Uuši Šana vienankarjalakši (KAR11)
5

Kakši ylipappie: Aaroni ta Hristossa

51Jokahini ylipappi valitah ihmisien joukošta ta ašetetah ihmisien puolešta sluušimah Jumalalla. Hiän tuou Jumalalla lahjoja ta uhrija riähkien prostimisekši. 2Šentäh kun hiän ičeki on heikko, hiän šuattau šaleija tietämättömie ta erehtyjie. 3Oman heikkouven vuokši hänen pitäy uhrata niin omien riähkien kuin kanšanki riähkien puolešta. 4Kenkänä ei iče ota ylipapin arvuo ičelläh, vain hänet kuččuu šiih virkah Jumala, kumpani kučču jo Aaronin. 5Šamoin Hristossa niise ei iče korottan iččieh ylipapin arvoh, vain Hänet korotti Jumala, kumpani šano Hänellä:

– Šie olet Miun Poika,

tänäpiänä Mie šain Šiut.

6Ta toisešša Pyhien Kirjutukšien kohašša Jumala šanou:

– Šie olet Pappi ilmasen ijän,

šemmoni kuin oli Melhisedekki.

7Muallisen elämän aikana Iisussa iäneh itkien moli ta karju avukšeh Jumalua, kumpasella oli valta pelaštua Hänet kuolomašta. Jumala kuuli Iisussan malitun, šentäh kun Hiän taipu Jumalan tahtoh. 8Vaikka Hiän oli Poika, Hiän joutu käršimykšien kautti opaštumah tottelijakši. 9Kun Hiän oli ruatan kaiken, mitä piti, Häneštä tuli ilmasenikusen pelaššukšen tuoja, kaikkien niijen Pelaštaja, ket totellah Häntä. 10Häneštä tuli Jumalan ašettama Ylipappi, šemmoni kuin Melhisedekki.

Elkyä antakkua periksi!

11Meilä ois täštä äijän šanottavua, kumminki näitä as's'oja on vaikie šelittyä teilä, šentäh kun työ että enämpi kehtua kuunnella. 12Jo aikoja teistä ois pitän tulla toisien opaštajie, ka työ iče tuaš tarvičetta opaššušta: kenennih pitäis opaštua teilä Jumalan šanua ihan alušta šuate. Työ tarvičetta tuaš maituo, että työ keššä jyrietä ruokua. 13Jokahini, ketä vielä šyötetäh maijolla, on nännilapši. Šemmoni ei ole harjautun tietämäh, mi on oikein. 14Jyrie ruoka on tarkotettu ruavahilla. Hyö on šiämeššäh harjauvuttu erottamah, mi on hyvyä ta mi on pahua.