DigiMarkus (DMrk)
7

Jumalan käskyt ja ihmisten säännöt

71Fariseukset ja muutamat Jerusalemista tulleet oppineet menivät tapaamaan Jeesusta. 2He panivat merkille, että jotkut Jeesuksen oppilaista söivät epäpuhtain käsin. He eivät pesseet käsiään ennen ruokailua. 3Fariseukset, kuten kaikki juutalaiset, eivät aloittaneet ruokailua ennen kuin olivat huolellisesti pesseet kätensä. He noudattivat tätä vanhaa uskonnollista perinnettä hyvin tunnollisesti. 4Myös torilta palattua oli aina peseydyttävä. Edelleen piti pestä juomamaljat, saviruukut ja pronssiastiat sekä sohvat, joilla ruokailun aikana maattiin.

5Niinpä fariseukset ja oppineet kysyivät Jeesukselta: »Miksi oppilaasi eivät noudata vanhoja perinteitä vaan aterioivat epäpuhtain käsin?»

6Jeesus vastasi: »Kylläpä olette tekopyhiä! Jesaja on todennut teistä ihan oikein. Kirjoituksissa sanotaan:

– Tämä kansa kunnioittaa minua vain sanoin,

ei sydämellään.

7He luulevat palvelevansa minua

opettaessaan omia käskyjään.

8Te olette hylänneet Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten keksimiä perinteitä.» 9Jeesus jatkoi: »Olette taitavasti mitätöineet Jumalan käskyn, jotta voisitte keskittyä omiin sääntöihinne. 10Sillä Mooses on käskenyt, että omaa isää ja äitiä on kunnioitettava. Joka puhuu vanhemmistaan pahaa, ansaitsee kuoleman. 11Mutta te opetatte toisin. Jos joku uhraa Jumalalle sellaista, mikä olisi kuulunut hänen vanhemmilleen, 12te ette salli hänen enää tehdä mitään vanhempiensa hyväksi. 13Vaaliessanne tällaisia perinteitä te mitätöitte Jumalan käskyn. Teette paljon muutakin, mikä on Jumalan tahdon vastaista.»

Mikä turmelee ihmisen?

14Jeesus kutsui taas väkijoukon luokseen. Hän sanoi: »Kuunnelkaa minua kaikki ja ymmärtäkää. 15Ihminen ei saastu siitä, mikä tulee häneen ulkoapäin. Ihmisen saastuttaa se, mikä tulee hänen sisältään ulos. 16Jos teillä on korvat, kuunnelkaa tarkkaan.»

17Kun Jeesus oli jättänyt väkijoukon ja palannut majapaikkaansa, oppilaat kysyivät, mitä hänen sanansa tarkoittivat. 18Jeesus ihmetteli: »Oletteko tekin noin ymmärtämättömiä? Ettekö käsitä? Mikään ulkoapäin tuleva ei voi saastuttaa ihmistä. 19Eihän sellainen mene ihmisen sydämeen – vatsaan se menee ja sieltä käymälään.» Näin Jeesus teki selväksi, että uskonnon perusteella mikään ruoka ei ole saastaista. 20Hän jatkoi: »Se, mikä tulee ihmisestä ulos, saastuttaa hänet. 21Ihmisen sydämessä syntyvät kaikki pahat ajatukset, haureudet, varkaudet, murhat. 22Aviorikokset, ahneudet, pahuudet. Petos, irstaus, kateus. Herjaus, ylpeys, typeryys. 23Kaikki nämä tulevat ihmisen sisältä, ja ne saastuttavat hänet.»

Foinikialaisen naisen usko

24Jeesus lähti liikkeelle ja matkasi Tyroksen seudulle. Hän meni erääseen taloon ja toivoi, ettei asia paljastuisi. Tieto levisi kuitenkin nopeasti. 25Hänestä kuuli muuan nainen, jonka tytärtä vaivasi demoni. Nainen tuli heti Jeesuksen luo ja heittäytyi hänen jalkojensa juureen. 26Nainen oli Syyrian foinikialaisia eikä siksi juutalainen. Hän pyysi, että Jeesus karkottaisi demonin hänen tyttärestään. 27Jeesus vastasi: »Syököön ensin lapset kyllikseen. Ei ole oikein ottaa lapsilta leipä pois ja heittää se piskeille.» 28Nainen väitti vastaan: »Mutta hyvä herra, saavathan piskitkin syödä lapsilta putoilevia murusia.» 29Silloin Jeesus sanoi: »Koska näin hyvin sanoit, mene levollisin mielin kotiisi. Demoni on lähtenyt tyttärestäsi.» 30Nainen meni kotiin ja näki lapsensa makaamassa vuoteella. Demoni oli lähtenyt.

