DigiMarkus (DMrk)
8

Jeesus ruokkii 4 000 ihmistä

81Eräänä päivänä Jeesuksen luo oli jälleen kerääntynyt paljon ihmisiä. Huomattuaan, ettei ihmisillä ollut mitään syötävää, Jeesus kutsui oppilaat luokseen. Hän sanoi: 2»Minun käy näitä ihmisiä sääliksi, sillä he ovat olleet luonani jo kolme päivää eikä heillä ole mitään syötävää. 3Jos lähetän heidät kotiin nälkäisinä, he nääntyvät matkalla. Jotkut heistä ovat tulleet kaukaakin.» 4Oppilaat sanoivat: »Olemme asumattomalla seudulla. Mistä muka saisimme leipää tällaisen joukon ruokkimiseksi?» 5Jeesus kysyi: »Montako leipää teillä on?» Oppilaat vastasivat: »Seitsemän.»

6Jeesus pyysi väkijoukkoa istuutumaan maahan. Hän otti oppilaidensa leivät, kiitti Jumalaa ja mursi leivät. Hän antoi palat oppilaille, jotka jakoivat ne väkijoukolle. 7Oppilailla oli myös muutama pieni kala. Jeesus siunasi ne ja antoi jaettavaksi. 8Väkijoukko söi ja tuli kylläiseksi. Tähteeksi jääneitä leivänpaloja kertyi seitsemän korillista. 9Syömässä oli yhteensä noin 4 000 ihmistä.

Kun Jeesus oli lähettänyt väkijoukon pois, 10hän nousi oppilaidensa kanssa veneeseen ja matkasi Dalmanutan seudulle.

Jeesukselta vaaditaan todisteita

11Dalmanutassa Jeesuksen luo tuli fariseuksia väittelemään. He vaativat Jeesukselta todisteita, merkkiä taivaasta, että näkisivät, mikä hän oli miehiään. 12Jeesus huokasi mielessään ja sanoi: »Miksi tämä sukupolvi vaatii merkkiä? Sitä se ei tule saamaan. Ei todellakaan». 13Jeesus lopetti keskustelun siihen paikkaan, palasi veneeseen ja lähti oppilaidensa kanssa vastarannalle, Betsaidaan.

Jeesus moittii ymmärtämättömiä oppilaitaan

14Oppilaat eivät olleet ottaneet riittävästi leipää mukaan. Veneessä oli yksi ainoa leipä. 15Jeesus puhui oppilaille vakavasti: »Olkaa varuillanne. Varokaa fariseusten ja kuningas Herodeksen hapatetta.» 16Mutta oppilaat vain keskustelivat keskenään siitä, ettei heillä ollut leipää. 17Jeesus huomasi tämän ja sanoi: »Miksi te murehditte leivästä? Ettekö vieläkään ymmärrä, ettekö käsitä? Onko sydämenne kovettunut? 18Teillähän on silmät. Ettekö näe? Korvatkin teillä on. Ettekö kuule? Ja ettekö muista: 19kun jaoin ne viisi leipää 5 000 miehelle, kuinka monta korillista keräsitte palasia?» He vastasivat: »Kaksitoista.» 20»Entä silloin, kun jaoin ne seitsemän leipää 4 000 ihmiselle?» Oppilaat vastasivat: »Seitsemän korillista.» 21Jeesus sanoi heille: »Ettekö te vieläkään ymmärrä?»

Jeesus parantaa sokean

22He saapuivat Betsaidaan. Siellä Jeesuksen luo tuotiin sokea mies, jotta hän parantaisi tämän kosketuksellaan. 23Jeesus otti sokeaa kädestä ja vei hänet kylän ulkopuolelle. Sitten hän sylkäisi miehen silmiin ja pani kätensä tämän kasvoille. Jeesus kysyi: »Näetkö mitään?» 24Mies avasi silmänsä ja sanoi: »Näen ihmisiä, mutta he näyttävät käveleviltä puilta.» 25Jeesus pani kätensä uudelleen miehen silmille. Sen jälkeen mies alkoi nähdä tarkasti. Näkökyky oli täysin parantunut. 26Lähettäessään miehen kotiin Jeesus sanoi: »Mene suorinta tietä. Älä poikkea minnekään.»

