DigiMarkus (DMrk)
6

Jeesus vaeltaa Galileassa ja lähiseuduilla

6:1–8:26

Jeesus käy kotikaupungissaan

61Jeesus lähti Jairoksen kotoa ja matkasi kotikaupunkiinsa. Oppilaat seurasivat häntä. 2Sapattina Jeesus alkoi opettaa synagogassa. Monet kuulijat kyselivät hämmästyneinä: »Mistä hän voi tietää tämän kaiken? Mistä hän on saanut viisautensa? Mitä ovat nuo ihmeteot, joita hän tekee käsillään? 3Eikö tämä ole se rakennusmies, joka on Marian poika ja jonka veljet ovat Jaakob, Jooses, Juudas ja Simon? Täällä hänen siskonsa asuvat, meidän keskuudessamme. Ei hän ole sen erikoisempi kuin me muutkaan.» Näin he torjuivat Jeesuksen.

4Jeesus vastasi heille: »Profeetta, Jumalan sanoman välittäjä, ei ole missään niin väheksytty kuin kotikaupungissaan, sukulaistensa parissa ja omassa kodissaan.» 5Niinpä hän ei voinut tehdä Nasaretissa juurikaan ihmetekoja. Hän vain paransi muutamia sairaita panemalla kätensä heidän päälleen. 6Jeesusta hämmästytti, että ihmiset eivät luottaneet häneen.

Oppilaiden lähettäminen matkaan

Jeesus kulki kylästä kylään ja opetti. 7Eräänä päivänä hän kutsui 12 oppilastaan luokseen. Hän lähetti heidät kahden ryhmissä opettamaan ja antoi heille myös vallan karkottaa demoneita. 8Jeesus kielsi ottamasta mukaan muuta kuin matkasauvan. Ei leipää, ei laukkua eikä kolikoita vyökukkaroon. 9Sandaalit sai ottaa, mutta kahta paitaa ei saanut pukea ylle. 10Jeesus sanoi heille: »Mihin kaupunkiin tai kylään saavuttekin, pysykää samassa majapaikassa lähtöönne saakka. 11Jos teitä ei jossain paikassa oteta vastaan eikä kuunnella, lähtekää ja pudistelkaa seudun tomut jaloistanne. Niin te osoitatte, että olette hylänneet heidät.»

12Niin oppilaat lähtivät matkaan. He kertoivat hyvästä sanomasta, jotta ihmiset ryhtyisivät ajattelemaan uudella tavalla. 13He myös karkottivat monta demonia ja voitelivat öljyllä monia sairaita ja niin paransivat heidät.

Johannes Kastajan mestaus

14Jeesuksen nimi tunnettiin jo laajalti, ja myös kuningas Herodes sai tietää hänestä. Ihmiset sanoivat: »Johannes Kastaja on herännyt kuolleista. Siksi hänellä on nuo voimat.» 15Toiset sanoivat, että Jeesus oli taivaasta palannut Elia. Toiset sanoivat, että Jeesus oli samanlainen Jumalan sanoman välittäjä kuin kaikki aiemmatkin profeetat. 16Kun Herodes kuuli Jeesuksesta, hän sanoi: »Se Johannes, jonka määräsin tapettavaksi, on herännyt kuolleista.»

17Herodes oli nimittäin käskenyt, että Johannes on pidätettävä ja pantava raudoissa vankilaan. Näin hän halusi miellyttää Herodiasta, jonka oli nainut. Herodias oli Herodeksen veljen, Filippoksen, vaimo. 18Johannes oli aiemmin kieltänyt Herodesta: »Sinun ei ole lupa elää veljesi vaimon kanssa.» 19Herodias ei sietänyt Johannesta ja olisi halunnut tappaa hänet. Sitä hän ei kuitenkaan voinut tehdä, 20sillä Herodes pelkäsi Johannesta. Hän piti Johannesta oikeudenmukaisena ja pyhänä miehenä ja halusi suojella tätä. Herodes kuunteli Johannesta mielellään, vaikka ei aina tiennyt, mitä ajatella tämän puheista.