Jeesus parantaa kuuron miehen

31Jeesus lähti Tyroksen seudulta. Hän matkasi läpi Sidonin ja Dekapoliin ja saapui Galileanjärvelle. 32Hänen luokseen tuotiin kuuro mies, jolla oli puhevika. Jeesusta pyydettiin panemaan kätensä miehen päälle. 33Jeesus otti miehen erilleen väkijoukosta. Hän pani sormensa miehen korviin ja kosketti hänen kieltään syljellään. 34Sitten hän katsoi taivaalle, huokasi ja käski kuuroa arameaksi: »Effata», »aukene.» 35Silloin miehen korvat aukenivat ja puhevika korjaantui.

36Jeesus kielsi kertomasta tapahtuneesta kenellekään. Mutta mitä enemmän hän kielsi, sitä enemmän tieto levisi. 37Kaikki sanoivat hämmästyksissään: »Onpa hän taitava! Hän saa jopa kuurot kuulemaan ja mykät puhumaan.»

8

Jeesus ruokkii 4 000 ihmistä

81Eräänä päivänä Jeesuksen luo oli jälleen kerääntynyt paljon ihmisiä. Huomattuaan, ettei ihmisillä ollut mitään syötävää, Jeesus kutsui oppilaat luokseen. Hän sanoi: 2»Minun käy näitä ihmisiä sääliksi, sillä he ovat olleet luonani jo kolme päivää eikä heillä ole mitään syötävää. 3Jos lähetän heidät kotiin nälkäisinä, he nääntyvät matkalla. Jotkut heistä ovat tulleet kaukaakin.» 4Oppilaat sanoivat: »Olemme asumattomalla seudulla. Mistä muka saisimme leipää tällaisen joukon ruokkimiseksi?» 5Jeesus kysyi: »Montako leipää teillä on?» Oppilaat vastasivat: »Seitsemän.»

6Jeesus pyysi väkijoukkoa istuutumaan maahan. Hän otti oppilaidensa leivät, kiitti Jumalaa ja mursi leivät. Hän antoi palat oppilaille, jotka jakoivat ne väkijoukolle. 7Oppilailla oli myös muutama pieni kala. Jeesus siunasi ne ja antoi jaettavaksi. 8Väkijoukko söi ja tuli kylläiseksi. Tähteeksi jääneitä leivänpaloja kertyi seitsemän korillista. 9Syömässä oli yhteensä noin 4 000 ihmistä.

Kun Jeesus oli lähettänyt väkijoukon pois, 10hän nousi oppilaidensa kanssa veneeseen ja matkasi Dalmanutan seudulle.

Jeesukselta vaaditaan todisteita

11Dalmanutassa Jeesuksen luo tuli fariseuksia väittelemään. He vaativat Jeesukselta todisteita, merkkiä taivaasta, että näkisivät, mikä hän oli miehiään. 12Jeesus huokasi mielessään ja sanoi: »Miksi tämä sukupolvi vaatii merkkiä? Sitä se ei tule saamaan. Ei todellakaan». 13Jeesus lopetti keskustelun siihen paikkaan, palasi veneeseen ja lähti oppilaidensa kanssa vastarannalle, Betsaidaan.

Jeesus moittii ymmärtämättömiä oppilaitaan

14Oppilaat eivät olleet ottaneet riittävästi leipää mukaan. Veneessä oli yksi ainoa leipä. 15Jeesus puhui oppilaille vakavasti: »Olkaa varuillanne. Varokaa fariseusten ja kuningas Herodeksen hapatetta.» 16Mutta oppilaat vain keskustelivat keskenään siitä, ettei heillä ollut leipää. 17Jeesus huomasi tämän ja sanoi: »Miksi te murehditte leivästä? Ettekö vieläkään ymmärrä, ettekö käsitä? Onko sydämenne kovettunut? 18Teillähän on silmät. Ettekö näe? Korvatkin teillä on. Ettekö kuule? Ja ettekö muista: 19kun jaoin ne viisi leipää 5 000 miehelle, kuinka monta korillista keräsitte palasia?» He vastasivat: »Kaksitoista.» 20»Entä silloin, kun jaoin ne seitsemän leipää 4 000 ihmiselle?» Oppilaat vastasivat: »Seitsemän korillista.» 21Jeesus sanoi heille: »Ettekö te vieläkään ymmärrä?»

