Uuši Šana vienankarjalakši (KAR11)
3

Moliutukkua miän puolešta

31Lopukši vielä, vellet, moliutukkua miän puolešta, jotta Hospotin šana levieis rutompah ta piäsis muuvvallaki šamah kunnivoh kuin še on tiän kešeššä. 2Moliutukkua vielä, jotta piäsisimä pahoista ta kelvottomista ihmisistä; eihän kaikki ušota. 3Hospoti kuitenki on luotettava. Hiän lujentau teitä ta šuojuau kaikešta pahašta. 4Hospoti on antan meilä uškuo teih, jotta työ nyt ta iellähki ruatta šitä, mitä myö käšemmä. 5Hospoti ohjakkah tiän šytämet tykkyämäh niin kuin Jumala tykkyäy ta keštämäh niin kuin Hristossa keštäy.

Varotuš kurittomilla

6Miän Hospotin Iisussan Hristossan nimeššä myö käšemmä teitä, vellet, pisykkyä erošša jokahisešta, ken on laiska eikä elä miän opaššukšien mukah. 7Tiijättä iče, mitein tiän pitäy ottua mallie meistä. Konša olima tiän luona, niin emmä laisotellun. 8Myö emmä kenenkänä luona šyönyn ilmaista leipyä, kun ruatoma ta staraiččima yötä päivyä, jotta emmä ois ollun tiän vaivana. 9Oishan meilä ollun šiih valta, ka tahtoma omalla elämällä näyttyä teilä, mitein pitäy elyä. 10Konša myö olima tiän luona, niin käškimä, jotta ken ei tahtone ruatua, še elkäh ni šyökäh. 11Myö niät kun olemma kuullun, jotta eryähät tiän joukošta laisotellah. Hyö ei ruata mitänä, vain touhutah tyhjänpäiväistä. 12Šemmosie myö käšemmä ta neuvomma miän Hospotin Iisussan Hristossan nimeššä, jotta hyö rauhotuttais, ruvettais ruatamah ta tienattais oma leipä. 13Ka työ, vellet, ruatakkua aina hyvyä, elkyä vaipukkua. 14No kun ken ei totelle, mitä myö täššä kirjasešša šanoma, niin pitäkkyä häntä šilmällä ta pisykkyä häneštä erilläh. Eikö hiän šiitä häpieis. 15Elkyä kuitenki pitäkkyä häntä vihamiehenä, vain opaštakkua häntä kuin vellie.

Lopputervehyš

16Iče rauhan Hospoti antakkah teilä rauhan, aina ta kaikella keinoin. Hospoti olkah tiän kaikkien kera.

17Mie, Puavila, täššä omalla kiällä kirjutan teilä tervehyiset. Tämmöistä on miun kirjutuš, täštä tunnetta kaikki miun kirjaset. 18Miän Hospotin Iisussan Hristossan armo olkah tiän kaikkien kera. Amin.