DigiMarkus (DMrk)
2

Jeesus parantaa halvaantuneen

21Jonkin ajan kuluttua Jeesus palasi Kapernaumiin. Kun ihmiset kuulivat tästä, 2he kerääntyivät jälleen sankoin joukoin hänen majapaikkansa edustalle. Jeesus puhui heille hyvästä sanomasta. 3Neljä miestä yritti kantaa halvaantunutta hänen luokseen, 4mutta he eivät päässeet väkijoukon läpi. Niinpä he päättivät purkaa katon siltä kohdalta, missä Jeesus oli. Sitten he laskivat halvaantuneen alas vuodematon varassa. 5Kun Jeesus näki, kuinka paljon miehet luottivat häneen, hän sanoi halvaantuneelle: »Poikani, kaikki syntisi annetaan anteeksi.»

6Talossa istui myös muutamia oppineita. He ajattelivat mielessään: 7»Miksi hän tuolla tavalla puhuu? Tuohan on jumalanpilkkaa. Voiko muka kukaan paitsi Jumala antaa syntejä, jumalanvastaisia tekoja, anteeksi?» 8Jeesus tiesi hengessään heidän ajatuksensa ja vastasi: »Kuinka te tuollaista ajattelette? 9Eikö ole helpompaa sanoa ’Syntisi annetaan anteeksi’ kuin ’Nouse, ota vuodemattosi ja kävele kotiisi’? 10Mutta jotta tietäisitte, että Ihmisen Pojalla on valta antaa syntejä anteeksi, käsken sinua, halvaantunut: 11Nouse, ota vuodemattosi ja kävele kotiisi!» 12Silloin mies nousi, otti mattonsa ja lähti pois. Ihmiset hämmästyivät ja ylistivät Jumalaa. He huudahtivat: »Tällaista emme ole ikinä nähneet!»

Leevistä tulee Jeesuksen seuraaja

13Jälleen Jeesus lähti järven rantaan, ja ihmisjoukko seurasi perässä. Jeesus opetti heitä. 14Kulkiessaan tulliaseman ohi Jeesus näki Leevin, Alfeuksen pojan, istumassa ja sanoi hänelle: »Seuraa minua.» Leevi nousi ja lähti Jeesuksen mukaan.

15Jeesus meni Leevin luo aterialle. Paikalla oli Jeesuksen oppilaiden lisäksi monia tullimiehiä ja muita syntisiä. He olivat alkaneet seurata Jeesusta. 16Oppineet fariseukset tuhahtivat Jeesuksen oppilaille: »Miksi hän viettää aikaansa tuollaisten kanssa?» 17Jeesus kuuli heidän sanansa ja vastasi: »Eivät terveet parantajaa tarvitse vaan sairaat. En ole tullut kutsumaan seuraani nuhteettomia vaan syntisiä.»

Häävieraat ja paasto

18Johanneksen oppilaat ja fariseukset paastosivat. Jeesukselta tultiin kysymään: »Miksi sinun oppilaasi eivät paastoa, vaikka muiden paastoavat?» 19Jeesus vastasi: »Eivät kai häävieraatkaan voi paastota silloin, kun sulhanen on vielä heidän seurassaan? Niin kauan kuin sulhanen on heidän luonaan, he eivät voi paastota. 20Tulee aika, kun sulhanen kuolee, silloin he kyllä paastoavat. 21Eihän vanhaa vaatettakaan paikata kutistamattomalla kankaalla. Kutistuessaanhan se repäisisi vaatteeseen uuden, entistä pahemman reiän. 22Ja eihän nuorta viiniäkään lasketa vanhaan leiliin, sillä vanha leili ei kestäisi sen käymistä. Silloin sekä viini että leili menisivät hukkaan. Uusi viini pitää laskea uuteen leiliin!»

Mitä sapattina saa tehdä?