Jeesus parantaa sokean

22He saapuivat Betsaidaan. Siellä Jeesuksen luo tuotiin sokea mies, jotta hän parantaisi tämän kosketuksellaan. 23Jeesus otti sokeaa kädestä ja vei hänet kylän ulkopuolelle. Sitten hän sylkäisi miehen silmiin ja pani kätensä tämän kasvoille. Jeesus kysyi: »Näetkö mitään?» 24Mies avasi silmänsä ja sanoi: »Näen ihmisiä, mutta he näyttävät käveleviltä puilta.» 25Jeesus pani kätensä uudelleen miehen silmille. Sen jälkeen mies alkoi nähdä tarkasti. Näkökyky oli täysin parantunut. 26Lähettäessään miehen kotiin Jeesus sanoi: »Mene suorinta tietä. Älä poikkea minnekään.»

Matka Jerusalemiin

8:27–10:52

Kuka Jeesus on?

27Jeesus ja hänen oppilaansa lähtivät Filippoksen Kesarean kaupunkia ympäröiviin kyliin. Matkalla hän kysyi oppilailtaan: »Kuka minä ihmisten mielestä olen?» 28He vastasivat: »Jotkut pitävät sinua Johannes Kastajana, jotkut Eliana. Jotkut ajattelevat, että olet yksi Jumalan sanoman välittäjistä.» 29»Entä te?» Jeesus kysyi. »Minä miehenä te minua pidätte?» Pietari vastasi hänelle: »Sinä olet Messias.» 30Jeesus varoitti heitä ankarasti kertomasta tätä kenellekään.

Jeesus puhuu kuolemastaan

31Jeesus alkoi kertoa oppilailleen, että hän joutuu Ihmisen Poikana kärsimään paljon. Kansan vanhimmat, ylipapit ja oppineet hylkäävät hänet, ja lopulta hänet surmataan. Mutta hän nousee kuolleista kolmen päivän kuluttua. 32Jeesus puhui asiasta aivan avoimesti. Silloin Pietari veti hänet erilleen ja alkoi nuhdella häntä. 33Jeesus kääntyi ympäri ja katsoi oppilaisiinsa. Sitten hän sanoi ankarasti Pietarille: »Häivy tieltäni, Saatana! Sinä ajattelet ihmisten asioita, et Jumalan.»

Jeesuksen seuraamisesta

34Jeesus kutsui väkijoukon ja oppilaansa koolle. Hän sanoi: »Jos haluatte seurata minua, luopukaa itsestänne, kantakaa ristinne ja siten seuratkaa minua. 35Jos haluatte vain pelastaa elämänne, tuhoatte sen. Mutta jos tuhoatte elämänne minun ja hyvän sanoman vuoksi, pelastatte sen. 36Mitä järkeä on voittaa omakseen koko maailma, jos samalla kadottaa sielunsa? 37Ihminen ei voi antaa mitään saadakseen sielunsa takaisin, kun on sen kerran kadottanut. 38Nykyihmiset ovat uskottomia Jumalalle ja syntisiä. Jos heidän keskellään joku teistä häpeää minua ja puheitani, niin minä, Ihmisen Poika, häpeän häntä. Ja häpeän silloin, kun tulen takaisin Isäni kunniassa ja pyhien enkelien keskellä.

9

91Jeesus sanoi vielä: »Täällä on läsnä muutamia, jotka ennen kuolemaansa ehtivät nähdä Jumalan valtakunnan tulevan voimassaan.»

Jeesuksen muodonmuutos

2Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen. Hän vei heidät korkealle vuorelle pois toisten luota. Siellä hänen ulkomuotonsa muuttui silmin nähden. 3Hänen vaatteensakin alkoivat hohtaa niin kirkkaan valkoisina, ettei edes kankaanvärjäyksen ammattilainen voisi saada sellaista loistetta aikaan.