21Sopiva tilaisuus Herodiaalle tuli, kun Herodes juhlisti syntymäpäiväänsä hoviherrojensa, sotaväen päälliköiden ja Galilean johtomiesten seurassa. 22Kun Herodiaan tytär tuli juhliin ja tanssi, kaikki olivat ihastuksissaan. Herodes vannoi hänelle: »Pyydä, mitä haluat, ja annan sen sinulle. 23Pyydä ja annan vaikka puolet valtakunnastani.» 24Tyttö lähti kysymään neuvoa äidiltään Herodiaalta: »Mitä pyytäisin?» Äiti sanoi: »Pyydä Johannes Kastajan päätä.» 25Tyttö kiiruhti takaisin Herodeksen luo ja sanoi: »Tahdon, että annat minulle nyt heti tarjottimella Johannes Kastajan pään.»

26Pyyntö ahdisti Herodesta. Hän ei voinut kuitenkaan enää perääntyä, sillä kaikki olivat kuulleet, mitä hän oli tytölle vannonut. 27Niinpä hän käski tuoda Johanneksen pään. Johannes mestattiin vankilassa 28ja hänen päänsä tuotiin tarjottimella. Pää annettiin tytölle, ja tyttö vei sen äidilleen.

29Kun Johanneksen oppilaat kuulivat asiasta, he tulivat hakemaan ruumiin ja panivat sen hautaan.

Jeesus ruokkii 5 000 miestä

30Jeesuksen oppilaat palasivat Jeesuksen luo ja kertoivat hänelle, mitä olivat tehneet ja opettaneet. 31Jeesus sanoi: »Mennään johonkin rauhalliseen paikkaan. Saatte levähtää hetken.» Väkeä nimittäin tuli ja meni koko ajan, eivätkä he olleet ehtineet edes syödä. 32Niin he lähtivät veneellä kohti syrjäseutua, omaan rauhaan. 33Heidän lähtönsä kuitenkin huomattiin. Ihmisiä tuli juoksujalkaa läheisistä kaupungeista, ja väkijoukko ehti maitse perille ennen heitä.

34Jeesus oli nousemassa veneestä, kun hän näki väkijoukon. Hänen tuli ihmisiä sääli, sillä he olivat kuin lammaslauma ilman paimenta. Jeesus alkoi opettaa ja puhui heille pitkään. 35Kun oli jo ilta, Jeesuksen oppilaat tulivat hänen luokseen ja sanoivat: »Tämä on asumatonta seutua, ja on jo myöhä. 36Päästä heidät jo pois, jotta he voivat mennä ostamaan itselleen syötävää lähiseudun maataloista ja kylistä.» 37Jeesus vastasi: »Antakaa te heille syötävää.» Oppilaat ihmettelivät: »Tämän joukon ruokkimiseen tarvittaisiin ainakin 200 denaaria! Ei meillä ole niin paljon rahaa.» 38Jeesus sanoi: »Käykää katsomassa, montako leipää teillä on.» Leipiä oli viisi, ja lisäksi oli kaksi kalaa.

39Jeesus käski ihmisjoukon syömään nurmikentälle. 40Ihmiset asettuivat istumaan sadan ja viidenkymmenen ryhmiin. 41Jeesus otti mainitut viisi leipää ja kaksi kalaa, katsoi taivaaseen ja siunasi ne. Sitten hän mursi leivät ja antoi palat opetuslapsilleen, jotka jakoivat ne ihmisille. Samoin tehtiin kaloille. 42Kaikki söivät ja tulivat kylläisiksi. 43Leiväntähteitä kerättiin 12 täyttä korillista, ja kalaakin jäi. 44Aterioimassa oli ollut 5 000 miestä.

Jeesus kävelee veden päällä

45Heti ruuan jälkeen Jeesus käski oppilaidensa nousta veneeseen ja mennä etukäteen vastarannalle Betsaidaan. Sillä aikaa Jeesus lähettäisi väkijoukon pois. 46Hyvästeltyään ihmiset Jeesus meni vuorelle rukoilemaan. 47Illan tultua oppilaiden vene oli keskellä järveä ja Jeesus oli yksin maissa. 48Jeesus huomasi, että oppilaat joutuivat soutamaan vaikeassa vastatuulessa. Aamuyöllä, kello kolmen ja kuuden välillä, Jeesus tuli vettä pitkin kävellen heitä kohti ja aikoi mennä heidän ohitseen. 49Oppilaat säikähtivät näkemäänsä ja huusivat kauhusta, sillä he luulivat Jeesusta aaveeksi. 50Samassa Jeesus kuitenkin jo rauhoitteli heitä: »Minä tässä vain olen. Älkää pelätkö.»

