Uuši Šana vienankarjalakši (KAR11)
5

Uškojakunta ta šen vanhimmat

51Ta nyt neuvoja niillä, ket tiän joukošša ollah vanhimpie5:1 Vanhimmat ollah uškojakunnan johtajie, kumpaset huolehitah šiitä.. Mie iče niise olen vanhin ta Hristossan muokkien tovistaja. Miula niise on oša šiih jumalalliseh valoh, mi jiäviytyy, konša Hiän tulou jälelläh. 2Paimentakkua šitä laumua, min Jumala on teilä antan. Elkyä ruatakkua šitä pakošti, kun omašta tahošta, Jumalan tahon mukah, elkyä ni rahanhimošta, kun täyveštä šytämeštä. 3Elkyä herroina hallikkua niitä, kenet on annettu teilä kačottavakši, vain olkua omalla laumalla mallina. 4Šiitä, konša Piäpaimen tulou, työ šuatta palkakši kunnivovenčan, kumpani konšana ei näivissy.

5Šamoin työki, nuoremmat, taipukkua uškojakunnan vanhimpien valtah. Ta työ kaikin olkua nöyrät ta kuunnelkua toini toista, šentäh kun

Jumala on ylpiemielisie vaštah,

ka nöyrillä Hiän on armollini.

Vaššuštakkua juavelie ta valvokkua

6Niin jotta heittykkyä Jumalan väkövän kiän alla, niin Hiän ylentäy tiät, konša še aika tulou. 7Heittäkkyä kaikki omat murehet Hänen piällä, šentäh kun Hiän huolehtiu teistä.

8Pitäkkyä mielet šelkienä ta valvokkua. Tiän vaššuštaja, juaveli, kävelöy ympärillä kuin ärjyjä leijona ta eččiy, kenet vois nielaissa. 9Vaššuštakkua häntä, pisykkyä lujina ušošša! Tiijättähän työ, jotta täššä muailmašša tiän vellet niise ollah šamanmoisissa muokissa.

10Ka kaiken armon Jumala on kuččun miät Hristossašša Iisussašša omah ilmasenikuseh valoh. Kun oletta kotvasen aikua käršin, Hiän Iče noštau tiät, lujentau teitä, antau voimua ta häilymättömän pohjan jalkojen alla. 11Hänellä kunnivo ta valta ilmasen ijän! Amin.

Lopputervehyš

12Mie työnnän teilä tämän lyhyön kirjasen velli Siluanin keralla, kumpaseh miun mieleštä voit luottua. Näillä šanoilla tahoin rohkistua teitä ta näyttyä, jotta še armo, kumpasešša työ elättä, on tovellista Jumalan armuo. Pisykkyä šiinä lujina!

13Teilä työntäy tervehyisie Vavilonissa5:13 Vaviloni on peittonimi, kumpasella täššä tarkotetah Riimua. olija uškojakunta, niise Jumalan valittu kuin työki. Šamoin miun poika Markki tervehtiy teitä. 14Tervehtikkyä toini toista, šepäytykkyä kuin vellet.

Rauha teilä kaikilla, ket oletta Hristossašša Iisussašša. Amin.