DigiMarkus (DMrk)
3

Saako sapattina parantaa?

31Jeesus meni taas synagogaan. Siellä oli mies, jonka käsi oli jäykistynyt. 2Paikalla oli myös fariseuksia. He pitivät silmällä, parantaisiko Jeesus sapattina. Jos niin tapahtuisi, he voisivat syyttää Jeesusta lain rikkomisesta. 3Jeesus sanoi miehelle, jonka käsi oli jäykistynyt: »Nouse ja astu esiin.» 4Sitten hän kysyi fariseuksilta: »Saako sapattina tehdä hyvää vai pahaa? Saako pelastaa ihmisen vai tappaa?» He eivät vastanneet mitään. 5Jeesus loi heihin vihaisen katseen mutta samalla suri heidän kovasydämisyyttään. Jeesus sanoi miehelle: »Ojenna kätesi.» Mies ojensi, ja käsi tuli ennalleen. 6Fariseukset poistuivat paikalta ja ryhtyivät heti suunnittelemaan Herodeksen hallinnon kannattajien kanssa, miten saisivat Jeesuksen tapetuksi.

Jeesuksen maine leviää

7Jeesus siirtyi sitten taas oppilaidensa kanssa järven rannalle. Sinne kertyi suuri väkijoukko. Ihmisiä tuli Galileasta, Juudeasta, 8Jerusalemista, Idumeasta ja Jordanjoen takaa sekä Tyroksen ja Sidonin seudulta. Ihmiset halusivat tulla Jeesuksen luo, koska he olivat kuulleet, mitä kaikkea hän oli tehnyt. 9Jeesus käski oppilaidensa pitää venettä valmiina, jotta hän tarvittaessa pääsisi pois tungoksesta. 10Jeesuksen nimittäin tiedettiin parantaneen monia sairaita, ja nyt kaikki sairastuneet koettivat päästä koskettamaan häntä. 11Kun demonit näkivät Jeesuksen, ne heittäytyivät hänen eteensä ja huusivat: »Sinä olet Jumalan Poika!» 12Mutta Jeesus käski demoneita ankarasti olemaan paljastamatta häntä.

Kaksitoista apostolia

13Sitten Jeesus nousi vuorelle ja kutsui luokseen ne, jotka hän halusi. Kaikki kutsutut tulivat, 14ja heitä oli yhteensä 12. Jeesus nimesi heidät apostoleikseen. Heidän tuli olla Jeesuksen seurassa. Jeesus lähettäisi heidät viemään hyvää sanomaa ihmisille 15ja valtuuttaisi heidät karkottamaan demoneita ihmisistä. 16Jeesus oli kutsunut ensinnäkin Simonin, jolle hän antoi nimen Pietari. 17Hän oli kutsunut myös Sebedeuksen pojat Jaakobin ja Johanneksen. Heille hän antoi nimen Boanerges, »Ukkosenjylinän pojat». 18Lisäksi joukkoon kuuluivat Andreas, Filippus, Bartolomeus, Matteus, Tuomas, Alfeuksen poika Jaakob, Taddeus, Simon Kananeus eli »Kiivailija» 19sekä Juudas Iskariot, joka myöhemmin petti Jeesuksen ja luovutti hänet juutalaisten johtajien käsiin.

Jeesus ja Belsebul

20Jeesus palasi majapaikkaansa. Väkeä kertyi tälläkin kertaa niin paljon, etteivät Jeesus ja hänen oppilaansa edes päässeet syömään. 21Kun Jeesuksen omaiset kuulivat kaikesta tästä, he lähtivät ottamaan hänet huostaansa. Heidän mielestään Jeesus oli tullut hulluksi.

22Oppineet, jotka olivat tulleet Jerusalemista, sanoivat: »Hänessä on Belsebul. Hän karkottaa demoneita itsensä pääpaholaisen voimin.» 23Silloin Jeesus kutsui oppineet luokseen ja kertoi heille vertauksen: »Miten Saatana voi karkottaa Saatanan? 24Sisäiset ristiriidat ovat tuhonneet valtakuntia 25ja perheitä. 26Yhtä lailla ne tuhoaisivat myös Saatanan. 27Jos joku haluaa tyhjentää vahvan miehen kodin, hänen pitää ensin sitoa se mies. Vasta sitten hän voi viedä tavarat. 28Totuus on, että kaikki tullaan antamaan ihmisille anteeksi – kaikki pahat teot ja herjaukset, miten he sitten herjaavatkin. 29Poikkeuksena on Pyhän Hengen herjaaminen. Sitä tekoa ei voi koskaan saada anteeksi.» 30Jeesus sanoi näin, koska oppineet olivat väittäneet, että hänessä olisi saastainen henki.