Matka Jerusalemiin

8:27–10:52

Kuka Jeesus on?

27Jeesus ja hänen oppilaansa lähtivät Filippoksen Kesarean kaupunkia ympäröiviin kyliin. Matkalla hän kysyi oppilailtaan: »Kuka minä ihmisten mielestä olen?» 28He vastasivat: »Jotkut pitävät sinua Johannes Kastajana, jotkut Eliana. Jotkut ajattelevat, että olet yksi Jumalan sanoman välittäjistä.» 29»Entä te?» Jeesus kysyi. »Minä miehenä te minua pidätte?» Pietari vastasi hänelle: »Sinä olet Messias.» 30Jeesus varoitti heitä ankarasti kertomasta tätä kenellekään.

Jeesus puhuu kuolemastaan

31Jeesus alkoi kertoa oppilailleen, että hän joutuu Ihmisen Poikana kärsimään paljon. Kansan vanhimmat, ylipapit ja oppineet hylkäävät hänet, ja lopulta hänet surmataan. Mutta hän nousee kuolleista kolmen päivän kuluttua. 32Jeesus puhui asiasta aivan avoimesti. Silloin Pietari veti hänet erilleen ja alkoi nuhdella häntä. 33Jeesus kääntyi ympäri ja katsoi oppilaisiinsa. Sitten hän sanoi ankarasti Pietarille: »Häivy tieltäni, Saatana! Sinä ajattelet ihmisten asioita, et Jumalan.»

Jeesuksen seuraamisesta

34Jeesus kutsui väkijoukon ja oppilaansa koolle. Hän sanoi: »Jos haluatte seurata minua, luopukaa itsestänne, kantakaa ristinne ja siten seuratkaa minua. 35Jos haluatte vain pelastaa elämänne, tuhoatte sen. Mutta jos tuhoatte elämänne minun ja hyvän sanoman vuoksi, pelastatte sen. 36Mitä järkeä on voittaa omakseen koko maailma, jos samalla kadottaa sielunsa? 37Ihminen ei voi antaa mitään saadakseen sielunsa takaisin, kun on sen kerran kadottanut. 38Nykyihmiset ovat uskottomia Jumalalle ja syntisiä. Jos heidän keskellään joku teistä häpeää minua ja puheitani, niin minä, Ihmisen Poika, häpeän häntä. Ja häpeän silloin, kun tulen takaisin Isäni kunniassa ja pyhien enkelien keskellä.

9

91Jeesus sanoi vielä: »Täällä on läsnä muutamia, jotka ennen kuolemaansa ehtivät nähdä Jumalan valtakunnan tulevan voimassaan.»

Jeesuksen muodonmuutos

2Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen. Hän vei heidät korkealle vuorelle pois toisten luota. Siellä hänen ulkomuotonsa muuttui silmin nähden. 3Hänen vaatteensakin alkoivat hohtaa niin kirkkaan valkoisina, ettei edes kankaanvärjäyksen ammattilainen voisi saada sellaista loistetta aikaan.

4Sitten heille ilmestyivät Elia ja Mooses, jotka keskustelivat Jeesuksen kanssa. 5Pietari puuttui puheeseen ja sanoi Jeesukselle: »Opettaja, on hyvä, että olemme täällä. Tehdään kolme majaa: yksi sinulle, yksi Moosekselle ja yksi Elialle.» 6Muuta sanottavaa Pietari ei keksinyt, sillä hän oli hyvin peloissaan, kuten muutkin oppilaat.

7Samassa taivaalle ilmestyi pilvi, joka peitti heidät varjoonsa, ja pilvestä kuului ääni: »Tämä on minun rakas Poikani. Kuulkaa häntä!» 8Kun oppilaat sitten katsahtivat ympärilleen, paikalla oli enää Jeesus.

