotta korkiempiarvoni plahosloviu pienempiarvosen. 8Papit, kumpaset kerättih kymmenykšie, oltih kuolovaisie ihmisie. A Melhisedekki, kumpani niise otti kymmenykšie, Pyhien Kirjutukšien tovissukšen mukah eläy aina. 9Ka Leeviki, kymmenykšien keryäjä, makšo kymmenykšet Melhisedekillä Aprahamin kautti. 10Hiän ei ollun vielä šyntyn, konša Melhisedekki tuli Aprahamilla vaštah, kuitenki hiän oli jo olomašša oman kantatuattoh Aprahamin lantehissa.

11Sakona käšköy Israelin rahvahan panna pappiloiksi Leevin jälkiläisie. Kun näijen pappien ruato ois luatin ihmisistä šemmosie kuin Jumala tahtou, niin mintäh ois pitän tulla vielä uuvven papin, kumpani oli Melhisedekin moini, ei Aaronin šukuo? 12Konša yhenmoisien pappien šijah tulou toisenmoini, šiitä pakošti muuttuu sakonaki. 13Ka Hiän, keštä täššä on pakina, Iisussa Hristossa, ei ni kuulu Leevin heimoh, kun ihan toiseh heimoh. Šen heimon miehistä yksikänä ei ole ruatan papin ruatuo jumalankojin alttarin luona. 14Kaikin vet tiijetäh, jotta miän Hospoti on nouššun Juutan heimošta, eikä Moissei ole missänä maininnun, jotta šen heimon miehistä tulis pappija.

Melhisedekin moini uuši Pappi

15As's'an luatiu vielä šelvemmäkši še, jotta uuši Pappi, kumpani tuli, on Melhisedekin moini. 16Hiän ei perin papin ruatuo tuattoloiltah, niin kuin käšköy Sakona, vain šai šen häviemättömän elämän voimašta. 17Häneštä Pyhät Kirjutukšet tovissetah näin:

– Šie olet Pappi ilmasen ijän,

šemmoni kuin oli Melhisedekki.

18Näin kumotah vanha Sakonan käšky leeviläisistä pappiloista ta heijän ruavošta, šentäh kun še käšky oli voimatoin ta hyövytöin. 19Eihän Sakona luatin ketänä Jumalan mielen mukasekši. Šen tilah myö šaima parempua: šaima toivon, kumpasen varašša myö voimma läheštyö Jumalua.

20Pitäy vielä muistua Jumalan pošiutumini. 21Leevin heimon miehistä tuli pappija ilmain pošiutumista. No täštä toisešta, Iisussašta, tuli Pappi šentäh, kun Jumala pošiutumalla lujitti Hänen pappina olomisen. Hänellä kun oli šanottu:

– Hospoti pošiutu eikä muuta mieltäh.

Hiän šano: Šie olet Pappi ilmasen ijän,

šemmoni kuin oli Melhisedekki.

22Täštä niämmä, mitein luja on še Šopimuš, kumpasen Puolistajana on Iisussa.

23Vanhan Šopimukšen aikasie pappija oli äijän, šentäh kun hyö kuoloman takie jouvuttih jättämäh oma ruato. 24No Iisussa pisyy ilmasen ijän, ta niin Hänen papin ruato niise on ilmasenikuni. 25Šentäh Hiän voit nyt ta aina pelaštua niitä, ket Hänen kautti tullah Jumalan luokši. Hiän eläy ikusešti, jotta vois molie heijän puolešta.

26Juuri tämmöni Ylipappi meilä pitäyki olla. Hiän on pyhä, vijatoin ta puhaš. Hänet erotettih riähkähisistä ta noššettih taivahie korkiemmalla. 27Hänen ei tarviče uhrata niin kuin muijen ylipappien joka päivä enšin omien riähkien ta šiitä rahvahan riähkien vuokši. Hiän anto yhen uhrin, konša anto uhriksi Iččeh, ta še uhri riittäy kaikiksi ajoiksi. 28Sakona luatiu ylipappija ihmisistä, kumpaset ollah heikkoja. No Sakonua myöhemmin Jumala pošiutumalla nošti ilmasenikusekši Ylipapiksi oman Pojan. Poika on ruatan kaiken, mitä Jumala tahto.