DigiMarkus (DMrk)
9

91Jeesus sanoi vielä: »Täällä on läsnä muutamia, jotka ennen kuolemaansa ehtivät nähdä Jumalan valtakunnan tulevan voimassaan.»

Jeesuksen muodonmuutos

2Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen. Hän vei heidät korkealle vuorelle pois toisten luota. Siellä hänen ulkomuotonsa muuttui silmin nähden. 3Hänen vaatteensakin alkoivat hohtaa niin kirkkaan valkoisina, ettei edes kankaanvärjäyksen ammattilainen voisi saada sellaista loistetta aikaan.

4Sitten heille ilmestyivät Elia ja Mooses, jotka keskustelivat Jeesuksen kanssa. 5Pietari puuttui puheeseen ja sanoi Jeesukselle: »Opettaja, on hyvä, että olemme täällä. Tehdään kolme majaa: yksi sinulle, yksi Moosekselle ja yksi Elialle.» 6Muuta sanottavaa Pietari ei keksinyt, sillä hän oli hyvin peloissaan, kuten muutkin oppilaat.

7Samassa taivaalle ilmestyi pilvi, joka peitti heidät varjoonsa, ja pilvestä kuului ääni: »Tämä on minun rakas Poikani. Kuulkaa häntä!» 8Kun oppilaat sitten katsahtivat ympärilleen, paikalla oli enää Jeesus.

9Kun he laskeutuivat vuorenrinnettä, Jeesus käski heitä pysymään asiasta vaiti, kunnes hän, Ihmisen Poika, olisi noussut kuolleista. 10Oppilaat pitivät Jeesuksen sanat mielessään ja pohtivat keskenään, mitä Jeesus tarkoitti kuolleista nousemisella.

Kysymys Eliasta

11Paluumatkalla Pietari, Jaakob ja Johannes kysyivät Jeesukselta: »Eivätkö oppineet sano, että Elian on tultava ennen sinua?» 12»Niin tuleekin», Jeesus vastasi. »Hän panee asiat järjestykseen. Nyt varmasti mietitte, miksi minua tarkoittaen on kirjoitettu, että Ihmisen Poika joutuu kärsimään paljon ja kokemaan halveksuntaa. 13Sanonpa teille, että, Elia on jo tullut. Ihmiset vain tekivät hänelle, mitä tahtoivat. Niinhän pyhissä kirjoituksissa on ennustettu.»

Jeesus karkottaa demonin

14Palattuaan vuorelta he näkivät, kuinka muiden oppilaiden luo oli kerääntynyt suuri väkijoukko. Oppineitakin oli, ja he väittelivät oppilaiden kanssa. 15Jeesuksen nähdessään kaikki riensivät hämmästyneinä tervehtimään häntä. 16Jeesus kysyi heiltä: »Mistä te oikein kiistelette?» 17Eräs väkijoukosta vastasi: »Opettaja, olen tuonut poikani luoksesi, koska hänessä on demoni, joka estää häntä puhumasta. 18Se ottaa pojan valtaansa missä vain ja paiskaa hänet maahan. Se saa hänen suunsa vaahtoamaan ja hampaansa narskumaan. Poika menee aivan jäykäksi. Pyysin oppilaitasi ajamaan demonin pois, mutta he eivät kyenneet siihen.»

19Silloin Jeesus puuskahti: »Kylläpä nykyihmiset ovat jumalatonta joukkoa! Kuinka kauan minun pitää vielä olla teidän kanssanne? Kuinka kauan joudun kestämään teitä? No, tuokaa poika luokseni.» 20He tekivät työtä käskettyä. Heti Jeesuksen nähdessään demoni kouristi poikaa, ja tämä kaatui ja kieriskeli maassa suu vaahdoten. 21Jeesus kysyi pojan isältä: »Kuinka kauan hänellä on ollut tämä vaiva?» »Pienestä pitäen», mies vastasi. 22»Demoni on monet kerrat kaatanut hänet, jopa tuleen ja veteen. Se haluaa tappaa hänet. Jos vain voit, auta meitä, sääli meitä!» 23»Jos vain voit?» vastasi Jeesus. »Kaikki on mahdollista, kunhan vain uskot minuun.» 24Silloin pojan isä sanoi empimättä: »Minä uskon! Auta minua pääsemään epäuskostani!»

