DigiMarkus (DMrk)
11

Jeesuksen toiminta Jerusalemissa

11–12

Jeesus ratsastaa Jerusalemiin

111Jeesus ja hänen oppilaansa lähestyivät Jerusalemia. Tullessaan Öljymäen rinteelle, Betfagen ja Betanian kylien edustalle, Jeesus pyysi kahta oppilastaan menemään edeltä. 2Hän sanoi heille: »Menkää edessä näkyvään kylään. Kun olette perillä, löydätte kiinni sidotun aasinvarsan, jonka selässä kukaan ei ole istunut. Ottakaa varsa ja tuokaa se tänne. 3Jos joku ihmettelee puuhianne, sanokaa, että Herra tarvitsee sitä, mutta eläin palautetaan kyllä pian.»

4Oppilaat lähtivät ja löysivät kujalta varsan oven eteen sidottuna. He irrottivat sen ja ottivat mukaansa. 5Paikallaolijat ihmettelivät: »Mitä te oikein teette? Miksi viette varsan?» 6He vastasivat niin kuin Jeesus oli käskenyt, ja heidän annettiin mennä. 7Oppilaat toivat varsan Jeesukselle ja heittivät vaatteitaan sen selkään. Sitten Jeesus nousi ratsaille. 8Ihmiset kunnioittivat Jeesuksen tuloa levittämällä tielle vaatteitaan ja lehviä, joita he katkoivat tienvarresta. 9Väkeä kulki Jeesuksen edellä ja perässä. Ihmiset riemuitsivat:

– Hoosianna! Ylistys Jumalalle!

Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä!

10Siunattu olkoon isämme Daavidin valtakunta, joka nyt tulee!

Hoosianna, ylistetty olkoon Jumala taivaan korkeudessa!

11Niin Jeesus saapui Jerusalemiin. Hän meni temppelialueelle ja katseli kaikkea, mitä ympärillä oli. Koska oli jo myöhä, hän lähti 12 oppilaansa kanssa yöksi Betaniaan.

Jeesus kiroaa viikunapuun

12Seuraavana päivänä Jeesus ja oppilaat lähtivät Betaniasta. Pian Jeesukselle tuli nälkä. 13Hän näki kauempana viikunapuun, joka oli lehdessä. Hän meni katsomaan, löytyisikö siitä hedelmiä. Hän kuitenkin löysi pelkkiä lehtiä, koska vielä ei ollut satokausi. 14Silloin Jeesus kirosi puun: »Kukaan ei saa enää ikinä syödä sinun hedelmiäsi!» Jeesuksen oppilaat kuulivat tämän.

Jeesus ajaa kaupankävijät temppelistä

15Jeesus ja hänen oppilaansa tulivat Jerusalemiin. Ensi töikseen Jeesus meni temppelialueelle ja alkoi häätää myyjiä ja ostajia pois. Hän kaatoi rahanvaihtajien pöydät ja kyyhkysenmyyjien tuolit 16eikä antanut kenenkään kantaa tavaroita temppelialueen läpi. 17Hän opetti ihmisiä: »Pyhissä kirjoituksissahan sanotaan: Minun temppelini on rukouspaikka kaikille kansoille’. Mutta te olette tehneet siitä rosvojen luolan!»

18Ylipapit ja oppineet kuulivat tämän ja miettivät, miten tappaisivat Jeesuksen. He pelkäsivät häntä, sillä Jeesuksen opetus oli tehnyt kansaan syvän vaikutuksen.

19Illan tultua Jeesus lähti oppilaineen kaupungin ulkopuolelle.

Viikunapuusta saatu opetus

20Seuraavana aamuna Jeesus kulki oppilaidensa kanssa viikunapuun ohi. He näkivät, että puu oli kuivettunut juuriaan myöten. 21Silloin Pietari muisti, mitä oli tapahtunut. Hän sanoi Jeesukselle: »Opettaja, katso! Tuo on se puu, jonka kirosit. Nyt se on kuivettunut.» 22Jeesus vastasi: »Uskokaa ja luottakaa Jumalaan. 23Asia on näin: tätä vuortakin voi käskeä nousemaan paikaltaan ja heittäytymään mereen. Niin myös tapahtuu, kunhan vain ei epäile sydämessään vaan luottaa siihen, että asia käy toteen. 24Siksi sanon teille: Mitä ikinä rukouksessa pyydättekin, uskokaa, että olette jo saaneet sen. Silloin se on teidän. 25Ja kun seisotte rukoilemassa, antakaa anteeksi kaikki, mitä teillä on muita ihmisiä vastaan. Silloin myös Taivaallinen Isänne antaa teidän rikkomuksenne anteeksi.» 2611:26 Jae 26 ei kuulu Markuksen evankeliumin alkuperäiseen tekstiin. Sitä ei siksi ole evankeliumin parhaissa muinaisissa käsikirjoituksissa. Se on lisätty tähän jakeen Matt. 6:15 perusteella.