4Sitten heille ilmestyivät Elia ja Mooses, jotka keskustelivat Jeesuksen kanssa. 5Pietari puuttui puheeseen ja sanoi Jeesukselle: »Opettaja, on hyvä, että olemme täällä. Tehdään kolme majaa: yksi sinulle, yksi Moosekselle ja yksi Elialle.» 6Muuta sanottavaa Pietari ei keksinyt, sillä hän oli hyvin peloissaan, kuten muutkin oppilaat.

7Samassa taivaalle ilmestyi pilvi, joka peitti heidät varjoonsa, ja pilvestä kuului ääni: »Tämä on minun rakas Poikani. Kuulkaa häntä!» 8Kun oppilaat sitten katsahtivat ympärilleen, paikalla oli enää Jeesus.

9Kun he laskeutuivat vuorenrinnettä, Jeesus käski heitä pysymään asiasta vaiti, kunnes hän, Ihmisen Poika, olisi noussut kuolleista. 10Oppilaat pitivät Jeesuksen sanat mielessään ja pohtivat keskenään, mitä Jeesus tarkoitti kuolleista nousemisella.

Kysymys Eliasta

11Paluumatkalla Pietari, Jaakob ja Johannes kysyivät Jeesukselta: »Eivätkö oppineet sano, että Elian on tultava ennen sinua?» 12»Niin tuleekin», Jeesus vastasi. »Hän panee asiat järjestykseen. Nyt varmasti mietitte, miksi minua tarkoittaen on kirjoitettu, että Ihmisen Poika joutuu kärsimään paljon ja kokemaan halveksuntaa. 13Sanonpa teille, että, Elia on jo tullut. Ihmiset vain tekivät hänelle, mitä tahtoivat. Niinhän pyhissä kirjoituksissa on ennustettu.»

Jeesus karkottaa demonin

14Palattuaan vuorelta he näkivät, kuinka muiden oppilaiden luo oli kerääntynyt suuri väkijoukko. Oppineitakin oli, ja he väittelivät oppilaiden kanssa. 15Jeesuksen nähdessään kaikki riensivät hämmästyneinä tervehtimään häntä. 16Jeesus kysyi heiltä: »Mistä te oikein kiistelette?» 17Eräs väkijoukosta vastasi: »Opettaja, olen tuonut poikani luoksesi, koska hänessä on demoni, joka estää häntä puhumasta. 18Se ottaa pojan valtaansa missä vain ja paiskaa hänet maahan. Se saa hänen suunsa vaahtoamaan ja hampaansa narskumaan. Poika menee aivan jäykäksi. Pyysin oppilaitasi ajamaan demonin pois, mutta he eivät kyenneet siihen.»

19Silloin Jeesus puuskahti: »Kylläpä nykyihmiset ovat jumalatonta joukkoa! Kuinka kauan minun pitää vielä olla teidän kanssanne? Kuinka kauan joudun kestämään teitä? No, tuokaa poika luokseni.» 20He tekivät työtä käskettyä. Heti Jeesuksen nähdessään demoni kouristi poikaa, ja tämä kaatui ja kieriskeli maassa suu vaahdoten. 21Jeesus kysyi pojan isältä: »Kuinka kauan hänellä on ollut tämä vaiva?» »Pienestä pitäen», mies vastasi. 22»Demoni on monet kerrat kaatanut hänet, jopa tuleen ja veteen. Se haluaa tappaa hänet. Jos vain voit, auta meitä, sääli meitä!» 23»Jos vain voit?» vastasi Jeesus. »Kaikki on mahdollista, kunhan vain uskot minuun.» 24Silloin pojan isä sanoi empimättä: »Minä uskon! Auta minua pääsemään epäuskostani!»

25Kun Jeesus näki, että väkeä juoksi paikalle aina vain lisää, hän käski demonia: »Mykkä ja kuuro demoni, minä käsken sinua: lähde pojasta äläkä enää mene häneen!» 26Demoni ulvoi, kouristi poikaa rajusti ja lähti hänestä. Poika jäi makaamaan elottoman näköisenä. Monet sanoivat, että nyt poika kuoli. 27Jeesus sen sijaan tarttui häntä kädestä ja auttoi jalkeille. Poika nousi.