25Kun Jeesus näki, että väkeä juoksi paikalle aina vain lisää, hän käski demonia: »Mykkä ja kuuro demoni, minä käsken sinua: lähde pojasta äläkä enää mene häneen!» 26Demoni ulvoi, kouristi poikaa rajusti ja lähti hänestä. Poika jäi makaamaan elottoman näköisenä. Monet sanoivat, että nyt poika kuoli. 27Jeesus sen sijaan tarttui häntä kädestä ja auttoi jalkeille. Poika nousi.

28Kun Jeesus oli mennyt majapaikkaansa ja vain oppilaat olivat paikalla, nämä kysyivät häneltä: »Miksi me emme kyenneet karkottamaan sitä henkeä?» 29Jeesus vastasi: »Tätä lajia ei saa lähtemään muulla kuin rukouksella.»

Jeesus puhuu jälleen kuolemastaan

30He lähtivät Kesarean alueelta ja kulkivat Galilean halki. Jeesus ei tahtonut kenenkään saavan tietää siitä, 31sillä hän halusi puhua oppilailleen luottamuksellisesti. Hän sanoi heille itseensä viitaten: »Ihmisen Poika annetaan ihmisten käsiin, ja he tappavat hänet. Mutta kolmen päivän kuluttua hän nousee kuolleista.» 32Oppilaat olivat peloissaan eivätkä uskaltaneet kysyä, mitä hän tällä tarkoitti.

Kuka on merkittävin?

33He saapuivat takaisin Kapernaumiin. Majapaikkaan tultuaan Jeesus kysyi oppilailtaan: »Mistä te keskustelitte matkalla?» 34He vaikenivat, sillä he olivat väitelleet siitä, kuka heistä oli merkittävin. 35Jeesus istuutui ja kutsui 12 oppilastaan ympärilleen. Hän sanoi: »Jos joku tahtoo olla ensimmäinen, hänen on oltava viimeinen ja kaikkien palvelija.» 36Sitten hän asetti heidän keskelleen lapsen, syleili häntä ja sanoi: 37»Joka ottaa yhdenkin tällaisen lapsen luokseen minun nimessäni, ottaa luokseen minut. Ja joka ottaa luokseen minut, ottaa luokseen sen, joka minut on lähettänyt.»

Vieras demonien manaaja

38Johannes sanoi Jeesukselle: »Opettaja, näimme erään ihmisen karkottavan demoneja sinun nimissäsi. Yritimme estää häntä, koska hän ei kuulu joukkoomme.»

39Mutta Jeesus vastasi: »Älkää estäkö häntä, sillä eihän yksikään, joka tekee voimateon nimissäni, voi heti perään puhua minusta pahaa. 40Joka ei ole meitä vastaan, on puolellamme. 41Asia on nimittäin näin: jos joku antaa teille kupillisen vettä siksi, että kuulutte Kristukselle, hän on palkkansa ansainnut.»

Viettelykset

42»Jos joku puolestaan johdattaa pahoille teille yhdenkin näistä mitättömistä minuun uskovista, on hänelle itselleen parempi, että hänet heitetään mereen painava kivi kaulassa. 43Jos kätesi viettelee sinua syntiin, hakkaa se pois. Onhan parempi menettää käsi ja päästä sisälle elämään kuin säästää käsi ja joutua helvetin sammumattomaan tuleen. 449:44 Jae 44 ei kuulu Markuksen evankeliumin alkuperäiseen tekstiin. Sitä ei siksi ole evankeliumin parhaissa muinaisissa käsikirjoituksissa. Jakeessa sanotaan »Helvetissä ei mato kuole eikä tuli sammu.» ja se on lisätty tähän jakeen 48 perusteella. 45Jos jalkasi viettelee sinua, hakkaa se pois. Onhan parempi menettää jalka ja päästä sisälle elämään kuin säästää jalka ja tulla heitetyksi helvettiin. 469:46 Jae 46 ei kuulu Markuksen evankeliumin alkuperäiseen tekstiin. Sitä ei siksi ole evankeliumin parhaissa muinaisissa käsikirjoituksissa. Jakeessa sanotaan »Helvetissä ei mato kuole eikä tuli sammu.» ja se on lisätty tähän jakeen 48 perusteella. 47Jos silmäsi viettelee sinua, kaiva se pois. Onhan parempi menettää silmä ja päästä Jumalan valtakuntaan kuin säästää se ja joutua helvettiin. 48Helvetissä ei mato kuole eikä tuli sammu.»

49»Jokainen ihminen puhdistetaan suolalla ja tulella. 50Suolahan on hyvä asia, mutta jos se menettäisi suolaisuuteensa, millä se saisi makunsa? Olkaa te suola ja eläkää sovussa.