Jeesukselta kysytään valtuuksia

27Jeesus palasi oppilaineen Jerusalemiin. Kun hän käveli temppelialueella, ylipapit, oppineet ja kansan vanhimmat tulivat hänen luokseen. 28He kysyivät: »Mikä oikeus sinulla on toimia näin? Kuka sinulle on antanut valtuudet kaikkeen tähän?» 29Jeesus vastasi: »Minullakin on teille kysymys. Vastatkaa te ensin. Sen jälkeen saatte tietää valtuuksistani. 30Kertokaahan, oliko Johanneksen kaste peräisin taivaasta vai ihmisistä. Mitä sanotte?»

31Miehet neuvottelivat keskenään: »Jos väitämme, että kaste on peräisin taivaasta, Jeesus pääsee kysymään, miksemme sitten uskoneet häntä. 32Vastaisimmeko sitten, että kaste on peräisin ihmisistä?» Niin he eivät kuitenkaan uskaltaneet vastata, sillä kansan mielestä Johannes oli todella ollut Jumalan sanoman välittäjä. 33Lopulta he vastasivat: »Emme tiedä.» Silloin Jeesus sanoi: »Siinä tapauksessa minäkään en kerro teille, millä oikeudella minä toimin.»

12

Vertaus viinitarhan vuokraajista

121Jeesus jatkoi julkista väittelyä ylipappien, oppineiden ja vanhimpien kanssa. Hän alkoi puhua heille vertauksin:

»Mies istutti viinitarhan ja ympäröi sen aidalla. Hän hakkasi kallioon kuopan rypäleiden polkemista varten. Hän rakensi myös vartiotornin. Sitten hän vuokrasi tarhan viininviljelijöille ja muutti itse pois.

2Satokauden aikaan hän lähetti palvelijansa viljelijöiden luo, jotta saisi osansa sadosta. 3Viljelijät ottivat palvelijan kiinni, pieksivät hänet ja lähettivät pois tyhjin käsin. 4Omistaja lähetti toisen palvelijan. Tätä he löivät päähän ja kohtelivat halventavasti. 5Omistaja lähetti taas uuden palvelijan, ja tämän he tappoivat. Hän lähetti vielä monta muutakin palvelijaansa: toiset he pieksivät, toiset tappoivat. 6Sitten oli jäljellä enää tarhan omistajan rakas poika. Hän lähetti tämän matkaan ja sanoi: ’Poikaani he kunnioittavat.’ 7Mutta viininviljelijät sanoivat toisilleen: ’Hän on perillinen. Tapetaan hänet, niin saamme hänen perintönsä.’ 8He ottivat omistajan pojan kiinni, tappoivat hänet ja heittivät ruumiin viinitarhan ulkopuolelle.

9Mitä viinitarhan omistaja tekee? Hän tulee ja surmaa viljelijät ja etsii uudet.» 10Kertomuksen jälkeen Jeesus kysyi ylipapeilta, oppineilta ja vanhimmilta: »Ettekö tunne pyhistä kirjoituksista seuraavaa kohtaa?

– Kivi, jonka rakentajat hylkäsivät,

on nyt kulmakivi.

11Herra tämän teki,

se on meistä ihme.»

12Ylipapit, oppineet ja vanhimmat halusivat vangita Jeesuksen, sillä he ymmärsivät, että Jeesus oli vertauksessaan puhunut heistä. Mutta koska he pelkäsivät väkijoukkoa, he antoivat hänen olla ja lähtivät pois.

Veron maksamisesta keisarille

13Ylipapit, oppineet ja vanhimmat lähettivät Jeesuksen luo muutamia fariseuksia sekä Herodeksen hallinnon kannattajia. He yrittivät saada Jeesuksen ansaan puheistaan. 14He tulivat ja sanoivat Jeesukselle: »Opettaja, tiedämme, että puhut totta ja että olet puolueeton. Et tee eroa ihmisten välillä vaan kerrot kaikille totuudenmukaisesti, miten eletään Jumalan tahdon mukaisesti. Kerro meille, onko oikein maksaa keisarille veroa. Maksammeko vai emme?» 15Jeesus ymmärsi heidän teeskentelevän. Hän sanoi: »Miksi te testaatte minua?» Jeesus pyysi heiltä denaarin kolikkoa. 16He etsivät kolikon. Jeesus kysyi: »Kenen kuva ja nimi tässä on?» »Keisarin», he vastasivat. 17Silloin Jeesus sanoi heille: »Antakaa keisarille, mikä hänelle kuuluu, ja antakaa Jumalalle, mikä hänelle kuuluu.» He ihmettelivät hänen vastauksensa nokkeluutta.

