DigiMarkus (DMrk)
12

Vertaus viinitarhan vuokraajista

121Jeesus jatkoi julkista väittelyä ylipappien, oppineiden ja vanhimpien kanssa. Hän alkoi puhua heille vertauksin:

»Mies istutti viinitarhan ja ympäröi sen aidalla. Hän hakkasi kallioon kuopan rypäleiden polkemista varten. Hän rakensi myös vartiotornin. Sitten hän vuokrasi tarhan viininviljelijöille ja muutti itse pois.

2Satokauden aikaan hän lähetti palvelijansa viljelijöiden luo, jotta saisi osansa sadosta. 3Viljelijät ottivat palvelijan kiinni, pieksivät hänet ja lähettivät pois tyhjin käsin. 4Omistaja lähetti toisen palvelijan. Tätä he löivät päähän ja kohtelivat halventavasti. 5Omistaja lähetti taas uuden palvelijan, ja tämän he tappoivat. Hän lähetti vielä monta muutakin palvelijaansa: toiset he pieksivät, toiset tappoivat. 6Sitten oli jäljellä enää tarhan omistajan rakas poika. Hän lähetti tämän matkaan ja sanoi: ’Poikaani he kunnioittavat.’ 7Mutta viininviljelijät sanoivat toisilleen: ’Hän on perillinen. Tapetaan hänet, niin saamme hänen perintönsä.’ 8He ottivat omistajan pojan kiinni, tappoivat hänet ja heittivät ruumiin viinitarhan ulkopuolelle.

9Mitä viinitarhan omistaja tekee? Hän tulee ja surmaa viljelijät ja etsii uudet.» 10Kertomuksen jälkeen Jeesus kysyi ylipapeilta, oppineilta ja vanhimmilta: »Ettekö tunne pyhistä kirjoituksista seuraavaa kohtaa?

– Kivi, jonka rakentajat hylkäsivät,

on nyt kulmakivi.

11Herra tämän teki,

se on meistä ihme.»

12Ylipapit, oppineet ja vanhimmat halusivat vangita Jeesuksen, sillä he ymmärsivät, että Jeesus oli vertauksessaan puhunut heistä. Mutta koska he pelkäsivät väkijoukkoa, he antoivat hänen olla ja lähtivät pois.

Veron maksamisesta keisarille

13Ylipapit, oppineet ja vanhimmat lähettivät Jeesuksen luo muutamia fariseuksia sekä Herodeksen hallinnon kannattajia. He yrittivät saada Jeesuksen ansaan puheistaan. 14He tulivat ja sanoivat Jeesukselle: »Opettaja, tiedämme, että puhut totta ja että olet puolueeton. Et tee eroa ihmisten välillä vaan kerrot kaikille totuudenmukaisesti, miten eletään Jumalan tahdon mukaisesti. Kerro meille, onko oikein maksaa keisarille veroa. Maksammeko vai emme?» 15Jeesus ymmärsi heidän teeskentelevän. Hän sanoi: »Miksi te testaatte minua?» Jeesus pyysi heiltä denaarin kolikkoa. 16He etsivät kolikon. Jeesus kysyi: »Kenen kuva ja nimi tässä on?» »Keisarin», he vastasivat. 17Silloin Jeesus sanoi heille: »Antakaa keisarille, mikä hänelle kuuluu, ja antakaa Jumalalle, mikä hänelle kuuluu.» He ihmettelivät hänen vastauksensa nokkeluutta.

Ylösnousemuksesta

18Seuraavaksi Jeesuksen luo tuli saddukeuksia, joiden mielestä kuolleet eivät herää eloon. He esittivät Jeesukselle kysymyksen: 19»Opettaja! Mooses on määrännyt näin: jos jonkun miehen veli kuolee ja jättää jälkeensä vaimon mutta ei lasta, tämän miehen tulee ottaa veljensä vaimo ja hankkia hänen kanssaan jälkeläinen kuolleelle veljelle. 20Kuvitellaanpa, että on seitsemän veljestä. Vanhin heistä avioituu ja kuolee jättämättä jälkeläisiä. 21Sitten toinen veli ottaa lesken, mutta hänkin kuolee jälkeläisiä jättämättä. Samoin käy kolmannelle 22ja lopulta kaikille seitsemälle veljelle. Keneltäkään ei siis jää jälkeläisiä. Viimeisenä kuolee nainen. 23Kun ylösnousemus tapahtuu, kenen vaimo hän silloin on? Hänhän on ollut kaikkien seitsemän vaimo.»

