Uuši Šana vienankarjalakši (KAR11)
4

41Isännät, olkua oikiemieliset omilla orjilla ta pitäkkyä heitä kaikkie yhenmoisina. Muistakkua, jotta teilä niise on taivahašša Isäntä.

Neuvot ta lopputervehykšet

2Moliutukkua vaipumatta, pitäkkyä mieli malitun šanoissa ta kiittäkkyä Jumalua. 3Moliutukkua šamalla miänki puolešta, jotta Jumala avuais meilä oven Hänen šanan šanelomiseh ta myö šaisima paissa Hristossašta. Šanoma Hristossašta oli aikasempah peitettynä, ta šen šanoman tähen olenki rauvoissa. 4Moliutukkua, jotta voisin šanella šitä šelkiešti, niin kuin miun pitäis. 5Olkua viisahat ulkopuolisien kera, paiskua heilä aina, konša paššuau. 6Paiskua aina hyväšanasešti, kuitenki šanoja šuolalla höyštyän. Tiän pitäy tietyä, mitein kelläki vaššata.

7Miän armaš velli Tihikka šanou teilä miušta kaiken. Hiän on varma käškyläini ta miun ruatovelli Hospotin ruavošša. 8Työnsin hänet tiän luo juuri šitä vaššen, jotta hiän šais tietyä, mitein työ šielä elättä, ta jotta hiän rohkistais teitä. 9Hänen kera tulou miän uškollini ta armaš velli Onissima, kumpani on teikäläisie. Hyö kerrotah teilä kaikešta, mitä tiälä on ollun.

10Teilä työntäy tervehyisie Aristarh, kumpani on tiälä tyrmäššä miun kera. Šamoten tervehyisie Varnavan šeukulta Markilta, kumpasešta työ jo šaita käšyt. Ottakkua hänet vaštah, kun hiän tullou tiän luo. 11Tervehyisie Iisussalta, kumpaista šanotah vielä Justakši. Nämä miehet ollah niitä jevreilöitä, ket on ruattu miun kera Jumalan Valtakunnan hyväkši, ta ainuot, keštä olen šuanun tovellista tukie. 12Tervehyisie työntäy teikäläini Jepafras, Hristossan Iisussan käškyläini, kumpani aina kaikin voimin moliutuu tiän puolešta. Hiän moliutuu, jotta työ kašvasija ušošša ruavahiksi ta pisysijä lujina kaikešša, mi on Jumalalla mieleh. 13Voin tovistua, mitein äijän hänellä on intuo ta mitein hiän huolehtiu teistä ta Laodikijan ta Ierapolin uškojakunnista. 14Miän armaš velli, liäkäri Lukka, työntäy teilä tervehyisie, šamoten Dimas.

15Šanokkua tervehyisie Laodikijašša eläjillä vellilöillä, šamoin Nimfanilla ta hänen kotih keräytyjillä uškojilla. 16Konša tämä kirjani on luvettu tiän kešeššä, pitäkkyä huoli šiitä, jotta še luvettais niise Laodikijan uškojakunnašša. Ta työ niise lukekkua miun Laodikijah työntämä kirjani. 17Šanokkua Arhipalla: «Muissa hoitua hyvin še ruato, min olet Hospotilta šuanun».

18Omakätini tervehyš miulta, Puavilalta. Muistakkua, jotta mie olen rauvoissa. Armo olkah tiän kaikkien kera. Amin.