Uuši Šana vienankarjalakši (KAR11)
3

Apostolin ruato

31Juštih iellä mainitun takie mie, Puavila, polvissun Tuaton eteh. Mie olen Hristossan Iisussan tahošta riimuloissa tiän vierašheimosien takie. 2Olettahan työ kuullun šiitä, jotta Jumala anto miula ruavokši šanella teilä Hänen armošta. 3Jumala jiävi miula nämä peittomielet, niin kuin täššä ylempänä jo lyhyöšti kirjutin. 4Tätä lukiessa työ voitta nähä, mitein hyvin mie olen perillä Hristossua koškijašta peittoas's'ašta. 5Šitä peittoas's'ua ei männehien ihmispolvien aikana annettu ihmisien tietoh. Nyt Pyhä Henki näytti šen Hristossan pyhillä apostoliloilla ta Jumalan viessintuojilla. 6Še peittoas's'a on tämä: kun toisenvieroset kanšat Hyvän Viessin kautti yhyttih Hristossah Iisussah, niin Jumala antau heilä perinnön šamoin kuin jevreilöillä. Hyö ollah šaman runkon ošie ta heilä kuuluu šama lupauš. 7Tämän Hyvän Viessin šanelija miušta tuli, kun Jumala omašša armoššah lahjotti miula tämän ruavon ta anto šiih voimua.

8Miula, kaikista pyhistä pienimmällä, on annettu tämä lahja – šanella toisenvierosilla šanomua Hristossan rajattomista hyvysistä. 9Jumala, kaiken Luatija, tahto, jotta mie ilmottaisin kaikilla Hänen meininkit, kumpasie Hiän aikojen alušta on pitän peitošša. Ne Hiän tuou kaikkien nähtäväkši Iisussan Hristossan kautti. 10Näin taivahanalaset halliččijat ta vallat niise šuatih tietyä uškojakunnan kautti Jumalan monipuolini viisahuš. 11Tämä oli Jumalan ilmasenikuni tahto, kumpasen Hiän täytti miän Hospotin Hristossan Iisussan kautti. 12Hristossan omina ta Häneh uškuon voimma rohkiešti ta varmašti läheštyö Jumalua. 13Šentäh mie molin teitä, pisykkyä lujina, vaikka mie tiän takie jouvun käršimäh – šehän noštau tiän arvuo.

Malittu lukijien puolešta

14Juštih tämän vuokši mie polvissun miän Hospotin Iisussan Hristossan Tuaton eteh. 15Hänen mukah kaikki tuatot taivahissa ta muan piällä šuahah tuaton nimi. 16Molin Häntä, jotta Hiän omašta šuurešta jumalallisešta valošta antais teilä voimua ta omalla Henkelläh lujittais tiän šytämet. 17Molin, jotta tiän ušon kautti Hristossa löytäis elinšijan tiän šytämissä. 18Molin, jotta tiän elämän kivijalkana ta kašvun pohjana ois Jumalan tykkyämini. Šilloin työ yheššä kaikkien pyhien kera maltatta, mitein levie, pitkä, korkie ta šyvä on Hristossan tykkyämini. 19Šiitä työ piäšettä piällä, mitein äijän Hiän teitä tykkyäy, vaikka še kyllä on ihmistietuo ylempänä. Ta niin Jumala täyttäy tiät kokonah omalla Ičelläh.

20Jumala omalla voimallah, kumpani ruatau meissä, voit šuaha aikah äijyäki enämmän, kuin mitä myö maltamma kyšyö tahi ajatellaki. 21Häntä kiittäkkäh kaikki ihmispolvet uškojakunnašša Hristossan Iisussan tähen, aina ta ilmasen ijän. Amin.