24Jeesus vastasi heille: »Ajatuksenne ovat harhateillä. Miksikö? Koska ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa. 25Kun noustaan kuolleista, ei mennä naimisiin. Kuolleista nousseet ovat kuin enkelit taivaassa. 26Ja kuolleista nousemisesta puheen ollen, ettekö ole lukeneet Mooseksen kertomusta palavasta pensaasta? Siinä Jumala puhuu Moosekselle ja sanoo: ’Minä olen Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala.’ 27Ei Jumala ole kuolleiden Jumala vaan elävien. Pahastipa olette harhassa.»

Tärkein käsky

28Eräs oppinut oli seurannut Jeesuksen ja saddukeusten välistä väittelyä. Hän oli vaikuttunut siitä, miten viisaasti Jeesus oli puhunut. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: »Mikä Mooseksen lain käskyistä on kaikkein tärkein?» 29Jeesus vastasi: »Tärkein käsky on tämä: ’Kuule Israel: Herra, meidän Jumalamme, on ainoa Herra. 30Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, sielustasi ja mielestäsi. Rakasta häntä koko voimallasi.’ 31Toinen tärkeä käsky on tämä: ’Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi’. Nämä ovat kaikkein tärkeimmät käskyt.»

32Oppinut sanoi Jeesukselle: »Aivan niin, opettaja! Herra on ainoa Jumala. Ei ole muita kuin hän. 33Ja kun rakastaa Jumalaa koko sydämellään ja ymmärryksellään ja voimallaan ja lähimmäistään niin kuin itseään, se merkitsee enemmän kuin polttouhrit ja muut uhrilahjat yhteensä.» 34Jeesus näki, että hän vastasi viisaasti. Hän sanoi oppineelle: »Sinä olet ymmärtänyt Jumalan tahdon oikein.»

Kukaan ei enää rohjennut kysyä Jeesukselta mitään.

Daavidin poika ja Daavidin herra

35Puhuessaan Jerusalemin temppelialueella Jeesus kysyi yleisöltään: »Kuinka oppineet voivat sanoa, että Messias on Daavidin poika? 36Daavid itse on Pyhän Hengen vaikutuksesta sanonut:

– Herra sanoi minun herralleni:

Istu oikealle puolelleni.

Minä kukistan vihollisesi,

panen heidät jalkojesi alle.

37Daavid itse sanoo Messiasta herraksi. Kuinka Messias voi silloin olla Daavidin poika?»

Varokaa oppineita!

Suuri väkijoukko kuunteli Jeesusta mielellään. 38Jeesus puhui näin: »Varokaa oppineita! He kulkevat mielellään pitkissä viitoissa ja odottavat, että heitä tervehditään toreilla. 39He menevät synagogassa eturiviin ja juhlissa kunniapaikoille. 40He vievät leskiltä talot ja latelevat pitkiä rukouksiaan vain näön vuoksi. Sitä ankarampi tulee olemaan heidän tuomionsa.»

Lesken antama rahalahja

41Jeesus oli yhä temppelialueella. Hän istuutui vastapäätä keräyslipasta ja katseli, kuinka ihmiset panivat siihen rahaa. Monet rikkaat antoivat paljon. 42Sitten tuli köyhä leskivaimo ja pani lippaaseen kaksi pientä kolikkoa. 43Jeesus kutsui oppilaansa luokseen ja sanoi: »Kuulkaa, tämä köyhä leski laittoi keräyslippaaseen enemmän kuin yksikään toinen. 44Kun kaikki muut antoivat liiastaan, hän antoi vähästään. Hän antoi kaiken, mitä hänellä oli ja mitä hän elääkseen tarvitsi.»

13

Jeesus puhuu viimeisistä tapahtumista

13

Temppelin hävitys

131Kun Jeesus oli lähdössä temppelialueelta, eräs hänen oppilaistaan sanoi vaikuttuneena: »Opettaja, katso noita upeita kivirakennuksia!» 2Jeesus vastasi: »Ihaile niitä nyt. Tulee nimittäin päivä, jolloin tänne ei jää kiveä kiven päälle. Kaikki tuhotaan.»

Milloin hetki on lähellä?

