DigiMarkus (DMrk)
8

Jeesus ruokkii 4 000 ihmistä

81Eräänä päivänä Jeesuksen luo oli jälleen kerääntynyt paljon ihmisiä. Huomattuaan, ettei ihmisillä ollut mitään syötävää, Jeesus kutsui oppilaat luokseen. Hän sanoi: 2»Minun käy näitä ihmisiä sääliksi, sillä he ovat olleet luonani jo kolme päivää eikä heillä ole mitään syötävää. 3Jos lähetän heidät kotiin nälkäisinä, he nääntyvät matkalla. Jotkut heistä ovat tulleet kaukaakin.» 4Oppilaat sanoivat: »Olemme asumattomalla seudulla. Mistä muka saisimme leipää tällaisen joukon ruokkimiseksi?» 5Jeesus kysyi: »Montako leipää teillä on?» Oppilaat vastasivat: »Seitsemän.»

6Jeesus pyysi väkijoukkoa istuutumaan maahan. Hän otti oppilaidensa leivät, kiitti Jumalaa ja mursi leivät. Hän antoi palat oppilaille, jotka jakoivat ne väkijoukolle. 7Oppilailla oli myös muutama pieni kala. Jeesus siunasi ne ja antoi jaettavaksi. 8Väkijoukko söi ja tuli kylläiseksi. Tähteeksi jääneitä leivänpaloja kertyi seitsemän korillista. 9Syömässä oli yhteensä noin 4 000 ihmistä.

Kun Jeesus oli lähettänyt väkijoukon pois, 10hän nousi oppilaidensa kanssa veneeseen ja matkasi Dalmanutan seudulle.

Jeesukselta vaaditaan todisteita

11Dalmanutassa Jeesuksen luo tuli fariseuksia väittelemään. He vaativat Jeesukselta todisteita, merkkiä taivaasta, että näkisivät, mikä hän oli miehiään. 12Jeesus huokasi mielessään ja sanoi: »Miksi tämä sukupolvi vaatii merkkiä? Sitä se ei tule saamaan. Ei todellakaan». 13Jeesus lopetti keskustelun siihen paikkaan, palasi veneeseen ja lähti oppilaidensa kanssa vastarannalle, Betsaidaan.

Jeesus moittii ymmärtämättömiä oppilaitaan

14Oppilaat eivät olleet ottaneet riittävästi leipää mukaan. Veneessä oli yksi ainoa leipä. 15Jeesus puhui oppilaille vakavasti: »Olkaa varuillanne. Varokaa fariseusten ja kuningas Herodeksen hapatetta.» 16Mutta oppilaat vain keskustelivat keskenään siitä, ettei heillä ollut leipää. 17Jeesus huomasi tämän ja sanoi: »Miksi te murehditte leivästä? Ettekö vieläkään ymmärrä, ettekö käsitä? Onko sydämenne kovettunut? 18Teillähän on silmät. Ettekö näe? Korvatkin teillä on. Ettekö kuule? Ja ettekö muista: 19kun jaoin ne viisi leipää 5 000 miehelle, kuinka monta korillista keräsitte palasia?» He vastasivat: »Kaksitoista.» 20»Entä silloin, kun jaoin ne seitsemän leipää 4 000 ihmiselle?» Oppilaat vastasivat: »Seitsemän korillista.» 21Jeesus sanoi heille: »Ettekö te vieläkään ymmärrä?»

Jeesus parantaa sokean

22He saapuivat Betsaidaan. Siellä Jeesuksen luo tuotiin sokea mies, jotta hän parantaisi tämän kosketuksellaan. 23Jeesus otti sokeaa kädestä ja vei hänet kylän ulkopuolelle. Sitten hän sylkäisi miehen silmiin ja pani kätensä tämän kasvoille. Jeesus kysyi: »Näetkö mitään?» 24Mies avasi silmänsä ja sanoi: »Näen ihmisiä, mutta he näyttävät käveleviltä puilta.» 25Jeesus pani kätensä uudelleen miehen silmille. Sen jälkeen mies alkoi nähdä tarkasti. Näkökyky oli täysin parantunut. 26Lähettäessään miehen kotiin Jeesus sanoi: »Mene suorinta tietä. Älä poikkea minnekään.»

Matka Jerusalemiin

8:27–10:52

Kuka Jeesus on?

27Jeesus ja hänen oppilaansa lähtivät Filippoksen Kesarean kaupunkia ympäröiviin kyliin. Matkalla hän kysyi oppilailtaan: »Kuka minä ihmisten mielestä olen?» 28He vastasivat: »Jotkut pitävät sinua Johannes Kastajana, jotkut Eliana. Jotkut ajattelevat, että olet yksi Jumalan sanoman välittäjistä.» 29»Entä te?» Jeesus kysyi. »Minä miehenä te minua pidätte?» Pietari vastasi hänelle: »Sinä olet Messias.» 30Jeesus varoitti heitä ankarasti kertomasta tätä kenellekään.

Jeesus puhuu kuolemastaan

31Jeesus alkoi kertoa oppilailleen, että hän joutuu Ihmisen Poikana kärsimään paljon. Kansan vanhimmat, ylipapit ja oppineet hylkäävät hänet, ja lopulta hänet surmataan. Mutta hän nousee kuolleista kolmen päivän kuluttua. 32Jeesus puhui asiasta aivan avoimesti. Silloin Pietari veti hänet erilleen ja alkoi nuhdella häntä. 33Jeesus kääntyi ympäri ja katsoi oppilaisiinsa. Sitten hän sanoi ankarasti Pietarille: »Häivy tieltäni, Saatana! Sinä ajattelet ihmisten asioita, et Jumalan.»

Jeesuksen seuraamisesta

34Jeesus kutsui väkijoukon ja oppilaansa koolle. Hän sanoi: »Jos haluatte seurata minua, luopukaa itsestänne, kantakaa ristinne ja siten seuratkaa minua. 35Jos haluatte vain pelastaa elämänne, tuhoatte sen. Mutta jos tuhoatte elämänne minun ja hyvän sanoman vuoksi, pelastatte sen. 36Mitä järkeä on voittaa omakseen koko maailma, jos samalla kadottaa sielunsa? 37Ihminen ei voi antaa mitään saadakseen sielunsa takaisin, kun on sen kerran kadottanut. 38Nykyihmiset ovat uskottomia Jumalalle ja syntisiä. Jos heidän keskellään joku teistä häpeää minua ja puheitani, niin minä, Ihmisen Poika, häpeän häntä. Ja häpeän silloin, kun tulen takaisin Isäni kunniassa ja pyhien enkelien keskellä.