28Kun Jeesus oli mennyt majapaikkaansa ja vain oppilaat olivat paikalla, nämä kysyivät häneltä: »Miksi me emme kyenneet karkottamaan sitä henkeä?» 29Jeesus vastasi: »Tätä lajia ei saa lähtemään muulla kuin rukouksella.»

Jeesus puhuu jälleen kuolemastaan

30He lähtivät Kesarean alueelta ja kulkivat Galilean halki. Jeesus ei tahtonut kenenkään saavan tietää siitä, 31sillä hän halusi puhua oppilailleen luottamuksellisesti. Hän sanoi heille itseensä viitaten: »Ihmisen Poika annetaan ihmisten käsiin, ja he tappavat hänet. Mutta kolmen päivän kuluttua hän nousee kuolleista.» 32Oppilaat olivat peloissaan eivätkä uskaltaneet kysyä, mitä hän tällä tarkoitti.

Kuka on merkittävin?

33He saapuivat takaisin Kapernaumiin. Majapaikkaan tultuaan Jeesus kysyi oppilailtaan: »Mistä te keskustelitte matkalla?» 34He vaikenivat, sillä he olivat väitelleet siitä, kuka heistä oli merkittävin. 35Jeesus istuutui ja kutsui 12 oppilastaan ympärilleen. Hän sanoi: »Jos joku tahtoo olla ensimmäinen, hänen on oltava viimeinen ja kaikkien palvelija.» 36Sitten hän asetti heidän keskelleen lapsen, syleili häntä ja sanoi: 37»Joka ottaa yhdenkin tällaisen lapsen luokseen minun nimessäni, ottaa luokseen minut. Ja joka ottaa luokseen minut, ottaa luokseen sen, joka minut on lähettänyt.»

Vieras demonien manaaja

38Johannes sanoi Jeesukselle: »Opettaja, näimme erään ihmisen karkottavan demoneja sinun nimissäsi. Yritimme estää häntä, koska hän ei kuulu joukkoomme.»

39Mutta Jeesus vastasi: »Älkää estäkö häntä, sillä eihän yksikään, joka tekee voimateon nimissäni, voi heti perään puhua minusta pahaa. 40Joka ei ole meitä vastaan, on puolellamme. 41Asia on nimittäin näin: jos joku antaa teille kupillisen vettä siksi, että kuulutte Kristukselle, hän on palkkansa ansainnut.»

Viettelykset

42»Jos joku puolestaan johdattaa pahoille teille yhdenkin näistä mitättömistä minuun uskovista, on hänelle itselleen parempi, että hänet heitetään mereen painava kivi kaulassa. 43Jos kätesi viettelee sinua syntiin, hakkaa se pois. Onhan parempi menettää käsi ja päästä sisälle elämään kuin säästää käsi ja joutua helvetin sammumattomaan tuleen. 449:44 Jae 44 ei kuulu Markuksen evankeliumin alkuperäiseen tekstiin. Sitä ei siksi ole evankeliumin parhaissa muinaisissa käsikirjoituksissa. Jakeessa sanotaan »Helvetissä ei mato kuole eikä tuli sammu.» ja se on lisätty tähän jakeen 48 perusteella. 45Jos jalkasi viettelee sinua, hakkaa se pois. Onhan parempi menettää jalka ja päästä sisälle elämään kuin säästää jalka ja tulla heitetyksi helvettiin. 469:46 Jae 46 ei kuulu Markuksen evankeliumin alkuperäiseen tekstiin. Sitä ei siksi ole evankeliumin parhaissa muinaisissa käsikirjoituksissa. Jakeessa sanotaan »Helvetissä ei mato kuole eikä tuli sammu.» ja se on lisätty tähän jakeen 48 perusteella. 47Jos silmäsi viettelee sinua, kaiva se pois. Onhan parempi menettää silmä ja päästä Jumalan valtakuntaan kuin säästää se ja joutua helvettiin. 48Helvetissä ei mato kuole eikä tuli sammu.»

49»Jokainen ihminen puhdistetaan suolalla ja tulella. 50Suolahan on hyvä asia, mutta jos se menettäisi suolaisuuteensa, millä se saisi makunsa? Olkaa te suola ja eläkää sovussa.