DigiMarkus (DMrk)
3

Saako sapattina parantaa?

31Jeesus meni taas synagogaan. Siellä oli mies, jonka käsi oli jäykistynyt. 2Paikalla oli myös fariseuksia. He pitivät silmällä, parantaisiko Jeesus sapattina. Jos niin tapahtuisi, he voisivat syyttää Jeesusta lain rikkomisesta. 3Jeesus sanoi miehelle, jonka käsi oli jäykistynyt: »Nouse ja astu esiin.» 4Sitten hän kysyi fariseuksilta: »Saako sapattina tehdä hyvää vai pahaa? Saako pelastaa ihmisen vai tappaa?» He eivät vastanneet mitään. 5Jeesus loi heihin vihaisen katseen mutta samalla suri heidän kovasydämisyyttään. Jeesus sanoi miehelle: »Ojenna kätesi.» Mies ojensi, ja käsi tuli ennalleen. 6Fariseukset poistuivat paikalta ja ryhtyivät heti suunnittelemaan Herodeksen hallinnon kannattajien kanssa, miten saisivat Jeesuksen tapetuksi.

Jeesuksen maine leviää

7Jeesus siirtyi sitten taas oppilaidensa kanssa järven rannalle. Sinne kertyi suuri väkijoukko. Ihmisiä tuli Galileasta, Juudeasta, 8Jerusalemista, Idumeasta ja Jordanjoen takaa sekä Tyroksen ja Sidonin seudulta. Ihmiset halusivat tulla Jeesuksen luo, koska he olivat kuulleet, mitä kaikkea hän oli tehnyt. 9Jeesus käski oppilaidensa pitää venettä valmiina, jotta hän tarvittaessa pääsisi pois tungoksesta. 10Jeesuksen nimittäin tiedettiin parantaneen monia sairaita, ja nyt kaikki sairastuneet koettivat päästä koskettamaan häntä. 11Kun demonit näkivät Jeesuksen, ne heittäytyivät hänen eteensä ja huusivat: »Sinä olet Jumalan Poika!» 12Mutta Jeesus käski demoneita ankarasti olemaan paljastamatta häntä.

Kaksitoista apostolia

13Sitten Jeesus nousi vuorelle ja kutsui luokseen ne, jotka hän halusi. Kaikki kutsutut tulivat, 14ja heitä oli yhteensä 12. Jeesus nimesi heidät apostoleikseen. Heidän tuli olla Jeesuksen seurassa. Jeesus lähettäisi heidät viemään hyvää sanomaa ihmisille 15ja valtuuttaisi heidät karkottamaan demoneita ihmisistä. 16Jeesus oli kutsunut ensinnäkin Simonin, jolle hän antoi nimen Pietari. 17Hän oli kutsunut myös Sebedeuksen pojat Jaakobin ja Johanneksen. Heille hän antoi nimen Boanerges, »Ukkosenjylinän pojat». 18Lisäksi joukkoon kuuluivat Andreas, Filippus, Bartolomeus, Matteus, Tuomas, Alfeuksen poika Jaakob, Taddeus, Simon Kananeus eli »Kiivailija» 19sekä Juudas Iskariot, joka myöhemmin petti Jeesuksen ja luovutti hänet juutalaisten johtajien käsiin.

Jeesus ja Belsebul

20Jeesus palasi majapaikkaansa. Väkeä kertyi tälläkin kertaa niin paljon, etteivät Jeesus ja hänen oppilaansa edes päässeet syömään. 21Kun Jeesuksen omaiset kuulivat kaikesta tästä, he lähtivät ottamaan hänet huostaansa. Heidän mielestään Jeesus oli tullut hulluksi.

22Oppineet, jotka olivat tulleet Jerusalemista, sanoivat: »Hänessä on Belsebul. Hän karkottaa demoneita itsensä pääpaholaisen voimin.» 23Silloin Jeesus kutsui oppineet luokseen ja kertoi heille vertauksen: »Miten Saatana voi karkottaa Saatanan? 24Sisäiset ristiriidat ovat tuhonneet valtakuntia 25ja perheitä. 26Yhtä lailla ne tuhoaisivat myös Saatanan. 27Jos joku haluaa tyhjentää vahvan miehen kodin, hänen pitää ensin sitoa se mies. Vasta sitten hän voi viedä tavarat. 28Totuus on, että kaikki tullaan antamaan ihmisille anteeksi – kaikki pahat teot ja herjaukset, miten he sitten herjaavatkin. 29Poikkeuksena on Pyhän Hengen herjaaminen. Sitä tekoa ei voi koskaan saada anteeksi.» 30Jeesus sanoi näin, koska oppineet olivat väittäneet, että hänessä olisi saastainen henki.

Jeesuksen oikeat omaiset

31Jeesuksen äiti ja veljet olivat saapuneet majapaikalle. He jäivät ulos seisomaan ja lähettivät jonkun hakemaan häntä. 32Jeesuksen ympärillä istui paljon ihmisiä, ja hänelle kerrottiin: »Äitisi, veljesi ja sisaresi odottavat ulkona. Heillä on sinulle asiaa.» 33Mutta Jeesus vastasi: »Kuka on äitini? Ketkä ovat veljiäni ja sisariani?» 34Hän katsoi ympärillään oleviin ihmisiin ja sanoi: »Tässä ovat minun äitini ja veljeni. 35Se, joka toteuttaa Jumalan tahdon, on minun veljeni, sisareni ja äitini.»