Uuši Šana vienankarjalakši (KAR11)
9

Jerusalimin uškojilla kerätäh rahua

91Miun ei tosieh tarviččis ni kirjuttua teilä pyhien auttamisešta. 2Miehän hyvin tiijän, jotta työ aina oletta valmehet auttamah, ta šiitä mie kehuin teitä makedonijalaisilla. Kerroin heilä, jotta ahaijalaisien apu oli valmehena jo viime vuotena. Tiän into šai tiäläki monie liikkehellä. 3Nyt työnnän tiän luo nämä vellet. Tahon olla varma, jotta mie en tyhjäh kehun teitä, vain työ oletta valmehet, niin kuin mie jo šanoin. 4Muitein vois käyvä niin, jotta šinne tulou miun kera makedonijalaisie ta hyö nähäh, jotta työ että ole valmehet. Šilloin myö joutusima häpieh, myö kun niin varmoina kehuma teitä. Tiän iččenä häpie ois niin šuuri, jotta šiitä en ni pakaja. 5Šentäh kačoin tärkiekši šuaha nämä vellet lähtömäh tiän luo ennein meitä ta pitämäh huolta, jotta tiän lupuama lahja ois jo varuššettu. Šiitä še ois tosieh hyväštä tahošta annettu eikä pakošti kerätty lahja.

6Muistakkua nämä šanat: ken vähän kylväy, še vähän leikkuau, ta ken äijän kylväy, še äijän leikkuau. 7Jokahini antakkah šen mukah, min on mieleššäh piättän, ei pahoin mielin eikä pakošti. Jumala tykkyäy šitä, ken antau ilomielin. 8Jumala voit antua teilä kyllitellein kaikkie hyvyä, niin jotta teilä on aina kaikkie, mitä tarvičetta, ta voitta ruatua äijän kaikkie hyvyä. 9Onhan Pyhissä Kirjutukšissa šanottu:

– Hiän jakelou omaštah, antau köyhillä,

Hänen hyvyš keštäy ijän.

10Jumala antau kylväjällä šiemenen ta leivän šyötäväkši. Hiän antau teiläki šiemenet, kašvattau ne, ta niin tiän hyvä ruato tuou šuuren tulon. 11Työ pohatutta kaikešša ta niin voitta antua äijälti. Näin miän ruato šuau ihmiset kiittämäh Jumalua. 12Tämä tiän lahja ei yksistäh täytä Jerusalimin uškojien tarpehie, vain lisäkši še noštau šuuren kiitošuallon Jumalalla. 13Tällä ruavolla työ tovissatta omašta ušošta. Lahjan šuajat kiitetäh Jumalua šiitä, jotta työ oletta näin kuulijaisie Hristossan Hyvällä Viessillä ta juatta höylisti tiän omašta heilä ta kaikilla muilla. 14Hyö moliuvutah tiän puolešta ta ikävöijäh teitä, kun nähäh, mitein miärättömän hyvä Jumala on teitä kohen. 15Passipo Jumalalla Hänen šanomattoman šuurešta lahjašta!