51Jeesus nousi oppilaidensa veneeseen, ja tuuli tyyntyi. Oppilaat olivat hämmästyksestä suunniltaan. 52He eivät ymmärtäneet ruokkimisihmeen merkitystä. Niin sulkeutuneet ja kovettuneet heidän sydämensä olivat.

Sairaat parantuvat

53Jeesus ja hänen oppilaansa olivat päässeet järven yli ja tulivat nyt rantaan Gennesaretissa. 54Kun he olivat nousemassa veneestä, väkijoukko huomasi, kuka oli tullut. 55Tieto levisi nopeasti kaikkialle. Sairaita kannettiin vuodematoilla sinne, missä Jeesuksen kuultiin olevan. 56Minne vain hän menikin – kylään, kaupunkiin, maaseudulle –, aina ihmiset toivat paikalle sairaita. He pyysivät, että nämä saisivat edes koskettaa Jeesuksen viitan helmaa. Kaikki, jotka koskettivat häntä, parantuivat.

7

Jumalan käskyt ja ihmisten säännöt

71Fariseukset ja muutamat Jerusalemista tulleet oppineet menivät tapaamaan Jeesusta. 2He panivat merkille, että jotkut Jeesuksen oppilaista söivät epäpuhtain käsin. He eivät pesseet käsiään ennen ruokailua. 3Fariseukset, kuten kaikki juutalaiset, eivät aloittaneet ruokailua ennen kuin olivat huolellisesti pesseet kätensä. He noudattivat tätä vanhaa uskonnollista perinnettä hyvin tunnollisesti. 4Myös torilta palattua oli aina peseydyttävä. Edelleen piti pestä juomamaljat, saviruukut ja pronssiastiat sekä sohvat, joilla ruokailun aikana maattiin.

5Niinpä fariseukset ja oppineet kysyivät Jeesukselta: »Miksi oppilaasi eivät noudata vanhoja perinteitä vaan aterioivat epäpuhtain käsin?»

6Jeesus vastasi: »Kylläpä olette tekopyhiä! Jesaja on todennut teistä ihan oikein. Kirjoituksissa sanotaan:

– Tämä kansa kunnioittaa minua vain sanoin,

ei sydämellään.

7He luulevat palvelevansa minua

opettaessaan omia käskyjään.

8Te olette hylänneet Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten keksimiä perinteitä.» 9Jeesus jatkoi: »Olette taitavasti mitätöineet Jumalan käskyn, jotta voisitte keskittyä omiin sääntöihinne. 10Sillä Mooses on käskenyt, että omaa isää ja äitiä on kunnioitettava. Joka puhuu vanhemmistaan pahaa, ansaitsee kuoleman. 11Mutta te opetatte toisin. Jos joku uhraa Jumalalle sellaista, mikä olisi kuulunut hänen vanhemmilleen, 12te ette salli hänen enää tehdä mitään vanhempiensa hyväksi. 13Vaaliessanne tällaisia perinteitä te mitätöitte Jumalan käskyn. Teette paljon muutakin, mikä on Jumalan tahdon vastaista.»

Mikä turmelee ihmisen?

14Jeesus kutsui taas väkijoukon luokseen. Hän sanoi: »Kuunnelkaa minua kaikki ja ymmärtäkää. 15Ihminen ei saastu siitä, mikä tulee häneen ulkoapäin. Ihmisen saastuttaa se, mikä tulee hänen sisältään ulos. 16Jos teillä on korvat, kuunnelkaa tarkkaan.»

17Kun Jeesus oli jättänyt väkijoukon ja palannut majapaikkaansa, oppilaat kysyivät, mitä hänen sanansa tarkoittivat. 18Jeesus ihmetteli: »Oletteko tekin noin ymmärtämättömiä? Ettekö käsitä? Mikään ulkoapäin tuleva ei voi saastuttaa ihmistä. 19Eihän sellainen mene ihmisen sydämeen – vatsaan se menee ja sieltä käymälään.» Näin Jeesus teki selväksi, että uskonnon perusteella mikään ruoka ei ole saastaista. 20Hän jatkoi: »Se, mikä tulee ihmisestä ulos, saastuttaa hänet. 21Ihmisen sydämessä syntyvät kaikki pahat ajatukset, haureudet, varkaudet, murhat. 22Aviorikokset, ahneudet, pahuudet. Petos, irstaus, kateus. Herjaus, ylpeys, typeryys. 23Kaikki nämä tulevat ihmisen sisältä, ja ne saastuttavat hänet.»