Jeesuksen oikeat omaiset

31Jeesuksen äiti ja veljet olivat saapuneet majapaikalle. He jäivät ulos seisomaan ja lähettivät jonkun hakemaan häntä. 32Jeesuksen ympärillä istui paljon ihmisiä, ja hänelle kerrottiin: »Äitisi, veljesi ja sisaresi odottavat ulkona. Heillä on sinulle asiaa.» 33Mutta Jeesus vastasi: »Kuka on äitini? Ketkä ovat veljiäni ja sisariani?» 34Hän katsoi ympärillään oleviin ihmisiin ja sanoi: »Tässä ovat minun äitini ja veljeni. 35Se, joka toteuttaa Jumalan tahdon, on minun veljeni, sisareni ja äitini.»

4

Vertaukset Jumalan valtakunnasta

4:1–34

Kylväjä

41Jeesus oli jälleen opettamassa järven rannalla. Ihmisiä kerääntyi hänen luokseen niin paljon, että hän siirtyi veneeseen istumaan. 2Sieltä käsin hän opetti rannalla olevalle väkijoukolle monia asioita ja käytti hyväkseen vertauksia.

Näin hän opetti: 3»Kuulkaa! Eräs mies lähti kylvämään. 4Kun hän kylvi, osa jyvistä putosi tien poskeen, josta linnut söivät ne. 5Osa putosi kivikkoon, jossa oli vain vähän maata ja jossa ne itivät nopeasti. 6Auringon paahde kuitenkin kuihdutti jyvät, koska niillä ei ollut juurta. 7Osa jyvistä taas putosi ohdakkeiden sekaan. Ohdakkeet kasvoivat ja tukahduttivat viljan, eikä satoa tullut. 8Mutta loput jyvistä putosivat hyvään maahan. Ne nousivat oraalle, kasvoivat ja antoivat sadon. Osa jyvistä tuotti 30- tai 60-kertaisen sadon, osa jopa satakertaisen.» 9Jeesus sanoi: »Jos teillä on korvat, kuunnelkaa tarkkaan.»

Vertausten tarkoitus

10Kun suurin kuulijajoukko oli lähtenyt, Jeesuksen 12 oppilasta ja muut seuraajat kyselivät häneltä vertauksista. 11Jeesus sanoi heille: »Teille on kerrottu salaisuus Jumalan valtakunnasta. Nuo ulkopuoliset kuulevat kaiken vain vertauksina:

12He katsovat eivätkä näe,

kuuntelevat eivätkä ymmärrä,

jotta eivät kääntyisi väärältä tieltään ja saisi anteeksi.»

Kylväjävertauksen selitys

13Sitten Jeesus sanoi: »Jos ette käsitä tätä vertausta, miten ymmärtäisitte muitakaan? 14Kylväjä kylvää hyvän sanoman. 15Tien poskeen kylvetty siemen tarkoittaa ihmisiä, jotka kuulevat sanoman mutta joilta Saatana vie sen heti pois. 16Kylväminen kivikkoon taas kuvaa niitä, jotka ottavat sanoman iloiten vastaan 17mutta joihin se ei pääse kunnolla juurtumaan. Kun he sitten joutuvat sanoman vuoksi ahdinkoon tai vainotuiksi, he hylkäävät sen saman tien. 18Sitten on siemen, joka kylvettiin ohdakkeiden sekaan. Se kuvastaa niitä ihmisiä, jotka kuulevat sanoman 19mutta joilla maalliset murheet, rikkauksiin harhautuminen ja muut mielihalut tukahduttavat sanoman niin, ettei se kanna satoa. 20Kylväminen hyvään maahan kuvaa sen sijaan ihmisiä, jotka kuulevat sanoman ja ottavat sen vastaan. He tuottavat satoa 30- tai 60-kertaisesti, jopa satakertaisesti.»

Sanoman oikea kuuleminen

21Jeesus jatkoi puhettaan: »Ei kai lamppua tuoda huoneeseen siksi, että se pantaisiin ruukun tai sängyn alle piiloon? Lampunjalkaanhan se pannaan! 22Kaikki kätketty odottaa ilmituloa. Salaisuudet on tarkoitettu paljastettaviksi. 23Jos teillä on korvat, kuunnelkaa tarkkaan.» 24Jeesus lisäsi: »Jos kuuntelette tarkkaavaisesti, saatte samalla mitalla ymmärrystä ja enemmänkin. 25Jolla on, sille annetaan lisää. Jolla ei ole, siltä otetaan sekin vähä, mitä hänellä on.»