Ylösnousemuksesta

18Seuraavaksi Jeesuksen luo tuli saddukeuksia, joiden mielestä kuolleet eivät herää eloon. He esittivät Jeesukselle kysymyksen: 19»Opettaja! Mooses on määrännyt näin: jos jonkun miehen veli kuolee ja jättää jälkeensä vaimon mutta ei lasta, tämän miehen tulee ottaa veljensä vaimo ja hankkia hänen kanssaan jälkeläinen kuolleelle veljelle. 20Kuvitellaanpa, että on seitsemän veljestä. Vanhin heistä avioituu ja kuolee jättämättä jälkeläisiä. 21Sitten toinen veli ottaa lesken, mutta hänkin kuolee jälkeläisiä jättämättä. Samoin käy kolmannelle 22ja lopulta kaikille seitsemälle veljelle. Keneltäkään ei siis jää jälkeläisiä. Viimeisenä kuolee nainen. 23Kun ylösnousemus tapahtuu, kenen vaimo hän silloin on? Hänhän on ollut kaikkien seitsemän vaimo.»

24Jeesus vastasi heille: »Ajatuksenne ovat harhateillä. Miksikö? Koska ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa. 25Kun noustaan kuolleista, ei mennä naimisiin. Kuolleista nousseet ovat kuin enkelit taivaassa. 26Ja kuolleista nousemisesta puheen ollen, ettekö ole lukeneet Mooseksen kertomusta palavasta pensaasta? Siinä Jumala puhuu Moosekselle ja sanoo: ’Minä olen Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala.’ 27Ei Jumala ole kuolleiden Jumala vaan elävien. Pahastipa olette harhassa.»

Tärkein käsky

28Eräs oppinut oli seurannut Jeesuksen ja saddukeusten välistä väittelyä. Hän oli vaikuttunut siitä, miten viisaasti Jeesus oli puhunut. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: »Mikä Mooseksen lain käskyistä on kaikkein tärkein?» 29Jeesus vastasi: »Tärkein käsky on tämä: ’Kuule Israel: Herra, meidän Jumalamme, on ainoa Herra. 30Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, sielustasi ja mielestäsi. Rakasta häntä koko voimallasi.’ 31Toinen tärkeä käsky on tämä: ’Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi’. Nämä ovat kaikkein tärkeimmät käskyt.»

32Oppinut sanoi Jeesukselle: »Aivan niin, opettaja! Herra on ainoa Jumala. Ei ole muita kuin hän. 33Ja kun rakastaa Jumalaa koko sydämellään ja ymmärryksellään ja voimallaan ja lähimmäistään niin kuin itseään, se merkitsee enemmän kuin polttouhrit ja muut uhrilahjat yhteensä.» 34Jeesus näki, että hän vastasi viisaasti. Hän sanoi oppineelle: »Sinä olet ymmärtänyt Jumalan tahdon oikein.»

Kukaan ei enää rohjennut kysyä Jeesukselta mitään.

Daavidin poika ja Daavidin herra

35Puhuessaan Jerusalemin temppelialueella Jeesus kysyi yleisöltään: »Kuinka oppineet voivat sanoa, että Messias on Daavidin poika? 36Daavid itse on Pyhän Hengen vaikutuksesta sanonut:

– Herra sanoi minun herralleni:

Istu oikealle puolelleni.

Minä kukistan vihollisesi,

panen heidät jalkojesi alle.

37Daavid itse sanoo Messiasta herraksi. Kuinka Messias voi silloin olla Daavidin poika?»

Varokaa oppineita!

Suuri väkijoukko kuunteli Jeesusta mielellään. 38Jeesus puhui näin: »Varokaa oppineita! He kulkevat mielellään pitkissä viitoissa ja odottavat, että heitä tervehditään toreilla. 39He menevät synagogassa eturiviin ja juhlissa kunniapaikoille. 40He vievät leskiltä talot ja latelevat pitkiä rukouksiaan vain näön vuoksi. Sitä ankarampi tulee olemaan heidän tuomionsa.»

