DigiMarkus (DMrk)
12

Vertaus viinitarhan vuokraajista

121Jeesus jatkoi julkista väittelyä ylipappien, oppineiden ja vanhimpien kanssa. Hän alkoi puhua heille vertauksin:

»Mies istutti viinitarhan ja ympäröi sen aidalla. Hän hakkasi kallioon kuopan rypäleiden polkemista varten. Hän rakensi myös vartiotornin. Sitten hän vuokrasi tarhan viininviljelijöille ja muutti itse pois.

2Satokauden aikaan hän lähetti palvelijansa viljelijöiden luo, jotta saisi osansa sadosta. 3Viljelijät ottivat palvelijan kiinni, pieksivät hänet ja lähettivät pois tyhjin käsin. 4Omistaja lähetti toisen palvelijan. Tätä he löivät päähän ja kohtelivat halventavasti. 5Omistaja lähetti taas uuden palvelijan, ja tämän he tappoivat. Hän lähetti vielä monta muutakin palvelijaansa: toiset he pieksivät, toiset tappoivat. 6Sitten oli jäljellä enää tarhan omistajan rakas poika. Hän lähetti tämän matkaan ja sanoi: ’Poikaani he kunnioittavat.’ 7Mutta viininviljelijät sanoivat toisilleen: ’Hän on perillinen. Tapetaan hänet, niin saamme hänen perintönsä.’ 8He ottivat omistajan pojan kiinni, tappoivat hänet ja heittivät ruumiin viinitarhan ulkopuolelle.

9Mitä viinitarhan omistaja tekee? Hän tulee ja surmaa viljelijät ja etsii uudet.» 10Kertomuksen jälkeen Jeesus kysyi ylipapeilta, oppineilta ja vanhimmilta: »Ettekö tunne pyhistä kirjoituksista seuraavaa kohtaa?

– Kivi, jonka rakentajat hylkäsivät,

on nyt kulmakivi.

11Herra tämän teki,

se on meistä ihme.»

12Ylipapit, oppineet ja vanhimmat halusivat vangita Jeesuksen, sillä he ymmärsivät, että Jeesus oli vertauksessaan puhunut heistä. Mutta koska he pelkäsivät väkijoukkoa, he antoivat hänen olla ja lähtivät pois.

Veron maksamisesta keisarille

13Ylipapit, oppineet ja vanhimmat lähettivät Jeesuksen luo muutamia fariseuksia sekä Herodeksen hallinnon kannattajia. He yrittivät saada Jeesuksen ansaan puheistaan. 14He tulivat ja sanoivat Jeesukselle: »Opettaja, tiedämme, että puhut totta ja että olet puolueeton. Et tee eroa ihmisten välillä vaan kerrot kaikille totuudenmukaisesti, miten eletään Jumalan tahdon mukaisesti. Kerro meille, onko oikein maksaa keisarille veroa. Maksammeko vai emme?» 15Jeesus ymmärsi heidän teeskentelevän. Hän sanoi: »Miksi te testaatte minua?» Jeesus pyysi heiltä denaarin kolikkoa. 16He etsivät kolikon. Jeesus kysyi: »Kenen kuva ja nimi tässä on?» »Keisarin», he vastasivat. 17Silloin Jeesus sanoi heille: »Antakaa keisarille, mikä hänelle kuuluu, ja antakaa Jumalalle, mikä hänelle kuuluu.» He ihmettelivät hänen vastauksensa nokkeluutta.

Ylösnousemuksesta

18Seuraavaksi Jeesuksen luo tuli saddukeuksia, joiden mielestä kuolleet eivät herää eloon. He esittivät Jeesukselle kysymyksen: 19»Opettaja! Mooses on määrännyt näin: jos jonkun miehen veli kuolee ja jättää jälkeensä vaimon mutta ei lasta, tämän miehen tulee ottaa veljensä vaimo ja hankkia hänen kanssaan jälkeläinen kuolleelle veljelle. 20Kuvitellaanpa, että on seitsemän veljestä. Vanhin heistä avioituu ja kuolee jättämättä jälkeläisiä. 21Sitten toinen veli ottaa lesken, mutta hänkin kuolee jälkeläisiä jättämättä. Samoin käy kolmannelle 22ja lopulta kaikille seitsemälle veljelle. Keneltäkään ei siis jää jälkeläisiä. Viimeisenä kuolee nainen. 23Kun ylösnousemus tapahtuu, kenen vaimo hän silloin on? Hänhän on ollut kaikkien seitsemän vaimo.»