3Jeesus istui Öljymäellä temppeliä vastapäätä. Pietari, Jaakob, Johannes ja Andreas menivät erikseen kysymään häneltä: 4»Milloin nämä asiat, joista olet puhunut, tapahtuvat? Mistä tiedämme, että hetki on lähellä?»

5Jeesus alkoi puhua heille:

»Olkaa varuillanne. 6Monet huijarit tulevat esiintymään minuna. He sekoittavat monien ihmisten pään. 7Kun kuulette taistelun ääniä ja uutisia sodasta, älkää huolestuko. Sodat ovat välttämätön paha, mutta ei maailma niihin lopu. 8Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan. Kaikkialla tulee maanjäristyksiä, ja ihmiset kärsivät nälänhädästä. Ne ennakoivat uuden maailmanajan alkamista.»

9»Pitäkää varanne! Teidät pidätetään ja viedään neuvoston eteen syytettäväksi. Synagogissa teitä piestään. Koska olette minun seuraajiani, te päädytte valtaapitävien eteen vakuuttamaan, että kaikki minusta kerrottu on totta. 10Mutta sitä ennen teidän täytyy kertoa hyvästä sanomasta koko maailmalle. 11Kun teidät luovutetaan viranomaisille, älkää miettikö etukäteen, mitä sanoisitte. Luottakaa siihen, että Pyhä Henki puhuu teidän kauttanne. Sanotte vain sen, mitä Pyhä Henki antaa teille sanottavaksi sillä hetkellä.»

12»Veli antaa veljensä surmattavaksi ja isä lapsensa. Lapset kääntyvät vanhempiaan vastaan ja tappavat heidät. 13Kaikki vihaavat teitä siksi, että vetoatte minun arvovaltaani. Mutta Jumala pelastaa sen, joka kestää loppuun asti.»

Suuri ahdistus

14Jeesus jatkoi oppilailleen puhumista: »Kun pahaenteinen itse kuvottavuus seisoo siellä, missä se ei saisi olla (lukija ymmärtäköön, mitä tämä tarkoittaa!), silloin kaikkien Juudeassa asuvien on välittömästi paettava vuorille. 15Jos olet katolla, älä hae talostasi mitään. 16Jos olet pellolla, älä palaa noutamaan viittaasi. 17Mutta voi niitä, jotka silloin ovat raskaana tai joilla on lapsi imetettävänään! 18Rukoilkaa, ettei pako tapahtuisi talvella, 19sillä ahdistus on kova. Mitään vastaavaa ei ole ollut sen jälkeen, kun Jumala loi tämän maailman, eikä tule olemaankaan. 20Jos Herra ei olisi lyhentänyt ahdistavaa aikaa, kukaan ei selviäisi hengissä. Mutta Herra haluaa, että hänen valitsemansa ihmiset selviävät, ja siksi ahdistuksen aikaa on lyhennetty.»

21»Jos tämän ahdistuksen aikana joku väittää, että paikalla on Messias, älkää uskoko. 22Valemessiaita ja vääriä profeettoja kyllä ilmaantuu. He tekevät ihmetekoja ja pyrkivät johtamaan Jumalan valitsemia ihmisiä harhaan. 23Pitäkää siis varanne älkääkä unohtako, mitä olen teille kertonut.»

Ihmisen Pojan palaaminen

24Jeesus jatkoi yhä puhumista: »Kun koettelemus on päättynyt, aurinko pimenee eikä kuu valaise. 25Tähtiä putoaa taivaalta, ja taivaiden voimat järkkyvät. 26Silloin ihmiset näkevät, kuinka Ihmisen Poikana minä tulen pilvien keskeltä suuressa voimassani ja loistossani. 27Lähetän enkelini ja kokoan valitut ihmiset kaikkialta maailmasta, kaikista ilmansuunnista.»

28»Ehkä ymmärrätte paremmin, jos käytän vertauskuvana viikunapuuta: kun puun oksa virkoaa ja alkaa tulla lehteen, silloin tiedätte, että kesä on lähellä. 29Samalla tavoin kuin näette näiden asioiden tapahtuvan tiedätte, että hetki on lähellä. 30Totuus on, että tämä sukupolvi ei katoa eikä kuole ennen kuin kaikki edellä kertomani tapahtuu. 31Vaikka taivas ja maa katoavat, minun sanani eivät katoa. 32Mutta tapahtumien tarkkaa päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan paitsi Isä – eivät enkelit taivaassa eikä edes Poika.»

Olkaa valppaana!