23Eräänä sapattina Jeesus kulki oppilaidensa kanssa pellon laitaa. Oppilaat alkoivat kulkiessaan katkoa viljantähkiä syötäväksi. 24Silloin fariseukset älähtivät Jeesukselle: »Katso nyt! Miten voit antaa oppilaidesi tehdä sellaista, mikä on kiellettyä sapattina?» 25Jeesus vastasi: »Ettekö ole lukeneet, mitä kuningas Daavid teki, kun hänen joukkonsa oli nälissään eikä ruokaa ollut? 26Se tapahtui siihen aikaan, kun Abjatar oli ylipappina. Daavid meni pyhäkköön ja söi uhrileipiä, vaikka ne oli tarkoitettu ainoastaan papeille. Hän antoi leipiä miehilleenkin.» 27Jeesus jatkoi: »Sapatti on ihmistä varten eikä päinvastoin. 28Minä Ihmisen Poikana olen myös sapatin herra.»

3

Saako sapattina parantaa?

31Jeesus meni taas synagogaan. Siellä oli mies, jonka käsi oli jäykistynyt. 2Paikalla oli myös fariseuksia. He pitivät silmällä, parantaisiko Jeesus sapattina. Jos niin tapahtuisi, he voisivat syyttää Jeesusta lain rikkomisesta. 3Jeesus sanoi miehelle, jonka käsi oli jäykistynyt: »Nouse ja astu esiin.» 4Sitten hän kysyi fariseuksilta: »Saako sapattina tehdä hyvää vai pahaa? Saako pelastaa ihmisen vai tappaa?» He eivät vastanneet mitään. 5Jeesus loi heihin vihaisen katseen mutta samalla suri heidän kovasydämisyyttään. Jeesus sanoi miehelle: »Ojenna kätesi.» Mies ojensi, ja käsi tuli ennalleen. 6Fariseukset poistuivat paikalta ja ryhtyivät heti suunnittelemaan Herodeksen hallinnon kannattajien kanssa, miten saisivat Jeesuksen tapetuksi.

Jeesuksen maine leviää

7Jeesus siirtyi sitten taas oppilaidensa kanssa järven rannalle. Sinne kertyi suuri väkijoukko. Ihmisiä tuli Galileasta, Juudeasta, 8Jerusalemista, Idumeasta ja Jordanjoen takaa sekä Tyroksen ja Sidonin seudulta. Ihmiset halusivat tulla Jeesuksen luo, koska he olivat kuulleet, mitä kaikkea hän oli tehnyt. 9Jeesus käski oppilaidensa pitää venettä valmiina, jotta hän tarvittaessa pääsisi pois tungoksesta. 10Jeesuksen nimittäin tiedettiin parantaneen monia sairaita, ja nyt kaikki sairastuneet koettivat päästä koskettamaan häntä. 11Kun demonit näkivät Jeesuksen, ne heittäytyivät hänen eteensä ja huusivat: »Sinä olet Jumalan Poika!» 12Mutta Jeesus käski demoneita ankarasti olemaan paljastamatta häntä.

Kaksitoista apostolia

13Sitten Jeesus nousi vuorelle ja kutsui luokseen ne, jotka hän halusi. Kaikki kutsutut tulivat, 14ja heitä oli yhteensä 12. Jeesus nimesi heidät apostoleikseen. Heidän tuli olla Jeesuksen seurassa. Jeesus lähettäisi heidät viemään hyvää sanomaa ihmisille 15ja valtuuttaisi heidät karkottamaan demoneita ihmisistä. 16Jeesus oli kutsunut ensinnäkin Simonin, jolle hän antoi nimen Pietari. 17Hän oli kutsunut myös Sebedeuksen pojat Jaakobin ja Johanneksen. Heille hän antoi nimen Boanerges, »Ukkosenjylinän pojat». 18Lisäksi joukkoon kuuluivat Andreas, Filippus, Bartolomeus, Matteus, Tuomas, Alfeuksen poika Jaakob, Taddeus, Simon Kananeus eli »Kiivailija» 19sekä Juudas Iskariot, joka myöhemmin petti Jeesuksen ja luovutti hänet juutalaisten johtajien käsiin.

Jeesus ja Belsebul

20Jeesus palasi majapaikkaansa. Väkeä kertyi tälläkin kertaa niin paljon, etteivät Jeesus ja hänen oppilaansa edes päässeet syömään. 21Kun Jeesuksen omaiset kuulivat kaikesta tästä, he lähtivät ottamaan hänet huostaansa. Heidän mielestään Jeesus oli tullut hulluksi.