Itsestään kasvava vilja

26Jeesus jatkoi puhettaan: »Jumalan valtakunta on tällainen: Viljelijä kylvää siemenen maahan. 27Hän nukkuu yönsä ja herää uuteen päivään samalla, kun siemen on omia aikojaan kasvanut. 28Maa tuottaa sadon aivan itsestään. Ensin korren, sitten tähkän, sitten kypsät jyvät tähkään. 29Mutta kun sato on kypsynyt, viljelijä kerää sen talteen sirpillä.»

Sinapinsiemen

30Jeesus jatkoi: »Mihin voisimme verrata Jumalan valtakuntaa? 31Se on kuin maahan kylvetty sinapinsiemen. Sinapinsiemen on pienin kaikista maailman siemenistä, 32mutta kun se on kylvetty ja taimi nousee maasta, se kasvaa puutarhan suurimmaksi kasviksi. Se tekee niin suuria oksia, että linnut voivat pesiä sen varjossa.»

33Jeesus käytti monia tällaisia vertauksia puhuessaan ihmisille, sen mukaan kuin he kykenivät ymmärtämään. 34Ilman vertauksia Jeesus ei heille puhunut. Mutta oppilailleen hän selitti kaiken, kun he olivat keskenään.

Suuria ihmeitä

4:35–5:43

Jeesus tyynnyttää myrskyn

35Samana päivänä illan tultua Jeesus sanoi oppilailleen: »Nyt lähdetään vastarannalle.» 36Oppilaat lähettivät ihmisjoukon pois ja nousivat veneeseen, jossa Jeesus jo istui. Samalla lähti muitakin veneitä. 37Järvellä nousi kova myrsky ja aallot löivät veneeseen. Vene oli täyttymäisillään vedestä, 38mutta Jeesus vain nukkui veneen perässä pää tyynyllä. Oppilaat herättivät hänet ja huusivat: »Opettaja, etkö välitä, vaikka hukumme?» 39Silloin Jeesus nousi, nuhteli tuulta ja käski järveä: »Vaikene, ole hiljaa!» Tuuli asettui, ja tuli aivan tyyntä. 40Jeesus kysyi oppilailtaan: »Miksi te oikein pelkäätte? Ettekö vieläkään luota minuun?» 41Silloin suuri pelko valtasi oppilaat ja he kyselivät toisiltaan: »Mikä mies tämä oikein on? Jopa tuuli ja aallot tottelevat häntä.»

5

Jeesus Gerasassa

51Jeesus ja hänen oppilaansa ylittivät veneellä Genesaretinjärven ja saapuivat Gerasan alueelle. 2Heti kun Jeesus oli noussut veneestä, häntä vastaan tuli demonin riivaama mies. 3Mies asui hautaluolissa, eikä kukaan mahtanut hänelle mitään. Kahleetkaan eivät pidätelleet häntä. 4Monet kerrat hänet oli kahlittu käsistä ja jaloista, mutta hän mursi kahleet. Kukaan ei ollut tarpeeksi vahva hillitsemään häntä. 5Päivin ja öin hän oleskeli haudoissa ja vuorilla. Hän huusi ja viilteli itseään terävillä kivillä. 6Huomattuaan Jeesuksen hän juoksi tämän luo ja heittäytyi anovasti maahan. 7Riivattu mies huusi kovaan ääneen: »Jeesus, Korkeimman Jumalan poika! Mitä tekemistä meillä on keskenämme? Jumalan tähden, älä kiduta minua!» 8Jeesus oli nimittäin käskenyt demonia lähtemään miehestä. 9Mutta nyt Jeesus kysyi: »Mikä sinun nimesi on?» Mies vastasi: »Legioona, sillä meitä on monta.» 10Demonit pyysivät ja rukoilivat, ettei Jeesus ajaisi niitä seudulta pois.

11Läheisellä vuorenrinteellä oli paljon sikoja laitumella. 12Demonit pyysivät Jeesukselta: »Anna meidän mennä sikoihin.» 13Jeesus antoi niille luvan. Silloin demonit lähtivät miehestä ja menivät sikoihin. Sikalauma ryntäsi jyrkänteeltä alas järveen. Sikoja oli noin 2 000, ja kaikki hukkuivat.