33Jeesus neuvoi oppilaitaan: »Olkaa valppaana, sillä ette tiedä, milloin hetki koittaa. 34Kun talon omistaja on lähdössä pitkälle matkalle, hän jakaa palvelijoilleen tehtävät ja vastuut. Ovenvartijaa hän käskee valvomaan ja vahtimaan taloa. 35Ette voi koskaan tietää varmaksi, milloin talon omistaja tulee takaisin: illalla vai keskellä yötä, aamuyöllä vai päivän jo sarastaessa. Siksi on valvottava ja oltava valppaana. 36Omistaja voi tulla äkkiarvaamatta. Varokaa, ettei hän yllätä teitä nukkumasta! 37Minkä sanon teille, sen sanon kaikille: olkaa valppaana!»

14

Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus

14–16

Jeesuksen surmaamisesta neuvotellaan

141Kahden päivän päästä olisi pääsiäinen ja hapattamattoman leivän juhla. Ylipapit ja oppineet miettivät, millaisella juonella he saisivat Jeesuksen käsiinsä. He halusivat nimittäin tappaa hänet. 2»Ei kuitenkaan kesken juhlan», he sanoivat. »Pitää varoa, ettei kansa ala mellakoida.»

Jeesus voidellaan Betaniassa

3Jeesus oli Betaniassa aterialla Simonin talossa. Simon oli mies, jonka vaikean ihosairauden, lepran, Jeesus oli parantanut. Kesken aterian paikalle tuli nainen. Hänellä oli mukanaan pullollinen hyvin arvokasta narduskasvin öljyä. Nainen rikkoi pullon ja vuodatti aromaattisen öljyn Jeesuksen päähän. 4Jotkut sanoivat närkästyneinä toisilleen: »Mitä haaskausta! 5Öljyn olisi voinut myydä ja antaa rahat köyhille. Öljystä olisi voinut saada vuoden tulot.» He moittivat naista ankarin sanoin.

6Mutta Jeesus sanoi: »Antakaa hänen olla. Miksi pahoitatte hänen mielensä, vaikka hän teki minulle hyvän teon? 7Teillä on köyhät aina luonanne ja voitte auttaa heitä milloin tahdotte. Mutta minä en ole luonanne ikuisesti. 8Nainen teki, minkä voi. Hän voiteli ruumiini etukäteen hautaamista varten. 9Kuulkaa: kaikkialla, missä julistetaan hyvää sanomaa, muistetaan aina myös tämä nainen ja hänen hyvä tekonsa.»

Juudas kavaltaa Jeesuksen

10Juudas Iskariot, yksi 12 oppilaasta, meni ylipappien luo kavaltaakseen Jeesuksen. 11Ylipapit ilahtuivat kuulemastaan ja lupasivat Juudakselle rahaa. Juudas etsi nyt sopivaa tilaisuutta toteuttaa suunnitelmansa.

Pääsiäisateria

12Happamattoman leivän juhlan ensimmäisenä päivänä, jolloin oli tapana uhrata pääsiäislammas, oppilaat kysyivät Jeesukselta: »Missä tahtoisit syödä pääsiäisaterian? Minne menemme valmistamaan sen?» 13Jeesus valitsi kaksi oppilastaan ja antoi heille ohjeet: »Menkää kaupunkiin. Vastaanne tulee mies, joka kantaa vesiruukkua. Seuratkaa häntä. 14Kun olette tulleet perille, kertokaa talon isännälle, että opettaja tarvitsee vierashuoneen syödäkseen pääsiäisaterian oppilaidensa kanssa. 15Isäntä osoittaa teille yläkerrasta suuren huoneen, jossa on kaikki valmiiksi järjestettynä. Valmistakaa sinne meille ateria.» 16Oppilaat lähtivät matkaan ja tulivat kaupunkiin. Kaikki kävi niin kuin Jeesus oli sanonut, ja he valmistivat pääsiäisaterian.

17Illan tultua Jeesus saapui talolle oppilaidensa kanssa. 18Kun he olivat asettuneet aterioimaan, Jeesus sanoi: »Kuulkaa: yksi teistä, joka nyt syö kanssani, kavaltaa minut.» 19Oppilaat järkyttyivät. He alkoivat yksi toisensa jälkeen kysellä: »En kai minä?» 20Jeesus vastasi heille: »Hän on yksi teistä 12:sta. Hän syö samasta astiasta kuin minä. 21Ihmisen Poika lähtee pois juuri niin kuin pyhissä kirjoituksissa sanotaan. Mutta voi sitä, joka kavaltaa Ihmisen Pojan! Sille ihmiselle olisi parempi, ettei olisi koskaan syntynytkään.»