22Oppineet, jotka olivat tulleet Jerusalemista, sanoivat: »Hänessä on Belsebul. Hän karkottaa demoneita itsensä pääpaholaisen voimin.» 23Silloin Jeesus kutsui oppineet luokseen ja kertoi heille vertauksen: »Miten Saatana voi karkottaa Saatanan? 24Sisäiset ristiriidat ovat tuhonneet valtakuntia 25ja perheitä. 26Yhtä lailla ne tuhoaisivat myös Saatanan. 27Jos joku haluaa tyhjentää vahvan miehen kodin, hänen pitää ensin sitoa se mies. Vasta sitten hän voi viedä tavarat. 28Totuus on, että kaikki tullaan antamaan ihmisille anteeksi – kaikki pahat teot ja herjaukset, miten he sitten herjaavatkin. 29Poikkeuksena on Pyhän Hengen herjaaminen. Sitä tekoa ei voi koskaan saada anteeksi.» 30Jeesus sanoi näin, koska oppineet olivat väittäneet, että hänessä olisi saastainen henki.

Jeesuksen oikeat omaiset

31Jeesuksen äiti ja veljet olivat saapuneet majapaikalle. He jäivät ulos seisomaan ja lähettivät jonkun hakemaan häntä. 32Jeesuksen ympärillä istui paljon ihmisiä, ja hänelle kerrottiin: »Äitisi, veljesi ja sisaresi odottavat ulkona. Heillä on sinulle asiaa.» 33Mutta Jeesus vastasi: »Kuka on äitini? Ketkä ovat veljiäni ja sisariani?» 34Hän katsoi ympärillään oleviin ihmisiin ja sanoi: »Tässä ovat minun äitini ja veljeni. 35Se, joka toteuttaa Jumalan tahdon, on minun veljeni, sisareni ja äitini.»

4

Vertaukset Jumalan valtakunnasta

4:1–34

Kylväjä

41Jeesus oli jälleen opettamassa järven rannalla. Ihmisiä kerääntyi hänen luokseen niin paljon, että hän siirtyi veneeseen istumaan. 2Sieltä käsin hän opetti rannalla olevalle väkijoukolle monia asioita ja käytti hyväkseen vertauksia.

Näin hän opetti: 3»Kuulkaa! Eräs mies lähti kylvämään. 4Kun hän kylvi, osa jyvistä putosi tien poskeen, josta linnut söivät ne. 5Osa putosi kivikkoon, jossa oli vain vähän maata ja jossa ne itivät nopeasti. 6Auringon paahde kuitenkin kuihdutti jyvät, koska niillä ei ollut juurta. 7Osa jyvistä taas putosi ohdakkeiden sekaan. Ohdakkeet kasvoivat ja tukahduttivat viljan, eikä satoa tullut. 8Mutta loput jyvistä putosivat hyvään maahan. Ne nousivat oraalle, kasvoivat ja antoivat sadon. Osa jyvistä tuotti 30- tai 60-kertaisen sadon, osa jopa satakertaisen.» 9Jeesus sanoi: »Jos teillä on korvat, kuunnelkaa tarkkaan.»

Vertausten tarkoitus

10Kun suurin kuulijajoukko oli lähtenyt, Jeesuksen 12 oppilasta ja muut seuraajat kyselivät häneltä vertauksista. 11Jeesus sanoi heille: »Teille on kerrottu salaisuus Jumalan valtakunnasta. Nuo ulkopuoliset kuulevat kaiken vain vertauksina:

12He katsovat eivätkä näe,

kuuntelevat eivätkä ymmärrä,

jotta eivät kääntyisi väärältä tieltään ja saisi anteeksi.»

