Uuši Šana vienankarjalakši (KAR11)
1

Elämän Šana

11Pakina on elämän Šanašta. Še on ollun alušta alkuan, myö olemma kuullun šen, olemma omin šilmin nähnyn šen, šitä olemma kačellun ta käsin košetellun. 2Elämä jiäviyty, myö näkimä šen, ta šiitä myö tovissamma. Myö tuomma teilä šanan ilmasenikusešta Elämäštä, kumpani oli Tuaton luona ta tuli meilä. 3Min näkimä ta kuulima, šen myö teilä šanelemma, jotta työ niise oisija yheššä miän kera, niin kuin myö olemma yheššä Tuaton ta Hänen Pojan Iisussan Hristossan kera. 4Tämän myö kirjutamma teilä, jotta tiän ilo ois täyši.

Jumala on valo

5Še šanoma, kumpasen myö kuulima Iisussalta Hristossalta ta kumpasen šanelemma teilä, on tämmöni: Jumala on valo, Häneššä ei ole mitänä pimietä. 6Kun šanonemma, jotta elämmä yheššä Hänen kera, a iče kävellemmä pimieššä, niin myö valehtelemma emmäkä elä tositiijon mukah. 7Ka kun kävellemmä valošša, niin kuin Jumala on valošša, niin šilloin myö pisymmä yheššä, ta Iisussan Hristossan, Jumalan Pojan Veri puhistau miät kaikista riähistä.

Riähkien prostimini

8Kun šanonemma, jotta emmä ole riähkähiset, niin myö valehtelemma iččienä eikä meissä ole tositietuo. 9Kun myö šuulla tunnuštanemma omat riähät, niin Jumala, kumpani on varma ta oikiemielini, prostiu meilä miän riähät ta puhistau miät kaikešta viäryöštä. 10Kun šanonemma, jotta myö emmä ole luatin riähkyä, luajimma Jumalašta valehtelijan eikä Hänen šana ole meissä.