22Aterian aikana Jeesus siunasi ja mursi leivän. Hän jakoi sen oppilailleen ja sanoi: »Ottakaa, tämä on minun ruumiini.» 23Sen jälkeen hän otti maljan, kiitti Jumalaa ja antoi heille. Kaikki joivat siitä. 24Jeesus sanoi: »Tämä on minun vereni, uuden liiton veri. Vereni vuodatetaan monien puolesta. 25Kuulkaa: kun seuraavan kerran juon uutta viiniä, olen Jumalan valtakunnassa.»

Jeesus ennustaa oppilaiden hylkäävän hänet

26Laulettuaan kiitoslaulun Jeesus lähti oppilaidensa kanssa Öljymäelle. 27Jeesus sanoi oppilailleen: »Te kaikki hylkäätte minut, sillä näin on kirjoitettu pyhissä kirjoituksissa: ’Minä lyön paimenen maahan, ja lammaslauma hajaantuu.’ 28Mutta noustuani kuolleista menen edellänne Galileaan.» 29Silloin Pietari sanoi Jeesukselle: »Vaikka kaikki muut hylkäisivät sinut, minä seison rinnallasi.» 30Jeesus vastasi: »Kuule: tänä yönä, ennen kuin kukko on kahdesti kiekunut, sinä olet kolmesti kieltänyt tuntevasi minut.» 31Pietari vakuutti entistä lujemmin: »Vaikka minun pitäisi kuolla sinun kanssasi, en ikinä kieltäisi sinua.» Samaa vakuuttivat kaikki muutkin.

Jeesus rukoilee Getsemanessa

32Jeesus tuli oppilaidensa kanssa paikkaan, jota kutsuttiin Getsemaneksi. Hän sanoi oppilailleen: »Käyn rukoilemassa. Jääkää te tähän siksi aikaa.» 33Hän otti kuitenkin mukaansa Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen. Jeesus alkoi tuntea kauhua ja ahdistusta. 34Hän sanoi heille: »Tuskani on niin voimakas, että se melkein tappaa. Odottakaa tässä ja valvokaa.» 35Jeesus meni vähän matkan päähän ja heittäytyi maahan. Hän rukoili, että kärsimyksen hetki menisi pois, jos se olisi mahdollista. 36Jeesus sanoi: »Abba, Isä, kaikki on sinulle mahdollista. Ota tämä malja minulta pois. Tee kuitenkin, mitä tahdot. Älä tee, mitä minä tahdon.»

37Sitten hän tuli takaisin oppilaidensa luo ja he kaikki nukkuivat. Hän sanoi Pietarille, toiselta nimeltään Simonille: »Simon, nukutko sinä? Etkö edes hetken vertaa jaksanut valvoa? 38Valvokaa ja rukoilkaa, ettette lankeaisi kiusaukseen. Tiedän, että haluatte tehdä oikein, mutta se on vaikeaa.»

39Jeesus vetäytyi jälleen omiin oloihinsa. Hän toisti aiemman rukouksensa. 40Palatessaan hän näki, että oppilaat olivat taaskin nukahtaneet. Uni oli alkanut painaa raskaasti heidän silmiään. Oppilaat eivät tienneet, mitä sanoisivat hänelle. 41Palatessaan kolmannen kerran Jeesus sanoi oppilailleen: »Nyt riittää nukkuminen ja lepääminen! Hetki on koittanut: Ihmisen Poika annetaan syntisten käsiin. 42Nouskaa, nyt lähdetään! Kavaltajani on lähistöllä.»

Jeesuksen vangitseminen

43Jeesuksen vielä puhuessa paikalle saapui Juudas, yksi 12 oppilaasta. Hänen mukanaan tuli miekoin ja nuijin aseistautunut väkijoukko, jonka ylipapit, oppineet ja vanhimmat olivat lähettäneet. 44Juudas oli sopinut merkistä, jonka avulla hän kavaltaisi Jeesuksen väkijoukolle: »Jeesus on se, jota tervehdin suudelmalla. Ottakaa hänet kiinni ja viekää vartioituna pois.» 45Tultuaan paikalle Juudas meni suoraa päätä Jeesuksen luo. »Opettaja!» hän huudahti ja suuteli Jeesusta. 46Väkijoukko kävi saman tien käsiksi Jeesukseen ja vangitsi hänet. 47Silloin yksi paikalla olevista veti miekkansa esiin ja iski ylipapin palvelijaa niin, että tältä irtosi korva.