Kylväjävertauksen selitys

13Sitten Jeesus sanoi: »Jos ette käsitä tätä vertausta, miten ymmärtäisitte muitakaan? 14Kylväjä kylvää hyvän sanoman. 15Tien poskeen kylvetty siemen tarkoittaa ihmisiä, jotka kuulevat sanoman mutta joilta Saatana vie sen heti pois. 16Kylväminen kivikkoon taas kuvaa niitä, jotka ottavat sanoman iloiten vastaan 17mutta joihin se ei pääse kunnolla juurtumaan. Kun he sitten joutuvat sanoman vuoksi ahdinkoon tai vainotuiksi, he hylkäävät sen saman tien. 18Sitten on siemen, joka kylvettiin ohdakkeiden sekaan. Se kuvastaa niitä ihmisiä, jotka kuulevat sanoman 19mutta joilla maalliset murheet, rikkauksiin harhautuminen ja muut mielihalut tukahduttavat sanoman niin, ettei se kanna satoa. 20Kylväminen hyvään maahan kuvaa sen sijaan ihmisiä, jotka kuulevat sanoman ja ottavat sen vastaan. He tuottavat satoa 30- tai 60-kertaisesti, jopa satakertaisesti.»

Sanoman oikea kuuleminen

21Jeesus jatkoi puhettaan: »Ei kai lamppua tuoda huoneeseen siksi, että se pantaisiin ruukun tai sängyn alle piiloon? Lampunjalkaanhan se pannaan! 22Kaikki kätketty odottaa ilmituloa. Salaisuudet on tarkoitettu paljastettaviksi. 23Jos teillä on korvat, kuunnelkaa tarkkaan.» 24Jeesus lisäsi: »Jos kuuntelette tarkkaavaisesti, saatte samalla mitalla ymmärrystä ja enemmänkin. 25Jolla on, sille annetaan lisää. Jolla ei ole, siltä otetaan sekin vähä, mitä hänellä on.»

Itsestään kasvava vilja

26Jeesus jatkoi puhettaan: »Jumalan valtakunta on tällainen: Viljelijä kylvää siemenen maahan. 27Hän nukkuu yönsä ja herää uuteen päivään samalla, kun siemen on omia aikojaan kasvanut. 28Maa tuottaa sadon aivan itsestään. Ensin korren, sitten tähkän, sitten kypsät jyvät tähkään. 29Mutta kun sato on kypsynyt, viljelijä kerää sen talteen sirpillä.»

Sinapinsiemen

30Jeesus jatkoi: »Mihin voisimme verrata Jumalan valtakuntaa? 31Se on kuin maahan kylvetty sinapinsiemen. Sinapinsiemen on pienin kaikista maailman siemenistä, 32mutta kun se on kylvetty ja taimi nousee maasta, se kasvaa puutarhan suurimmaksi kasviksi. Se tekee niin suuria oksia, että linnut voivat pesiä sen varjossa.»

33Jeesus käytti monia tällaisia vertauksia puhuessaan ihmisille, sen mukaan kuin he kykenivät ymmärtämään. 34Ilman vertauksia Jeesus ei heille puhunut. Mutta oppilailleen hän selitti kaiken, kun he olivat keskenään.

Suuria ihmeitä

4:35–5:43

Jeesus tyynnyttää myrskyn

35Samana päivänä illan tultua Jeesus sanoi oppilailleen: »Nyt lähdetään vastarannalle.» 36Oppilaat lähettivät ihmisjoukon pois ja nousivat veneeseen, jossa Jeesus jo istui. Samalla lähti muitakin veneitä. 37Järvellä nousi kova myrsky ja aallot löivät veneeseen. Vene oli täyttymäisillään vedestä, 38mutta Jeesus vain nukkui veneen perässä pää tyynyllä. Oppilaat herättivät hänet ja huusivat: »Opettaja, etkö välitä, vaikka hukumme?» 39Silloin Jeesus nousi, nuhteli tuulta ja käski järveä: »Vaikene, ole hiljaa!» Tuuli asettui, ja tuli aivan tyyntä. 40Jeesus kysyi oppilailtaan: »Miksi te oikein pelkäätte? Ettekö vieläkään luota minuun?» 41Silloin suuri pelko valtasi oppilaat ja he kyselivät toisiltaan: »Mikä mies tämä oikein on? Jopa tuuli ja aallot tottelevat häntä.»