Uuši Šana vienankarjalakši (KAR11)
3

Lopunajan ihmiset

31Šiun pitäy tietyä, jotta viimesinä päivinä tullah jykiet ajat. 2Šilloin ihmiset tykätäh vain iččieh ta rahua. Hyö kehutah iččieh ta ollah ylpiet, haukutah toisie eikä totella omie vanhempie. Hyö ollah kiittämättömät ta jumalattomat eikä tykätä toini toista. 3Konša šiännytäh, ei lauhuta. Hyö kielitelläh toisien piällä, ei hallita iččieh, ollah ruakaluontosie ta kaiken hyvän vihollisie. 4Hyö petetäh, ollah kovašiämisie ta mielettömie. Hyö tykätäh enämmän makieta elämyä kuin Jumalua. 5Piältä kaččuon hyö ollah jumalahisie, ka kielletäh ušon voima. Šemmosista pisy erošša! 6Eryähät heistä männäh rahvahan kotiloih ta muanitellah kepiemielisie ta riähkäh uponnehie naisie, kumpasie revitelläh monenmoiset pahat himot. 7Nämä naiset ollah aina kuuntelomašša opaššušta, ka ei miteinkänä voija piäššä perillä tositiijošta. 8Niin kuin Jannei ta Jamvrei vaššuššettih Moisseita, šamoin tuommoset ihmiset vaššuššetah tosišanomua. Heijän järki on pimeytyn ta heijän ušošta ei ole mitänä hyötyö. 9Ei hyö piäššä loitoš, šentäh kun ruttoh kaikin nähäh, mitein mielettömät hyö ollah. Šamoin ni Jannein ta Jamvrein mielettömyš tuli näkyvih.

Puavila antau lisäneuvoja Timofeilla

10Šie olet ottan miun opaššukšen omakšeš ta olet elän niin kuin mie. Šie tahot šamua kuin mie. Šie ušot, keššät, tykkyät ta käršit kuin mie 11kaikissa ajelomisissa ta muokissa. Šiehän tiijät mitein milma ajeltih Antiohijašša, Ikonijašša ta Listrašša. Kuitenki kaikešta Hospoti miut piäšti. 12Ka niin še on, jotta kaikkie niitä ajellah, ket ollah Hristossan Iisussan omie ta tahotah elyä Jumalan mielen mukah. 13A pahat ihmiset ta muanittelijat aina vain pahetah, hyö ekšytetäh muita ta ekšytäh iče. 14Šie vain pie kiini šiitä, min olet opaštun ta mih lujašti ušot. Šiehän tiijät, ken on šilma opaštan. 15Šie jo pieneštä šuate tiijät Pyhät Kirjutukšet. Ne voijah antua šiula viisahutta, niin jotta pelaššut uškomalla Hristossah Iisussah. 16Kaikki Pyhät Kirjutukšet on šynnytty Jumalan Henkeštä. Ne autetah opaštua, neuvuo, kirota ta kašvattua Jumalan tahon mukaseh elämäh. 17Näin Jumalan ihmiseštä tulou täyvellini, kumpani šuattau ruatua kaikkie hyvyä.