9Kun he laskeutuivat vuorenrinnettä, Jeesus käski heitä pysymään asiasta vaiti, kunnes hän, Ihmisen Poika, olisi noussut kuolleista. 10Oppilaat pitivät Jeesuksen sanat mielessään ja pohtivat keskenään, mitä Jeesus tarkoitti kuolleista nousemisella.

Kysymys Eliasta

11Paluumatkalla Pietari, Jaakob ja Johannes kysyivät Jeesukselta: »Eivätkö oppineet sano, että Elian on tultava ennen sinua?» 12»Niin tuleekin», Jeesus vastasi. »Hän panee asiat järjestykseen. Nyt varmasti mietitte, miksi minua tarkoittaen on kirjoitettu, että Ihmisen Poika joutuu kärsimään paljon ja kokemaan halveksuntaa. 13Sanonpa teille, että, Elia on jo tullut. Ihmiset vain tekivät hänelle, mitä tahtoivat. Niinhän pyhissä kirjoituksissa on ennustettu.»

Jeesus karkottaa demonin

14Palattuaan vuorelta he näkivät, kuinka muiden oppilaiden luo oli kerääntynyt suuri väkijoukko. Oppineitakin oli, ja he väittelivät oppilaiden kanssa. 15Jeesuksen nähdessään kaikki riensivät hämmästyneinä tervehtimään häntä. 16Jeesus kysyi heiltä: »Mistä te oikein kiistelette?» 17Eräs väkijoukosta vastasi: »Opettaja, olen tuonut poikani luoksesi, koska hänessä on demoni, joka estää häntä puhumasta. 18Se ottaa pojan valtaansa missä vain ja paiskaa hänet maahan. Se saa hänen suunsa vaahtoamaan ja hampaansa narskumaan. Poika menee aivan jäykäksi. Pyysin oppilaitasi ajamaan demonin pois, mutta he eivät kyenneet siihen.»

19Silloin Jeesus puuskahti: »Kylläpä nykyihmiset ovat jumalatonta joukkoa! Kuinka kauan minun pitää vielä olla teidän kanssanne? Kuinka kauan joudun kestämään teitä? No, tuokaa poika luokseni.» 20He tekivät työtä käskettyä. Heti Jeesuksen nähdessään demoni kouristi poikaa, ja tämä kaatui ja kieriskeli maassa suu vaahdoten. 21Jeesus kysyi pojan isältä: »Kuinka kauan hänellä on ollut tämä vaiva?» »Pienestä pitäen», mies vastasi. 22»Demoni on monet kerrat kaatanut hänet, jopa tuleen ja veteen. Se haluaa tappaa hänet. Jos vain voit, auta meitä, sääli meitä!» 23»Jos vain voit?» vastasi Jeesus. »Kaikki on mahdollista, kunhan vain uskot minuun.» 24Silloin pojan isä sanoi empimättä: »Minä uskon! Auta minua pääsemään epäuskostani!»

25Kun Jeesus näki, että väkeä juoksi paikalle aina vain lisää, hän käski demonia: »Mykkä ja kuuro demoni, minä käsken sinua: lähde pojasta äläkä enää mene häneen!» 26Demoni ulvoi, kouristi poikaa rajusti ja lähti hänestä. Poika jäi makaamaan elottoman näköisenä. Monet sanoivat, että nyt poika kuoli. 27Jeesus sen sijaan tarttui häntä kädestä ja auttoi jalkeille. Poika nousi.

28Kun Jeesus oli mennyt majapaikkaansa ja vain oppilaat olivat paikalla, nämä kysyivät häneltä: »Miksi me emme kyenneet karkottamaan sitä henkeä?» 29Jeesus vastasi: »Tätä lajia ei saa lähtemään muulla kuin rukouksella.»

Jeesus puhuu jälleen kuolemastaan

30He lähtivät Kesarean alueelta ja kulkivat Galilean halki. Jeesus ei tahtonut kenenkään saavan tietää siitä, 31sillä hän halusi puhua oppilailleen luottamuksellisesti. Hän sanoi heille itseensä viitaten: »Ihmisen Poika annetaan ihmisten käsiin, ja he tappavat hänet. Mutta kolmen päivän kuluttua hän nousee kuolleista.» 32Oppilaat olivat peloissaan eivätkä uskaltaneet kysyä, mitä hän tällä tarkoitti.

