DigiMarkus (DMrk)
4

Vertaukset Jumalan valtakunnasta

4:1–34

Kylväjä

41Jeesus oli jälleen opettamassa järven rannalla. Ihmisiä kerääntyi hänen luokseen niin paljon, että hän siirtyi veneeseen istumaan. 2Sieltä käsin hän opetti rannalla olevalle väkijoukolle monia asioita ja käytti hyväkseen vertauksia.

Näin hän opetti: 3»Kuulkaa! Eräs mies lähti kylvämään. 4Kun hän kylvi, osa jyvistä putosi tien poskeen, josta linnut söivät ne. 5Osa putosi kivikkoon, jossa oli vain vähän maata ja jossa ne itivät nopeasti. 6Auringon paahde kuitenkin kuihdutti jyvät, koska niillä ei ollut juurta. 7Osa jyvistä taas putosi ohdakkeiden sekaan. Ohdakkeet kasvoivat ja tukahduttivat viljan, eikä satoa tullut. 8Mutta loput jyvistä putosivat hyvään maahan. Ne nousivat oraalle, kasvoivat ja antoivat sadon. Osa jyvistä tuotti 30- tai 60-kertaisen sadon, osa jopa satakertaisen.» 9Jeesus sanoi: »Jos teillä on korvat, kuunnelkaa tarkkaan.»

Vertausten tarkoitus

10Kun suurin kuulijajoukko oli lähtenyt, Jeesuksen 12 oppilasta ja muut seuraajat kyselivät häneltä vertauksista. 11Jeesus sanoi heille: »Teille on kerrottu salaisuus Jumalan valtakunnasta. Nuo ulkopuoliset kuulevat kaiken vain vertauksina:

12He katsovat eivätkä näe,

kuuntelevat eivätkä ymmärrä,

jotta eivät kääntyisi väärältä tieltään ja saisi anteeksi.»

Kylväjävertauksen selitys

13Sitten Jeesus sanoi: »Jos ette käsitä tätä vertausta, miten ymmärtäisitte muitakaan? 14Kylväjä kylvää hyvän sanoman. 15Tien poskeen kylvetty siemen tarkoittaa ihmisiä, jotka kuulevat sanoman mutta joilta Saatana vie sen heti pois. 16Kylväminen kivikkoon taas kuvaa niitä, jotka ottavat sanoman iloiten vastaan 17mutta joihin se ei pääse kunnolla juurtumaan. Kun he sitten joutuvat sanoman vuoksi ahdinkoon tai vainotuiksi, he hylkäävät sen saman tien. 18Sitten on siemen, joka kylvettiin ohdakkeiden sekaan. Se kuvastaa niitä ihmisiä, jotka kuulevat sanoman 19mutta joilla maalliset murheet, rikkauksiin harhautuminen ja muut mielihalut tukahduttavat sanoman niin, ettei se kanna satoa. 20Kylväminen hyvään maahan kuvaa sen sijaan ihmisiä, jotka kuulevat sanoman ja ottavat sen vastaan. He tuottavat satoa 30- tai 60-kertaisesti, jopa satakertaisesti.»

Sanoman oikea kuuleminen

21Jeesus jatkoi puhettaan: »Ei kai lamppua tuoda huoneeseen siksi, että se pantaisiin ruukun tai sängyn alle piiloon? Lampunjalkaanhan se pannaan! 22Kaikki kätketty odottaa ilmituloa. Salaisuudet on tarkoitettu paljastettaviksi. 23Jos teillä on korvat, kuunnelkaa tarkkaan.» 24Jeesus lisäsi: »Jos kuuntelette tarkkaavaisesti, saatte samalla mitalla ymmärrystä ja enemmänkin. 25Jolla on, sille annetaan lisää. Jolla ei ole, siltä otetaan sekin vähä, mitä hänellä on.»

Itsestään kasvava vilja

26Jeesus jatkoi puhettaan: »Jumalan valtakunta on tällainen: Viljelijä kylvää siemenen maahan. 27Hän nukkuu yönsä ja herää uuteen päivään samalla, kun siemen on omia aikojaan kasvanut. 28Maa tuottaa sadon aivan itsestään. Ensin korren, sitten tähkän, sitten kypsät jyvät tähkään. 29Mutta kun sato on kypsynyt, viljelijä kerää sen talteen sirpillä.»

Sinapinsiemen

30Jeesus jatkoi: »Mihin voisimme verrata Jumalan valtakuntaa? 31Se on kuin maahan kylvetty sinapinsiemen. Sinapinsiemen on pienin kaikista maailman siemenistä, 32mutta kun se on kylvetty ja taimi nousee maasta, se kasvaa puutarhan suurimmaksi kasviksi. Se tekee niin suuria oksia, että linnut voivat pesiä sen varjossa.»

33Jeesus käytti monia tällaisia vertauksia puhuessaan ihmisille, sen mukaan kuin he kykenivät ymmärtämään. 34Ilman vertauksia Jeesus ei heille puhunut. Mutta oppilailleen hän selitti kaiken, kun he olivat keskenään.

Suuria ihmeitä

4:35–5:43

Jeesus tyynnyttää myrskyn

35Samana päivänä illan tultua Jeesus sanoi oppilailleen: »Nyt lähdetään vastarannalle.» 36Oppilaat lähettivät ihmisjoukon pois ja nousivat veneeseen, jossa Jeesus jo istui. Samalla lähti muitakin veneitä. 37Järvellä nousi kova myrsky ja aallot löivät veneeseen. Vene oli täyttymäisillään vedestä, 38mutta Jeesus vain nukkui veneen perässä pää tyynyllä. Oppilaat herättivät hänet ja huusivat: »Opettaja, etkö välitä, vaikka hukumme?» 39Silloin Jeesus nousi, nuhteli tuulta ja käski järveä: »Vaikene, ole hiljaa!» Tuuli asettui, ja tuli aivan tyyntä. 40Jeesus kysyi oppilailtaan: »Miksi te oikein pelkäätte? Ettekö vieläkään luota minuun?» 41Silloin suuri pelko valtasi oppilaat ja he kyselivät toisiltaan: »Mikä mies tämä oikein on? Jopa tuuli ja aallot tottelevat häntä.»