Uuši Šana vienankarjalakši (KAR11)
2

Neuvoja uškojakunnan sluušpah nähen

21Mie neuvon teitä, jotta ennein kaikkie muuta anotta Jumalalta apuo, moliuvutta, luvetta malittuja ta passipoitatta Jumalua kaikkien ihmisien puolešta. 2Moliutukkua čuarien ta kaikkien vallanpitäjien puolešta, jotta myö voisima elyä tyyntä ta rauhallista elošta Jumalua varaten ta arvokkahašti. 3Tämmöni malittu on hyvä ta še on mielehini Jumalalla, miän Pelaštajalla. 4Hiän tahtou, jotta kaikki ihmiset pelaššuttais ta šuatais tietyä, mitä Hyvä Viesti opaštau.

5– On vain yksi Jumala,

ta vain yksi voit yhistyä Jumalan ta ihmisen,

ihmini Hristossa Iisussa.

6Hiän anto oman henkeh makšukši kaikkien puolešta,

näin Hiän tovisti oikieh aikah Jumalan hyväštä tahošta.

7Tämän viessin šanelijakši ta apostoliksi miut on pantu. Mie pakajan totta Hristossan nimeššä, en valehtele. Miut on pantu toisenvierosilla kanšoilla oikien ušon opaštajakši.

8Šentäh mie tahon, jotta miehet joka paikašša moliuvuttais, noššettais käteh Jumalan puoleh puhtahin mielin, ilmain vihua ta mitänä epyälömättä. 9Šamoin tahon, jotta naiset šuoriuvuttais šiivon vuatteih, kaunissettais iččieh šiivošti ta huikieta varaten – ei tukkie pöyhistämällä, ei kultakoruloilla, simčukoilla tahi kallehilla vuatteilla. 10Jumalah uškojilla naisilla paššatah kaunissukšekši hyvät ruavot. 11Naisen pitäy kuunnella opaššušta pakajamatta ta tottelijaisena. 12Mie kiellän naista opaštamašta tahi komentelomašta omua mieštäh. Hänen pitäy elyä hil'l'asena. 13Enšinhän Jumala luati Aatamin ta šiitä vašta Ievan. 14Ta ei šitä Aatamie petetty, kun naini anto pettyä iččeh ta rikko Jumalan käšyn. 15Lapšenšuajana naini kuitenki pelaštuu, kun vain pisynöy ušošša, tykännöy toisie ta elänöy šiivošti pyhyä elämyä.