Kuka on merkittävin?

33He saapuivat takaisin Kapernaumiin. Majapaikkaan tultuaan Jeesus kysyi oppilailtaan: »Mistä te keskustelitte matkalla?» 34He vaikenivat, sillä he olivat väitelleet siitä, kuka heistä oli merkittävin. 35Jeesus istuutui ja kutsui 12 oppilastaan ympärilleen. Hän sanoi: »Jos joku tahtoo olla ensimmäinen, hänen on oltava viimeinen ja kaikkien palvelija.» 36Sitten hän asetti heidän keskelleen lapsen, syleili häntä ja sanoi: 37»Joka ottaa yhdenkin tällaisen lapsen luokseen minun nimessäni, ottaa luokseen minut. Ja joka ottaa luokseen minut, ottaa luokseen sen, joka minut on lähettänyt.»

Vieras demonien manaaja

38Johannes sanoi Jeesukselle: »Opettaja, näimme erään ihmisen karkottavan demoneja sinun nimissäsi. Yritimme estää häntä, koska hän ei kuulu joukkoomme.»

39Mutta Jeesus vastasi: »Älkää estäkö häntä, sillä eihän yksikään, joka tekee voimateon nimissäni, voi heti perään puhua minusta pahaa. 40Joka ei ole meitä vastaan, on puolellamme. 41Asia on nimittäin näin: jos joku antaa teille kupillisen vettä siksi, että kuulutte Kristukselle, hän on palkkansa ansainnut.»

Viettelykset

42»Jos joku puolestaan johdattaa pahoille teille yhdenkin näistä mitättömistä minuun uskovista, on hänelle itselleen parempi, että hänet heitetään mereen painava kivi kaulassa. 43Jos kätesi viettelee sinua syntiin, hakkaa se pois. Onhan parempi menettää käsi ja päästä sisälle elämään kuin säästää käsi ja joutua helvetin sammumattomaan tuleen. 449:44 Jae 44 ei kuulu Markuksen evankeliumin alkuperäiseen tekstiin. Sitä ei siksi ole evankeliumin parhaissa muinaisissa käsikirjoituksissa. Jakeessa sanotaan »Helvetissä ei mato kuole eikä tuli sammu.» ja se on lisätty tähän jakeen 48 perusteella. 45Jos jalkasi viettelee sinua, hakkaa se pois. Onhan parempi menettää jalka ja päästä sisälle elämään kuin säästää jalka ja tulla heitetyksi helvettiin. 469:46 Jae 46 ei kuulu Markuksen evankeliumin alkuperäiseen tekstiin. Sitä ei siksi ole evankeliumin parhaissa muinaisissa käsikirjoituksissa. Jakeessa sanotaan »Helvetissä ei mato kuole eikä tuli sammu.» ja se on lisätty tähän jakeen 48 perusteella. 47Jos silmäsi viettelee sinua, kaiva se pois. Onhan parempi menettää silmä ja päästä Jumalan valtakuntaan kuin säästää se ja joutua helvettiin. 48Helvetissä ei mato kuole eikä tuli sammu.»

49»Jokainen ihminen puhdistetaan suolalla ja tulella. 50Suolahan on hyvä asia, mutta jos se menettäisi suolaisuuteensa, millä se saisi makunsa? Olkaa te suola ja eläkää sovussa.

10

Avioerosta

101Jeesus lähti Kapernaumista ja matkasi Jordanin itäpuolta Juudean alueelle. Nytkin suuri ihmisjoukko kokoontui hänen luokseen. Tapansa mukaan Jeesus opetti heitä.

