Uuši Šana vienankarjalakši (KAR11)
1

Alkutervehyš

11Mie, Puavila, Jumalan tahošta Hristossan Iisussan apostoli, ta velli Timofei 2tervehimmä Kolossan pyhie, Hristossah Iisussah uškojie vellijä. 3Jumalan, miän Tuaton, ta Hospotin Iisussan Hristossan armo ta rauha olkah tiän kera.

Puavila kiittäy Jumalua kolossalaisista

Myö kiitämmä aina Jumalua, miän Hospotin Iisussan Hristossan Tuattuo, konša moliuvumma tiän puolešta. 4Myö olemma kuullun tiän ušošta Hristossah Iisussah ta šiitä, mitein työ tykkyättä kaikkie pyhie. 5Konša teilä tuotih tosišanoma, Hyvä Viesti, niin šilloin työ kuulija šiitäki, mi vuottau teitä taivahissa. Tämä on auttan teitä uškomah ta tykkyämäh. 6Hyvä Viesti tuou ihmisillä hyvyä ta leviey joka paikkah muailmašša. Šamalla keinoin še on ruatan tiänki kešeššä šiitä päiväštä šuate, kuna šaita kuulla Jumalan armošta ta piäsijä šen tuntomah, šemmosena kuin še tovella on. 7Jepafras, kumpaselta työ šiitä kuulija, on miän armaš ruatovelli, kumpani on varma Hristossan käškyläini ta ruatau tiän hyväkši. 8Hiän še ni šano meilä šiitä tykkyämiseštä, min Henki on teissä šynnyttän.

Malittu uškojakunnan puolešta

9Šiitä päiväštä, konša šaima kuulla täštä kaikešta, myö vaipumatta moliuvumma tiän puolešta. Myö molimma Jumalua, jotta työ šaisija äijän henkellistä viisahutta ta ymmärryštä ta piäsisijä täyšin tuntomah Hänen tahon. 10Molimma, jotta työ eläsijä Jumalan kunnivokši ta kaikešša Hänen mielen mukah. Šiitä tiän hyvistä ruatoloista on äijän hyötyö ta työ opaššutta paremmin tuntomah Jumalua. 11Lujittakkah teitä Hänen jumalallisen valon voima, niin jotta voisija ilomielin keštyä ta käršie kaiken.

Hristossa ta Hänen ruato

12Kiitämmä Jumalua ta Tuattuo, kumpani kučču miät šuamah pyhillä kuulujan perinnön valon valtakunnašša. 13Hiän pelašti miät pimien vallašta ta šiirti miät oman armahan Poikah Valtakuntah. 14Omalla Verelläh Poika ošti miät omikseh, prosti miän riähät.

15– Hiän on näkymättömän Jumalan kuva,

enšimmäini, muailmoja aikasempah šyntynyt.

16Hänen kautti Jumala luati kaikki

mitä on taivahissa ta mitä on muan piällä,

näkyväiset ta näkymättömät:

valtaistumet, hallitukšet,

kaikki vallat ta voimat.

Kaikki on luajittu Hänen kautti

ta Häntä varoin.

17Hiän oli olomašša ennein kaikkie muuta,

ta Hänen varašša kaikki pisyy tukušša.

18Hiän on runkon piä, ta še runko on uškojakunta.

Hiän on kaiken alku.

Hiän nousi enšimmäisenä kuollehista,

jotta Hiän ois kaikešša enšimmäini.

19Jumala näki hyväkši,

jotta Hiän ois täyšineh Pojašša.

20Jumala tahto Pojan kautti šovittua kaiken Iččeh kera.

Pojan rissin Verellä Hiän luati rauhan kaiken kera,

mitä on muan piällä ta taivahissa.

21Työ niise olija ennein Jumalašta vierautunehie ta Hänen vihamiehie, kun elijä pahojen ruatojen vallašša. 22Jumala kuitenki luati tiän kera šovinnon, šentäh kun Hristossa omašša Runkoššah kärši kuoloman. Hiän voit nyt ašettua tiät pyhinä, vijattomina ta moittiettomina Jumalan eteh. 23Tiän pitäy vain pisyö lujina ta häilymättä ušošša. Elkyä heittäkkyä pois šitä toivuo, min šaita, konša kuulija Hyvän Viessin. Tätä Viestie šanellah kaikilla eläjillä taivahan alla, ta miun, Puavilan, ruatona on levittyä šitä.

Apostoli ruatau uškojakunnan hyväkši

24Olen iloni, kun šuan nyt käršie tiän puolešta. Šen, mitä Hristossan käršimykšistä vielä puuttuu, mie käršin omašša runkoššani Hänen runkon hyväkši. Še runko on uškojakunta. 25Jumala luati miušta uškojakunnan käškyläisen. Oman meininkih mukah Hiän anto miula ruavokši täyvellisešti ilmottua teilä Hänen šanan. 26Tämä šana on ollun peitošša aikojen alušta, polvešta polveh, ta nyt Jumala ilmotti šen omilla pyhilläh. 27Hiän tahto näyttyä heilä, mimmoni häikien kirkaš on tämä kaikilla rahvahilla kuuluja peittoas's'a. Še on tämä: Hristossa eläy teissä, ta šentäh teitä vuottau jumalallini valo. 28Häneštä myö šanelemma. Myö neuvomma ta opaššamma joka ihmistä kaikella viisahuolla, jotta jokahini piäsis täyšin tuntomah Hristossan Iisussan. 29Šitä varoin mie ruan ta staraičen kaikella šillä voimalla, min Hiän miula antau.