Foinikialaisen naisen usko

24Jeesus lähti liikkeelle ja matkasi Tyroksen seudulle. Hän meni erääseen taloon ja toivoi, ettei asia paljastuisi. Tieto levisi kuitenkin nopeasti. 25Hänestä kuuli muuan nainen, jonka tytärtä vaivasi demoni. Nainen tuli heti Jeesuksen luo ja heittäytyi hänen jalkojensa juureen. 26Nainen oli Syyrian foinikialaisia eikä siksi juutalainen. Hän pyysi, että Jeesus karkottaisi demonin hänen tyttärestään. 27Jeesus vastasi: »Syököön ensin lapset kyllikseen. Ei ole oikein ottaa lapsilta leipä pois ja heittää se piskeille.» 28Nainen väitti vastaan: »Mutta hyvä herra, saavathan piskitkin syödä lapsilta putoilevia murusia.» 29Silloin Jeesus sanoi: »Koska näin hyvin sanoit, mene levollisin mielin kotiisi. Demoni on lähtenyt tyttärestäsi.» 30Nainen meni kotiin ja näki lapsensa makaamassa vuoteella. Demoni oli lähtenyt.

Jeesus parantaa kuuron miehen

31Jeesus lähti Tyroksen seudulta. Hän matkasi läpi Sidonin ja Dekapoliin ja saapui Galileanjärvelle. 32Hänen luokseen tuotiin kuuro mies, jolla oli puhevika. Jeesusta pyydettiin panemaan kätensä miehen päälle. 33Jeesus otti miehen erilleen väkijoukosta. Hän pani sormensa miehen korviin ja kosketti hänen kieltään syljellään. 34Sitten hän katsoi taivaalle, huokasi ja käski kuuroa arameaksi: »Effata», »aukene.» 35Silloin miehen korvat aukenivat ja puhevika korjaantui.

36Jeesus kielsi kertomasta tapahtuneesta kenellekään. Mutta mitä enemmän hän kielsi, sitä enemmän tieto levisi. 37Kaikki sanoivat hämmästyksissään: »Onpa hän taitava! Hän saa jopa kuurot kuulemaan ja mykät puhumaan.»

8

Jeesus ruokkii 4 000 ihmistä

81Eräänä päivänä Jeesuksen luo oli jälleen kerääntynyt paljon ihmisiä. Huomattuaan, ettei ihmisillä ollut mitään syötävää, Jeesus kutsui oppilaat luokseen. Hän sanoi: 2»Minun käy näitä ihmisiä sääliksi, sillä he ovat olleet luonani jo kolme päivää eikä heillä ole mitään syötävää. 3Jos lähetän heidät kotiin nälkäisinä, he nääntyvät matkalla. Jotkut heistä ovat tulleet kaukaakin.» 4Oppilaat sanoivat: »Olemme asumattomalla seudulla. Mistä muka saisimme leipää tällaisen joukon ruokkimiseksi?» 5Jeesus kysyi: »Montako leipää teillä on?» Oppilaat vastasivat: »Seitsemän.»

6Jeesus pyysi väkijoukkoa istuutumaan maahan. Hän otti oppilaidensa leivät, kiitti Jumalaa ja mursi leivät. Hän antoi palat oppilaille, jotka jakoivat ne väkijoukolle. 7Oppilailla oli myös muutama pieni kala. Jeesus siunasi ne ja antoi jaettavaksi. 8Väkijoukko söi ja tuli kylläiseksi. Tähteeksi jääneitä leivänpaloja kertyi seitsemän korillista. 9Syömässä oli yhteensä noin 4 000 ihmistä.

Kun Jeesus oli lähettänyt väkijoukon pois, 10hän nousi oppilaidensa kanssa veneeseen ja matkasi Dalmanutan seudulle.

Jeesukselta vaaditaan todisteita

11Dalmanutassa Jeesuksen luo tuli fariseuksia väittelemään. He vaativat Jeesukselta todisteita, merkkiä taivaasta, että näkisivät, mikä hän oli miehiään. 12Jeesus huokasi mielessään ja sanoi: »Miksi tämä sukupolvi vaatii merkkiä? Sitä se ei tule saamaan. Ei todellakaan». 13Jeesus lopetti keskustelun siihen paikkaan, palasi veneeseen ja lähti oppilaidensa kanssa vastarannalle, Betsaidaan.

