Uuši Šana vienankarjalakši (KAR11)
1

Alkutervehyš

11Mie, Puavila, ta vielä lisäkši Siluani ta Timofei, tervehimmä Fessalonikan uškojakuntua, kumpani eläy Tuatto Jumalašša ta Hospotissa Iisussašša Hristossašša. Jumalan, miän Tuaton, ta Hospotin Iisussan Hristossan armo ta rauha olkah tiän kera.

Fessalonikkalaisien uško ta elämä

2Myö aina kiitämmä Jumalua teistä kaikista, konša mainičemma teitä omissa malituissa. 3Jumalan, miän Tuaton ieššä myö aina muistelemma, mitein tiän uško pani tiät ruatamah, tykkyämini staraimah ta mitein teilä on luja toivo miän Hospotih Iisussah Hristossah. 4Vellet, myö tiijämmä, jotta Jumala armaštau teitä ta on valinnun tiät omikseh. 5Miän šaneloma Hyvä Viesti ei tullun tiän luo yksistäh šanoina, kun vieläi Pyhän Henken voiman ta monien tovissukšien kera. Työhän tiijättä, mitä myö tiän luona ruatoma tiän hyväkši. 6Vaikka teitä oli kovašti ahissettu, työ ottija šanan vaštah Pyhän Henken antamin ilomielin. Työ läksijä aštumah šamua tietä, mitä myö aššumma ta mitä Iče Hospoti aštuu. 7Nyt teistä otetah mallie kaikki Makedonijan ta Ahaijan uškovaiset. 8Vet šanoma Hospotista on kajahtan tiän luota jo Makedonijan ta Ahaijan ulkopuolella. Viesti tiän ušošta Jumalah levisi joka paikkah, eikä miän tarviče šiitä ni paissa. 9Ihmiset iče paissah, mitein työ ottija miät vaštah ta kiäntyjä valehjumalista moliutumah elävällä, tosi Jumalalla. 10Hyö kerrotah, mitein työ vuotatta taivahista Hänen Poikua, kumpasen Hiän noššatti kuollehista, Iisussua, kumpani piäštäy miät tulijašta vihašta.