2Jeesuksen luo tuli myös fariseuksia. He koettelivat häntä kysymällä, saako mies ottaa eron vaimostaan. 3Jeesus vastasi heille: »Mitä Mooses on siitä säätänyt?» 4He sanoivat: »Mooses antoi luvan erota, jos laatii viralliset eropaperit.» 5Silloin Jeesus sanoi: »Hän laati tämän säännöksen teille siksi, että olette kovasydämisiä. 6Mutta luomistyönsä alussa Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. 7Sen vuoksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa. 8Silloin nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi, yhdeksi ruumiiksi. He eivät siis enää ole kaksi, vaan he ovat yksi. 9Minkä Jumala on yhdistänyt, sitä ihmisen ei tule erottaa.

10Kun oppilaat olivat Jeesuksen kanssa kahden, he ottivat asian uudestaan puheeksi. 11Jeesus sanoi heille: »Jos joku eroaa vaimostaan ja menee naimisiin toisen kanssa, hän tekee aviorikoksen. 12Jos vaimo hylkää miehensä ja menee naimisiin toisen kanssa, hänkin tekee aviorikoksen.»

Jeesus siunaa lapsia

13Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän koskettaisi heitä. Jeesuksen oppilaat moittivat tuojia. 14Tämä närkästytti Jeesusta, ja hän sanoi oppilailleen: »Antakaa lasten tulla luokseni. Älkää estäkö heitä, sillä Jumalan valtakunta kuuluu heidän kaltaisilleen. 15Jumalan valtakunta on otettava vastaan niin kuin lapsi sen tekee. Muulla tavoin valtakuntaan ei pääse. Ymmärtäkää se.» 16Hän otti lapset syliinsä ja siunasi heitä panemalla kätensä heidän päälleen.

Voiko rikas pelastua?

17Jeesus jatkoi matkaansa Juudean alueella. Eräs mies tuli juoksujalkaa ja polvistui hänen eteensä. Mies kysyi neuvoa: »Hyvä opettaja! Haluan ikuisen elämän. Miten saan sen?» 18Jeesus vastasi: »Miksi kutsut minua hyväksi? Kukaan ei ole hyvä paitsi Jumala. 19Käskythän sinä tunnet: Älä tapa. Älä tee aviorikosta. Älä varasta. Älä todista valheellisesti. Älä riistä toiselta. Kunnioita isääsi ja äitiäsi.»

20Mies sanoi: »Opettaja, näitä kaikkia aloin noudattaa jo nuorena.» 21Jeesus katsoi häntä rakastavasti ja sanoi: »Yhtä asiaa et ole vielä tehnyt. Myy koko omaisuutesi ja anna rahat köyhille. Silloin sinulla on aarre taivaassa. Tule sitten luokseni ja seuraa minua.» 22Mies synkistyi näistä sanoista. Hän lähti surullisena pois, sillä hänellä oli paljon omaisuutta.

23Jeesus kääntyi katsomaan oppilaitaan ja sanoi: »Rikkaiden on niin vaikea päästä Jumalan valtakuntaan.» 24Oppilaat hämmästelivät näitä sanoja, mutta Jeesus jatkoi: »Lapseni, Jumalan valtakuntaan on todella vaikea päästä. 25Kamelin on helpompi mennä neulansilmästä kuin äveriään on päästä Jumalan valtakuntaan.» 26Oppilaat olivat yhä enemmän ihmeissään. He hämmästelivät keskenään: »Kuka sinne sitten voi päästä?!» 27Jeesus katsoi heihin ja sanoi: »Ihmisen mielestä se on tietysti mahdotonta mutta ei Jumalan. Jumalan näkökulmasta kaikki on mahdollista.»

Jeesuksen oppilaiden tuleva palkka

28Silloin Pietari puuttui Jeesuksen puheeseen ja kysyi: »Entä me? Mehän olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua.» 29Jeesus vastasi: »Sanon nyt, miten asia on: se, joka on minun ja hyvän sanoman vuoksi jättänyt talonsa, isänsä, äitinsä, sisaruksensa, lapsensa tai peltonsa, 30saa kaiken takaisin satakertaisesti. Tässä maailmassa hän saa taloja, äitejä, sisaruksia, lapsia ja peltoja – joskin myös vainoa. Tulevassa maailmassa hän saa ikuisen elämän. 31Mutta monet ensimmäiset tulevat viimeisiksi ja viimeiset ensimmäisiksi.»