Jeesus moittii ymmärtämättömiä oppilaitaan

14Oppilaat eivät olleet ottaneet riittävästi leipää mukaan. Veneessä oli yksi ainoa leipä. 15Jeesus puhui oppilaille vakavasti: »Olkaa varuillanne. Varokaa fariseusten ja kuningas Herodeksen hapatetta.» 16Mutta oppilaat vain keskustelivat keskenään siitä, ettei heillä ollut leipää. 17Jeesus huomasi tämän ja sanoi: »Miksi te murehditte leivästä? Ettekö vieläkään ymmärrä, ettekö käsitä? Onko sydämenne kovettunut? 18Teillähän on silmät. Ettekö näe? Korvatkin teillä on. Ettekö kuule? Ja ettekö muista: 19kun jaoin ne viisi leipää 5 000 miehelle, kuinka monta korillista keräsitte palasia?» He vastasivat: »Kaksitoista.» 20»Entä silloin, kun jaoin ne seitsemän leipää 4 000 ihmiselle?» Oppilaat vastasivat: »Seitsemän korillista.» 21Jeesus sanoi heille: »Ettekö te vieläkään ymmärrä?»

Jeesus parantaa sokean

22He saapuivat Betsaidaan. Siellä Jeesuksen luo tuotiin sokea mies, jotta hän parantaisi tämän kosketuksellaan. 23Jeesus otti sokeaa kädestä ja vei hänet kylän ulkopuolelle. Sitten hän sylkäisi miehen silmiin ja pani kätensä tämän kasvoille. Jeesus kysyi: »Näetkö mitään?» 24Mies avasi silmänsä ja sanoi: »Näen ihmisiä, mutta he näyttävät käveleviltä puilta.» 25Jeesus pani kätensä uudelleen miehen silmille. Sen jälkeen mies alkoi nähdä tarkasti. Näkökyky oli täysin parantunut. 26Lähettäessään miehen kotiin Jeesus sanoi: »Mene suorinta tietä. Älä poikkea minnekään.»

Matka Jerusalemiin

8:27–10:52

Kuka Jeesus on?

27Jeesus ja hänen oppilaansa lähtivät Filippoksen Kesarean kaupunkia ympäröiviin kyliin. Matkalla hän kysyi oppilailtaan: »Kuka minä ihmisten mielestä olen?» 28He vastasivat: »Jotkut pitävät sinua Johannes Kastajana, jotkut Eliana. Jotkut ajattelevat, että olet yksi Jumalan sanoman välittäjistä.» 29»Entä te?» Jeesus kysyi. »Minä miehenä te minua pidätte?» Pietari vastasi hänelle: »Sinä olet Messias.» 30Jeesus varoitti heitä ankarasti kertomasta tätä kenellekään.

Jeesus puhuu kuolemastaan

31Jeesus alkoi kertoa oppilailleen, että hän joutuu Ihmisen Poikana kärsimään paljon. Kansan vanhimmat, ylipapit ja oppineet hylkäävät hänet, ja lopulta hänet surmataan. Mutta hän nousee kuolleista kolmen päivän kuluttua. 32Jeesus puhui asiasta aivan avoimesti. Silloin Pietari veti hänet erilleen ja alkoi nuhdella häntä. 33Jeesus kääntyi ympäri ja katsoi oppilaisiinsa. Sitten hän sanoi ankarasti Pietarille: »Häivy tieltäni, Saatana! Sinä ajattelet ihmisten asioita, et Jumalan.»

Jeesuksen seuraamisesta

34Jeesus kutsui väkijoukon ja oppilaansa koolle. Hän sanoi: »Jos haluatte seurata minua, luopukaa itsestänne, kantakaa ristinne ja siten seuratkaa minua. 35Jos haluatte vain pelastaa elämänne, tuhoatte sen. Mutta jos tuhoatte elämänne minun ja hyvän sanoman vuoksi, pelastatte sen. 36Mitä järkeä on voittaa omakseen koko maailma, jos samalla kadottaa sielunsa? 37Ihminen ei voi antaa mitään saadakseen sielunsa takaisin, kun on sen kerran kadottanut. 38Nykyihmiset ovat uskottomia Jumalalle ja syntisiä. Jos heidän keskellään joku teistä häpeää minua ja puheitani, niin minä, Ihmisen Poika, häpeän häntä. Ja häpeän silloin, kun tulen takaisin Isäni kunniassa ja pyhien enkelien keskellä.