Uuši Šana vienankarjalakši (KAR11)
2

Kuolomašta elämäh

21Työ olija kuollehie omien pahojen ruatojen ta riähkien takie, 2kumpasien vallašša työ ennein elijä tämän muailman meininkin mukah. Työ tottelija taivahanalasien valtojen halliččijua, šitä henkie, mi vielä nytki pitäy omašša vallašša tottelomattomie ihmisie. 3Ennein myö kaikin niise elimä heijän tapah oman riähkähisen luonnon vallašša. Myö ruatoma, niin kuin miän runko ta mieli tahto. Niin myö olima šyntymäštä šuate Jumalan vihan alla niin kuin muutki ihmiset.

4Kuitenki Jumalan armo on niin šuuri ta Hiän tykkäsi meitä niin äijän, 5jotta Hiän luati miät eläviksi yheššä Hristossan kera. Myöhän olima kuollehet omien pahojen ruatojen tähen. Hänen armošta tiät on pelaššettu. 6Jumala noššatti miät kuollehista yheššä Hristossan Iisussan kera ta pani miät yheššä Hänen kera istumah taivahissa. 7Tämä tovistau ni tulijina aikoina, mitein pohjatoin on Jumalan armo ta mitein äijän Hiän meitä tykkyäy, kun anto meilä Hristossan Iisussan. 8Armošta Jumala pelašti tiät antamalla teilä ušon. Ei pelaššuš ole teistä lähtösin, še on Jumalan lahja. 9Šitä ei anneta ruatojen vuokši, jotta kenkänä ei vois kehukšenteliutuo. 10Myöki olemma Jumalan luatimat. Miät on luajittu elämäh Hristossašša Iisussašša, jotta ruatasima niitä hyvie ruatoja, kumpasie Jumala meitä varoin ieltäpäin varušti.

Hristossa yhistäy jevreit ta muut rahvahat

11Muistakkua, jotta työ šyntyjä vierašheimosiksi, laitaleikkuamattomiksi – niinhän teitä nimitettih jevreit, ketä ihmiskäsin luajitun leikkaukšen tähen šanotah laitaleikatuiksi. 12Šiih aikah työ elijä ilmain Hristossua, olija Israelin rahvahan ulkopuolella eikä Jumalan šopimukšet ta niijen lupaukšet kuuluttu teilä. Työ elijä muailmašša ilmain toivuo ta vailla Jumalua. 13Ka nyt Hristossašša Iisussašša työ, kumpaset ennein olija loittuona Jumalašta, piäsijä Hänen lähellä Hristossan Veren avulla.

14Hristossa on miän rauha. Hiän luati jevreilöistä ta toisista rahvahista yhen rahvahan. Hiän murenti šeinän, mi erotti ne. 15Omalla kuolomalla Hiän hävitti šen šeinän, mi oli erottan hiät toini toisešta ta mi oli luatin heistä toini toisen vihollisie. Hiän kumosi jevreijen Sakonan käškyneh ta opaššukšineh. Näin Hiän omašša Ičeššäh yhisti nuo kakši rahvašta yhekši uuvvekši rahvahakši ta luati rauhan. 16Rissillä kuollešša Hristossa omašša Runkoššah šai aikah šovinnon Jumalan ta näijen molompien rahvahien välillä ta näin lopetti vihan. 17Hiän tuli šanelomah Hyvyä Viestie rauhašta teilä, ket olija loittuona, ta meilä, ket olima lähellä. 18Hiän avasi niin meilä kuin teiläki piäšyn Tuaton luo yhen ta šaman Henken juohattamana. 19Niin jotta työ että enämpi ole vierahie ettäkä muuvvalta tullehie, kun kuulutta Jumalan pereheh, šamah rahvahah kuin pyhät. 20Työ oletta kivijä šiinä kojissa, min kivijalkana ollah apostolit ta Jumalan viessintuojat ta min piäkivenä on Iče Hristossa Iisussa. 21Hiän liittäy koko kojin yhteh, niin jotta še kašvau Hospotin pyhäkši kojiksi. 22Häneššä työ niise tuletta Pyhän Henken avulla Jumalan kojin rakennuškiviksi.