Uuši Šana vienankarjalakši (KAR11)
6

Kantakkua toini toisen takkoja

61Vellet, kun ketä nähtäneh riähkyä ruatamašša, niin tiän, kumpasie Henki juohattau, pitäy hyvillä šanoilla auttua häntä myöštymäh oikiella tiellä. Kuitenki varokkua, jotta iče että joutuis riähkäh. 2Kantakkua toini toisen takkoja. Tällä keinoin työ täytättä Hristossan sakonan. 3Kun ken pitänöy iččieh minänih, vaikka ei ole mikänä, še valehtelou iččieh. 4Jokahini kaččokkah vain omie ruatoja. Šilloin hiän voit ylpiellä vain ičeštäh, vertuamatta iččieh toisih. 5Jokahisen pitäy iče kantua oma kantamuš.

6Še, kellä Jumalan šanua opaššetah, antakkah opaštajallah kaikkie hyvyä. 7Elkyä valehelkua iččienä! Jumalua että voi valehella. Mitä ihmini kylväy, šitä šamua hiän leikkuau. 8Ken kylväy šiemenen oman riähkähisen luonnon peltoh, šillä tulou šurma. Ka še, ken kylväy Henken peltoh, šuau šiitä ičelläh ilmasenikusen elämän. 9Ruatakka myö vaipumatta hyvyä, vet kun emmä hellittäne, šuamma omalla ajalla šiitä palkan. 10Kuni meilä vielä on aikua, ruatakka myö hyvyä kaikilla, varšinki omilla uškovellilöillä.

Loppušanat

11Nyt mie kirjutan teilä omalla kiälläni. Niättä nämä šuuret kirjaimet! 12Ne, ket tahotah olla hyvinä ihmisien šilmissä, reistatah pakottua teitä ottamah laitaleikkaukšen. Näin hyö ruatah vain šentäh, jotta heitä ei ajeltais Hristossan rissin tähen. 13Ei ni iče laitaleikatut eletä Sakonan käškyjen mukah. Hyö vain šentäh tahotah šuaha tiät laitaleikatuiksi, jotta voitais šuurenteliutuo šillä. 14Mie en ijäššäh taho kehukšenteliutuo millänä muulla kun vain miän Hospotin Iisussan Hristossan rissillä. Šen rissin tähen muailma on miula kuin kuollut, ta mie niise olen muailmalla kuin kuollut. 15Kun ken ollou Hristossašša Iisussašša, niin šillä ei ole mitänä välie, onko hiän laitaleikattu, vain laitaleikkuamatoin. Tärkietä on, jotta Jumala on luatin hänet uuvvekši ihmisekši. 16Antakkah Jumala oman rauhan ta armon niillä, ket eletäh tämän neuvon mukah – ta koko Jumalan Israelilla.

17Elkäh kenkänä enämpi tuokah miula huolta. Onhan miula runkoššani huavanjälet, kumpaset šain Iisussan Hristossan takie.

18Miän Hospotin Iisussan Hristossan armo olkah tiän kera, vellet. Amin.