14Sikopaimenet lähtivät pakoon ja kertoivat tapahtumista kaupungissa ja maaseudulla. Ihmisiä lähti katsomaan, mitä oli tapahtunut. 15Väkijoukko tuli Jeesuksen luo. He näkivät demonien riivaaman miehen istumassa vaatetettuna ja täysissä järjissään. Tämä sai heidät pelon valtaan. 16Paikalla olleet kertoivat heille, mitä miehelle oli tapahtunut ja kuinka sikojen oli käynyt. 17Silloin kaikki pyysivät, että Jeesus poistuisi heidän seudultaan.

18Kun Jeesus oli palaamassa veneeseen, demoneista vapautunut mies kysyi, voisiko hän jäädä Jeesuksen seuraan. 19Jeesus ei suostunut vaan sanoi: »Mene kotiisi läheistesi luo ja kerro, miten Herra sääli ja auttoi sinua.» 20Mies lähti ja kertoi asiasta kaikkialla Dekapoliissa, kymmenen kreikankielisen kaupungin alueella. Ihmiset hämmästyivät kuullessaan, mitä Jeesus oli hänelle tehnyt.

Jeesus herättää tytön kuolleista ja parantaa verenvuodosta kärsivän naisen

21Jeesus palasi veneellä toiselle puolen järveä, ja jälleen hänen luokseen kerääntyi suuri väkijoukko. 22Rannalle tuli eräs synagogan esimiehistä, nimeltään Jairos. Nähtyään Jeesuksen hän heittäytyi tämän jalkoihin. 23Hän pyysi hartaasti: »Tule auttamaan, tyttäreni on kuolemaisillaan. Pane kätesi hänen päälleen, niin että hän paranee eikä kuole.» 24Jeesus lähti miehen mukaan. Suuri väkijoukko seurasi Jeesusta ja tungeksi hänen ympärillään.

25Väkijoukossa oli myös nainen, joka oli kärsinyt 12 vuotta voimakkaista verenvuodoista. 26Hän oli kärsinyt paljon monien lääkärien käsissä ja kuluttanut kaiken omaisuutensa saamatta mitään apua. Hänen vointinsa oli itse asiassa käynyt koko ajan huonommaksi. 27Nainen oli kuullut Jeesuksesta ja tuli nyt väentungoksessa hänen taakseen. Hän kosketti Jeesuksen viittaa, 28sillä hän ajatteli: »Jos pääsen koskettamaan edes hänen viittaansa, vaiva paranee.» 29Saman tien verenvuoto tyrehtyikin ja nainen tunsi ruumiissaan, että oli parantunut.

30Jeesus tunsi heti, että hänestä oli lähtenyt voimaa. Hän kääntyi tungoksessa ja kysyi: »Kuka kosketti viittaani?» 31Hänen oppilaansa hämmästelivät: »Mitä järkeä sitä on tällaisessa tungoksessa kysyä?» 32Mutta Jeesus katseli ympärilleen löytääkseen häntä koskettaneen henkilön. 33Nainen vapisi pelosta, sillä hän tiesi, mitä hänelle oli tapahtunut. Hän heittäytyi Jeesuksen eteen ja tunnusti tekonsa. 34Jeesus vastasi: »Tyttäreni, sinä paranit, koska luotit, että niin kävisi. Mene kotiisi rauhallisin mielin, sillä olet päässyt vaivastasi.»

35Kun Jeesus vielä puhui naiselle, synagogan esimiehelle tuotiin viesti: »Tyttäresi on kuollut. Älä tuhlaa opettajan aikaa.» 36Tämän kuultuaan Jeesus sanoi esimiehelle: »Älä pelkää. Luota vain minuun.» 37Jeesus lähti matkaan. Hän kielsi muita seuraamasta ja otti mukaansa ainoastaan Pietarin ja Jaakobin sekä tämän veljen Johanneksen. 38Kun he tulivat esimiehen kotiin, Jeesus näki hälisevän väenpaljouden ja kuuli, kuinka ihmiset itkivät ja valittivat suureen ääneen.

39Mentyään sisään Jeesus sanoi: »Miksi te noin hälisette ja itkette? Ei lapsi ole kuollut – hänhän vain nukkuu.» 40Jeesukselle naurettiin. Hän ajoi talosta ulos kaikki paitsi lapsen isän ja äidin sekä seuralaisensa. He menivät huoneeseen, jossa lapsi oli. 41Jeesus otti lasta kädestä ja käski arameaksi: »Talitha kuum», »nouse, tyttö!» 42Tyttö nousi saman tien ja alkoi kävellä. Hän oli 12-vuotias. Kaikki olivat hämmästyksestä suunniltaan. 43Jeesus kielsi ankarasti kertomasta tapahtumasta kenellekään. Tytölle hän käski antaa syötävää.