Uuši Šana vienankarjalakši (KAR11)
1

Alkutervehyš

11Mie, uškojakunnan vanhin1:1 Vanhin on uškojakunnan ijäkkähän ta arvošša piettävän johtajan kunnivonimi., tervehin valittuo emuo1:1 Valittu emo tarkottau uškojakuntua ta hänen lapšet ollah uškojakuntah kuulujat ihmiset. ta hänen lapšie, kumpasie mie toveštah tykkyän. Enkä vain mie tykkyä teitä, kun kaikki, kellä on tositieto. 2Tykkyän teitä šen tositiijon vuokši, mi on meissä ta pisyy miän kera ilmasen ijän. 3Mie molin, jotta Tuatto Jumala ta Iisussa Hristossa, Tuaton Poika, oltais teilä hyvät ta armolliset ta annettais rauha, teilä, kumpasilla on tositieto ta kumpaset tykkyättä toini toista.

Tykäkkä toini toista

4Ihaššuin šuurekkali, kun nävin šiun lapšieš joukošša šemmosie, ket eletäh tosišanoman mukah, šen käšyn mukah, kumpasen myö olemma Tuatolta šuanun. 5Ta nyt, valittu emo, šanon teilä kaikilla: tykäkkä toini toista. Uutta käškyö en šiula kirjuta, vain tämän šaman, mi meilä on ollun alušta šuate. 6Tykkyämini merkiččöy šitä, jotta myö elämmä Jumalan käškyjen mukah. Tämän käšyn työ oletta kuullun alušta alkuan, ta šen mukah tiän pitäy elyä.

Varotuš ekšyttäjistä

7Muailmašša liikkuu nyt monie ekšyttäjie. Hyö ei tunnuššeta Iisussua Hristossua ihmisekši, ihmisrunkošša täh muailmah tullehekši. Ne ollah ekšyttäjie ta antihristossoja. 8Varokkua, jotta että kavottais šitä, min myö olemma omalla ruavolla šuanun aikah, vain šaisija täyven palkan.

9Jokahini, ken ei pisy Hristossan opaššukšešša, kun lisyäy šiih mitänih, on vailla Jumalua. A jokahisella, ken pisyy Hristossan opaššukšešša, on Tuatto ta i Poika. 10Kun ken tullou tiän luo eikä opaštane tällä keinoin, niin šitä elkyä ottakkua luokšena elkyäkä ni tervehyttä luatikkua. 11Še, ken ottau hänet vaštah, yhtyy hänen pahoih ruatoloih.

Loppušanat

12Miula ois teilä äijän šanottavua, ka en taho kirjuttua šitä näin kynällä ta muštiella. Mie kun toivon piäššä tulomah tiän luo, jotta voisima paissa šilmät kohakkah. Šilloin tiän ilo on täyvellini. 13Šiun čikon1:13 Čikko tarkottau toista uškojakuntua. lapšet työnnetäh šiula tervehyisie. Hiän niise on Jumalan valittu. Amin.