Uuši Šana vienankarjalakši (KAR11)
4

Jumalan tahon mukani elämä

41Ta vielä, vellet! Työ oletta opaštun meiltä, mitein pitäy elyä, jotta oisija Jumalalla mieleh. Ta juštih niinhän työ elättäki. Hristossan Iisussan nimeššä myö kuitenki molimma ta vakotamma teitä staraimah vielä enämmän. 2Työhän muissatta, mitä Hospotin Iisussan käškyjä myö antoma teilä. 3Jumalan tahto on, jotta teistä tulis pyhie. Elkyä käykyä huorih! 4Jokahini teistä opaštukkah pitämäh omua runkuo kurissa, pitäkkäh hiän šen pyhänä ta kunnivošša. 5Elkyä antakkua omua runkuo himon tulen valtah niin kuin ruatah toisenvieroset rahvahat, kumpaset ei tunneta Jumalua. 6Elkäh kenkänä teistä näissä as's'oissa ruatakkah šitä, mi on kiellettyö, elkäh hiän ruatakkah mitänä pahua omalla uškovellelläh. Hospoti tašuau kaikešta šemmosešta, niin kuin olemma teilä jo ennein šanon ta varottan. 7Jumala niät ei šitä vaššen kuččun meitä, jotta eläsimä riähäššä, kun kučču pyhäh elämäh. 8Šentäh še, ken kieltäytyy näistä neuvoloista, ei kieltäyvy ihmiseštä vain Jumalašta, kumpani antau meilä Pyhän Henken.

9Uškovellien tykkyämiseštä teilä ei tarviče kirjuttua, šentäh kun Jumala Iče opašti tiät tykkyämäh toini toista. 10Työ vet tykkyättä kaikkie uškovellijä koko Makedonijašša. Myö kuitenki pyritämmä teitä, vellet, tykäkkyä toini toista vielä lujempah. 11Yrittäkkyä kaikin voimin elyä vakavašti. Hoitakkua omat as's'at ta omin käsin tienakkua oma elätyš, niin kuin myö olemma käšken. 12Tällä keinoin kun elättä, niin ulkopuolisetki kunnivoitetah teitä. Ta työ iče että tarviče apuo keltänä.

Konša Hospoti tulou?

13Vellet, mie tahon šelittyä teilä, mitein käyt niillä, ket kuoltih Hristossah uškuon. Šilloin teilä ei ois pahua mieltä niin kuin noilla toisilla, kumpasilla ei ole toivuo. 14Myö ušomma, jotta Iisussa kuoli ta nousi kuollehista. Šamoin ušomma, jotta konša Iisussa tulou, Jumala tuou Hänen kera jälelläh elämäh ne, ket kuoltih ušošša Iisussah. 15Šanomma teilä šen, mitä Hospoti on šanon: Myö elošša olijat, kumpaset jiämmä tänne Hospotin tulentah šuate, emmä kerkie Hänellä vaštah ennein kuollehie. 16Konša ylianheli karjahtau käšyn ta Jumalan torvi toitottau, šiitä Iče Hospoti laškeutuu taivahašta. Enšin nouššah eloh ne, ket kuoltih Hristossah uškojina. 17Šiitä miät, kumpaset olemma vielä elošša, olemma näillä ilmoilla, temmatah yheššä hiän kera pilvissä yläilmoih Hospotilla vaštah. Ta niin myö šuamma aina olla Hospotin kera. 18Rohkistakkua toini toista näillä šanoilla.