Uuši Šana vienankarjalakši (KAR11)
6

61Myö olemma Jumalan ruatotovarissat ta molimma teitä: ottakkua Jumalan armo vaštah niin, jotta še ei jäis tyhjäkši. 2Hiänhän šanou:

– Oikieh aikah Mie kuulin šilma,

pelaššukšen päivänä autoin šilma.

Kačo, nyt on oikie aika! Kačo, nyt on pelaššukšen päivä!

Vaikeukšien keštämini

3Myö elämmä kaikkien kera niin, jotta miän ruatuo ei moitittais. 4Kaikella keinoin näytämmä, jotta olemma Jumalan käškyläisie. Myö šitkiešti keššämmä muokat, vaivat ta ahissukšet, 5piekšämiset, tyrmäššä olot, ihmisjoukkojen elämöinnit, jykien ruavon, unettomat yöt ta pyhittämisen. 6Miän mieli on puhaš, meilä on tietuo, myö olemma käršivällisie ta hyväšanasie. Meilä on Pyhä Henki ta myö puhtahin šytämin tykkyämmä toini toista. 7Meilä on tositieto ta meissä näkyy Jumalan väki. Oikie elämä on meilä miekkana oikiešša kiäššä ta šuojarautana vašemešša. 8Meitä kunnivoitetah ta pahekšitah, meistä paissah pahua ta meitä kiitetäh. Meitä pietäh valehtelijina, ka myö pakajamma totta. 9Meitä niin kuin ei tiijettäis, ka kuitenki miät tunnetah hyvin. Myö kävelemmä kuoloman terällä, ka kuitenki olemma henkissä. 10Meilä on murehta, ka myö olemma aina iloset. Olemma köyhie, ka miän kautti monet pohatutah. Meilä ei ole mitänä, ka kaikki on miän.

11Korinfilaiset, myö pakajamma teilä šuorah, miän šytämet on avauvuttu teilä. 12Šielä on teilä tilua, vain tiän šytämissä on ahašta. 13Ruatakkua työ meilä niin kuin myö teilä – pakajan teilä kuin omilla lapšillani – työ niise avakkua meilä omat šytämet!

Elävän Jumalan koti

14Elkyä mänkyä šamoih aisoih niijen kera, ket ei ušota. Mitä yhtehistä on oikiella ta viärällä? Mitä yhtehistä on valolla ta pimiellä? 15Voijahko Hristossa ta Veliar6:15 Veliar on täššä Jumalan vaššuštajan, šaatanan nimi. Še tulou jevreinkieliseštä šanašta belija’al, mi merkiččöy «hyövytöin, mitätöin». olla yhtä mieltä? Tahi mi vois yhistyä uškojan šemmoseh, ken ei ušo? 16Mitein valehjumalien kuvat paššattais Jumalan pyhäkotih? Työhän oletta elävän Jumalan pyhäkoti, niin kuin Jumala on šanon:

– Mie rupien elämäh heissä

ta kävelen heijän kešeššä.

Miušta tulou heijän Jumala

ta heistä Miun rahvaš.

17Šentäh Hospoti šanou näin:

– Lähtekkyä pois heijän joukošta

ta erokkua heistä.

Pisykkyä loitompana kaikešta pakanašta,

niin Mie otan tiät luokšeni.

18Miušta tulou tiän Tuatto,

ta teistä Miun poikie ta tyttärie.

Näin šanou Hospoti, kumpani on Kaikenvaltani.