24Jeesus vastasi heille: »Ajatuksenne ovat harhateillä. Miksikö? Koska ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa. 25Kun noustaan kuolleista, ei mennä naimisiin. Kuolleista nousseet ovat kuin enkelit taivaassa. 26Ja kuolleista nousemisesta puheen ollen, ettekö ole lukeneet Mooseksen kertomusta palavasta pensaasta? Siinä Jumala puhuu Moosekselle ja sanoo: ’Minä olen Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala.’ 27Ei Jumala ole kuolleiden Jumala vaan elävien. Pahastipa olette harhassa.»

Tärkein käsky

28Eräs oppinut oli seurannut Jeesuksen ja saddukeusten välistä väittelyä. Hän oli vaikuttunut siitä, miten viisaasti Jeesus oli puhunut. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: »Mikä Mooseksen lain käskyistä on kaikkein tärkein?» 29Jeesus vastasi: »Tärkein käsky on tämä: ’Kuule Israel: Herra, meidän Jumalamme, on ainoa Herra. 30Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, sielustasi ja mielestäsi. Rakasta häntä koko voimallasi.’ 31Toinen tärkeä käsky on tämä: ’Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi’. Nämä ovat kaikkein tärkeimmät käskyt.»

32Oppinut sanoi Jeesukselle: »Aivan niin, opettaja! Herra on ainoa Jumala. Ei ole muita kuin hän. 33Ja kun rakastaa Jumalaa koko sydämellään ja ymmärryksellään ja voimallaan ja lähimmäistään niin kuin itseään, se merkitsee enemmän kuin polttouhrit ja muut uhrilahjat yhteensä.» 34Jeesus näki, että hän vastasi viisaasti. Hän sanoi oppineelle: »Sinä olet ymmärtänyt Jumalan tahdon oikein.»

Kukaan ei enää rohjennut kysyä Jeesukselta mitään.

Daavidin poika ja Daavidin herra

35Puhuessaan Jerusalemin temppelialueella Jeesus kysyi yleisöltään: »Kuinka oppineet voivat sanoa, että Messias on Daavidin poika? 36Daavid itse on Pyhän Hengen vaikutuksesta sanonut:

– Herra sanoi minun herralleni:

Istu oikealle puolelleni.

Minä kukistan vihollisesi,

panen heidät jalkojesi alle.

37Daavid itse sanoo Messiasta herraksi. Kuinka Messias voi silloin olla Daavidin poika?»

Varokaa oppineita!

Suuri väkijoukko kuunteli Jeesusta mielellään. 38Jeesus puhui näin: »Varokaa oppineita! He kulkevat mielellään pitkissä viitoissa ja odottavat, että heitä tervehditään toreilla. 39He menevät synagogassa eturiviin ja juhlissa kunniapaikoille. 40He vievät leskiltä talot ja latelevat pitkiä rukouksiaan vain näön vuoksi. Sitä ankarampi tulee olemaan heidän tuomionsa.»

Lesken antama rahalahja

41Jeesus oli yhä temppelialueella. Hän istuutui vastapäätä keräyslipasta ja katseli, kuinka ihmiset panivat siihen rahaa. Monet rikkaat antoivat paljon. 42Sitten tuli köyhä leskivaimo ja pani lippaaseen kaksi pientä kolikkoa. 43Jeesus kutsui oppilaansa luokseen ja sanoi: »Kuulkaa, tämä köyhä leski laittoi keräyslippaaseen enemmän kuin yksikään toinen. 44Kun kaikki muut antoivat liiastaan, hän antoi vähästään. Hän antoi kaiken, mitä hänellä oli ja mitä hän elääkseen tarvitsi.»