Uuši Šana vienankarjalakši (KAR11)
4

Viärät opaššukšet

41Pyhä Henki šanou šelväh, jotta viimesinä aikoina eryähät kieltäyvytäh ušošta ta aletah kuunnella muanittelijie henkijä ta piessojen opaššukšie. 2Niitä levitetäh pyhiksi luatiutujat valehtelijat, kumpasien omahenki on kuin palavalla rauvalla poltettu. 3Hyö kielletäh akottumašta ta mänömäštä miehellä, ta hyö kielletäh šyömäštä eryähie ruokie. No Jumala on antan nämäki šyömiset. Ne, ket ušotah ta tiijetäh tosišanoma, šuahah šyyvvä niitä ruokie Jumalua kiittyän. 4Niätšen kaikki, min Jumala on luatin, on hyvyä. Mitänä šiitä ei tarviče heittyä pois, kun še kiittyän otetah vaštah. 5Jumalan šana ta malittu luajitah še luvallisekši.

Iisussan Hristossan hyvä käškyläini

6Kun näin opaššat vellijä, olet hyvä Hristossan Iisussan käškyläini. Šie iče niise šuat voimua ušon ta oikien opaššukšen šanoista, kumpasien mukah olet elän. 7Jumalattomie ta tyhjänpäiväsie starinoja elä kuuntele, vain totuta iččeš oikieh uškoh. 8Runkon harjottelušta on vain vähäsen hyötyö, ka oikiešta ušošta on hyötyö kaikkeh, šentäh kun še lupuau elämän nykyseššä ta tulijašša ajašša. 9Tämä šana on tosi ta še kannattau ottua vaštah. 10Šitä vaššenhan myö ruamma ta käršimmä ahissukšie, kun panima toivon eläväh Jumalah, kumpani on kaikkien ihmisien Pelaštaja, šemminki uškojien.

11Näitä as's'oja neuvo ta opašša. 12Kenkänä ei šua vähekšie šilma nuoren ijän tähen. Ole uškojilla mallina pakinoissaš ta elämäššäš, toisien tykkyännäššä, henkeššä, ušošša ta puhtahuošša. 13Luve uškojakunnalla Pyhie Kirjutukšie, neuvo ta opašša šini, kuni mie en tule. 14Elä jätä käyttämättä šitä henkellistä lahjua, kumpasen šait Jumalalta tullehen viessin kautti, konša uškojakunnan vanhimmat pantih käteh šiun piällä. 15Pie huolta täštä kaikešta ta rua aina näin, jotta kaikin nähtäis šiun eistymini. 16Kačo tarkkah, mitein elät ta mitä opaššat. Pie kiini näistä neuvoista! Šilloin pelaššat iččeš ta ne, ket kuullah šilma.