Jeesus puhuu vielä kerran kuolemastaan

32Jeesus ja hänen oppilaansa olivat kulkemassa Jerusalemiin vievää tietä. Jeesus käveli etummaisena. Oppilaat olivat hämmästyksissään, ja heidän perässään kulkevat ihmiset alkoivat pelätä. Silloin Jeesus kutsui luokseen 12 oppilastaan. Vielä kerran hän puhui siitä, mitä hänelle tulisi tapahtumaan. 33»Menemme nyt Jerusalemiin. Siellä minut, Ihmisen Poika, annetaan ylipappien ja oppineiden käsiin. He tuomitsevat minut kuolemaan ja luovuttavat roomalaisille. 34Nämä pilkkaavat, sylkevät ja ruoskivat minua. Lopulta he tappavat minut. Mutta kolmen päivän kuluttua nousen kuolleista.»

Jeesus ja Sebedeuksen pojat

35Jaakob ja Johannes, Sebedeuksen pojat, tulivat Jeesuksen luo. He sanoivat: »Opettaja, me tahdomme, että suostut pyyntöömme. 36»Mitä te sitten haluatte?» Jeesus kysyi. 37He vastasivat: »Kun nouset kunniaan, anna meidän istua vierelläsi. Toisen oikealla, toisen vasemmalla puolella.» 38Jeesus sanoi: »Ette ymmärrä, mitä pyydätte. Pystyttekö juomaan saman maljan kuin minä? Pystyttekö ottamaan sellaisen kasteen kuin minä?» 39»Pystymme», he vastasivat. Silloin Jeesus sanoi heille: »Te joudutte juomaan saman maljan kuin minä, ja teidät vielä kastetaankin samalla tavoin. 40Minä en kuitenkaan määrää siitä, keitä vierelläni istuu. Paikat ovat niiden, joille ne on tarkoitettu.»

41Kun muut kymmenen oppilasta kuulivat tästä, he suuttuivat Jaakobille ja Johannekselle. 42Jeesus kutsui heidät kaikki luokseen ja sanoi: »Tiedätte, että hallitsijat pitävät kansoja komennossaan ja mahtimiehet käyttävät valtaansa kansoihin. 43Teidän keskuudessanne on oltava toisin. Jos joku teistä haluaa tulla mahtimieheksi, hänen tulee palvella teitä muita. 44Jos joku teistä haluaa joukkonne ensimmäiseksi, hän olkoon kaikkien orja. 45En minäkään, vaikka olen Ihmisen Poika, tullut tänne palveltavaksi. Tulin palvelemaan muita ja kuittaamaan hengelläni monet vapaiksi.»

Jeesus parantaa sokean kerjäläisen

46Jeesus poikkesi oppilaineen Jerikoon. Kun he poistuivat sieltä, suuri väkijoukko seurasi heitä. Matkalla he kohtasivat tien poskessa istuvan sokean kerjäläisen. Hänen nimensä oli Bartimaios. Hän oli Timaioksen poika. 47Kun hän kuuli, että ohikulkija oli Jeesus Nasaretilainen, hän alkoi huutaa: »Jeesus, Daavidin poika, armahda minua!» 48Monet käskivät hänen olla hiljaa, mutta hän huusi entistä kovemmin: »Daavidin poika, armahda minua!» 49Silloin Jeesus pysähtyi ja sanoi: »Kutsukaa hänet luokseni.» He menivät kutsumaan sokeaa ja sanoivat hänelle: »Rohkeasti vain ylös, hänhän kutsuu sinua.» 50Mies heitti päällysvaatteen pois, hyppäsi jaloilleen ja meni Jeesuksen luo. 51»Mitä haluat minun tekevän sinulle?» Jeesus kysyi. Sokea vastasi: »Opettajani, anna näköni takaisin.» 52Silloin Jeesus sanoi: »Koska luotat minuun, olet parantunut.» Samassa mies sai näkönsä takaisin ja lähti seuraamaan Jeesusta.