48Jeesus sanoi väkijoukolle: »Tehän olette lähteneet kuin rosvojahtiin. Miekkojen ja nuijienko kanssa minut pitää vangita? 49Olen päivittäin opettanut julkisesti temppelialueella, ettekä ole ottaneet minua kiinni. Mutta jotta pyhien kirjoitusten ennustukset toteutuisivat, tämän on tapahduttava.» 50Silloin kaikki Jeesuksen oppilaat pakenivat.

51Jeesuksen mukaan oli lähtenyt nuori mies, jolla ei ollut päällä muuta kuin pellavainen vaate. Hänet otettiin kiinni, 52mutta hän riistäytyi vaatteestaan ja pakeni alasti.

Jeesus Suuren neuvoston edessä

53Jeesus vietiin ylipapin luo. Paikalla oli koko ylin papisto sekä vanhimmat ja oppineet. 54Pietari seurasi Jeesusta jonkin matkan päässä ylipapin talon sisäpihalle asti. Hän istuutui palvelusväen joukkoon ja lämmitteli tulen ääressä.

55Ylipapit ja koko neuvosto etsivät todisteita Jeesusta vastaan. He halusivat hänelle kuolemantuomion. Todisteita ei kuitenkaan löytynyt. 56Monet kyllä yrittivät todistaa valheellisesti Jeesusta vastaan, mutta heidän todistuksensa eivät olleet yhtäpitäviä. 57Jotkut nousivat esittämään seuraavan väärän todistuksen: 58»Olemme kuulleet Jeesuksen sanovan, että hän aikoo hajottaa tämän ihmiskäsin tehdyn temppelin ja rakentaa uuden kolmessa päivässä ilman ihmiskäsiä.» 59Mutta tässäkään asiassa todistukset eivät pitäneet yhtä.

60Silloin ylipappi nousi paikaltaan, asteli Jeesuksen luo ja kysyi: »Etkö vastaa heidän syytöksiinsä?» 61Jeesus pysyi vaiti. Silloin ylipappi esitti hänelle uuden kysymyksen: »Oletko Messias, ylistetyn Jumalan poika?» 62»Olen», Jeesus vastasi. »Saatte nähdä, kun minä, Ihmisen Poika, istun Jumalan oikealla puolella. Ja saatte nähdä, kun tulen taivaan pilvien keskeltä.» 63Silloin ylipappi menetti malttinsa ja repäisi vaatteensa. Hän sanoi: »Ei tässä enää todistajia tarvita! 64Kuulittehan, miten hän herjasi Jumalaa. Vai mitä?» Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että Jeesus oli syyllinen ja ansaitsi kuolemantuomion.

65Muutamat alkoivat nyt sylkeä hänen päälleen. He peittivät hänen kasvonsa, löivät häntä nyrkillä ja sanoivat: »Olepa nyt profeetta!» Vartijatkin löivät häntä.

Pietari kieltää tuntevansa Jeesuksen

66Pietari oli ylipapin talon sisäpihalla, kun eräs palvelustytöistä tuli sinne. 67Nähdessään Pietarin lämmittelemässä hän katsoi tätä ja sanoi: »Sinäkin olit tuon nasaretilaisen seurassa, tuon Jeesuksen.» 68Mutta Pietari kielsi sen: »En ollenkaan ymmärrä, mistä puhut.» Pietari lähti ulos etupihalle. Silloin kukko kiekui ensimmäisen kerran. 69Tyttö näki hänet uudelleen ja sanoi siellä oleville: »Tämä mies on Jeesuksen joukkoa.» 70Taas Pietari kielsi. Mutta hetken kuluttua muutkin paikalla olijat sanoivat hänelle: »Olet varmasti samaa joukkoa, olethan galilealainen.» 71Pietari alkoi kirota ja vannoi: »En tunne miestä, josta te puhutte.» 72Samassa kukko kiekui toisen kerran. Pietari muisti, mitä Jeesus oli hänelle sanonut: »Ennen kuin kukko on kahdesti laulanut, sinä olet kolmesti kieltänyt tuntevasi minut.» Hän puhkesi itkuun.