Uuši Šana vienankarjalakši (KAR11)
3

31Kun emmä voinun enämpi keštyä eruo, piättimä iče jiähä Afiinah, 2a tiän luo työnsimä Timofein. Timofei on miän uškovelli ta Jumalan ruatotovarissa, kumpani yheššä miän kera šanelou Hyvyä Viestie Hristossašta. Työnsimä hänet lujentamah teitä ta rohkistamah ušošša, 3jotta kenkänä teistä ei horjuis nykysissä ahissukšissa. Vet työ tiijättä, jotta tämä on miän oša. 4Tiän luona ollešša, myö jo ieltäpäin pakasima, jotta meitä ruvetah ajelomah. Ta juštih niin käviki, niin kuin tiijättä. 5Šentäh en keštän pitemmälti, ka työnsin Timofein tiijuštamah, pisyykö tiän uško lujana. Mie niät varasin, jotta muanittaja šai tiät muanittua, ta kaikki miän staraimini mänöy tyhjäh.

6Nyt Timofei on tullun tiän luota jälelläh tänne ta tuonun meilä hyvie uutisie tiän ušošta ta toini toisen tykkyämiseštä. Hiän šano, jotta työ muisteletta meitä aina hyvällä ta ikävöičettä meitä kuin ni myö teitä. 7Vellet, kaikkien miän vaivojen ta ahissukšien kešeššä viesti tiän ušošta anto meilä rohkevutta. 8Nyt myö voimma tuaš elyä ielläh, kun kerran työ pisyttä lujašti Hospotissa. 9Mitein voisima tarpehekši kiittyä Jumalua teistä ta kaikešta šiitä ilošta, mi meilä on Jumalan ieššä tiän vuokši? 10Yötä päivyä myö täyveštä šytämeštä moliuvumma, jotta šaisima nähä teitä ta voisima antua teilä šen, mitä vailla tiän uško vielä on.

11Iče Jumala, miän Tuatto, ta miän Hospoti Iisussa Hristossa avakkah meilä tien tiän luo. 12Lisäkkäh Hospoti teilä aina vain enämmän toini toisen ta kaikkien ihmisien tykkyämistä. Tykäkkyä työ heitä, niin kuin myö tykkyämmä teitä. 13Lujentakkah Hospoti tiän šytämet, jotta ne oltais pyhät ta vijattomat miän Jumalan ta Tuaton ieššä, konša miän Hospoti Iisussa Hristossa tulou kaikkien omien pyhien kera. Amin.