Lesken antama rahalahja

41Jeesus oli yhä temppelialueella. Hän istuutui vastapäätä keräyslipasta ja katseli, kuinka ihmiset panivat siihen rahaa. Monet rikkaat antoivat paljon. 42Sitten tuli köyhä leskivaimo ja pani lippaaseen kaksi pientä kolikkoa. 43Jeesus kutsui oppilaansa luokseen ja sanoi: »Kuulkaa, tämä köyhä leski laittoi keräyslippaaseen enemmän kuin yksikään toinen. 44Kun kaikki muut antoivat liiastaan, hän antoi vähästään. Hän antoi kaiken, mitä hänellä oli ja mitä hän elääkseen tarvitsi.»

13

Jeesus puhuu viimeisistä tapahtumista

13

Temppelin hävitys

131Kun Jeesus oli lähdössä temppelialueelta, eräs hänen oppilaistaan sanoi vaikuttuneena: »Opettaja, katso noita upeita kivirakennuksia!» 2Jeesus vastasi: »Ihaile niitä nyt. Tulee nimittäin päivä, jolloin tänne ei jää kiveä kiven päälle. Kaikki tuhotaan.»

Milloin hetki on lähellä?

3Jeesus istui Öljymäellä temppeliä vastapäätä. Pietari, Jaakob, Johannes ja Andreas menivät erikseen kysymään häneltä: 4»Milloin nämä asiat, joista olet puhunut, tapahtuvat? Mistä tiedämme, että hetki on lähellä?»

5Jeesus alkoi puhua heille:

»Olkaa varuillanne. 6Monet huijarit tulevat esiintymään minuna. He sekoittavat monien ihmisten pään. 7Kun kuulette taistelun ääniä ja uutisia sodasta, älkää huolestuko. Sodat ovat välttämätön paha, mutta ei maailma niihin lopu. 8Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan. Kaikkialla tulee maanjäristyksiä, ja ihmiset kärsivät nälänhädästä. Ne ennakoivat uuden maailmanajan alkamista.»

9»Pitäkää varanne! Teidät pidätetään ja viedään neuvoston eteen syytettäväksi. Synagogissa teitä piestään. Koska olette minun seuraajiani, te päädytte valtaapitävien eteen vakuuttamaan, että kaikki minusta kerrottu on totta. 10Mutta sitä ennen teidän täytyy kertoa hyvästä sanomasta koko maailmalle. 11Kun teidät luovutetaan viranomaisille, älkää miettikö etukäteen, mitä sanoisitte. Luottakaa siihen, että Pyhä Henki puhuu teidän kauttanne. Sanotte vain sen, mitä Pyhä Henki antaa teille sanottavaksi sillä hetkellä.»

12»Veli antaa veljensä surmattavaksi ja isä lapsensa. Lapset kääntyvät vanhempiaan vastaan ja tappavat heidät. 13Kaikki vihaavat teitä siksi, että vetoatte minun arvovaltaani. Mutta Jumala pelastaa sen, joka kestää loppuun asti.»

Suuri ahdistus

14Jeesus jatkoi oppilailleen puhumista: »Kun pahaenteinen itse kuvottavuus seisoo siellä, missä se ei saisi olla (lukija ymmärtäköön, mitä tämä tarkoittaa!), silloin kaikkien Juudeassa asuvien on välittömästi paettava vuorille. 15Jos olet katolla, älä hae talostasi mitään. 16Jos olet pellolla, älä palaa noutamaan viittaasi. 17Mutta voi niitä, jotka silloin ovat raskaana tai joilla on lapsi imetettävänään! 18Rukoilkaa, ettei pako tapahtuisi talvella, 19sillä ahdistus on kova. Mitään vastaavaa ei ole ollut sen jälkeen, kun Jumala loi tämän maailman, eikä tule olemaankaan. 20Jos Herra ei olisi lyhentänyt ahdistavaa aikaa, kukaan ei selviäisi hengissä. Mutta Herra haluaa, että hänen valitsemansa ihmiset selviävät, ja siksi ahdistuksen aikaa on lyhennetty.»

21»Jos tämän ahdistuksen aikana joku väittää, että paikalla on Messias, älkää uskoko. 22Valemessiaita ja vääriä profeettoja kyllä ilmaantuu. He tekevät ihmetekoja ja pyrkivät johtamaan Jumalan valitsemia ihmisiä harhaan. 23Pitäkää siis varanne älkääkä unohtako, mitä olen teille kertonut.»

Ihmisen Pojan palaaminen

24Jeesus jatkoi yhä puhumista: »Kun koettelemus on päättynyt, aurinko pimenee eikä kuu valaise. 25Tähtiä putoaa taivaalta, ja taivaiden voimat järkkyvät. 26Silloin ihmiset näkevät, kuinka Ihmisen Poikana minä tulen pilvien keskeltä suuressa voimassani ja loistossani. 27Lähetän enkelini ja kokoan valitut ihmiset kaikkialta maailmasta, kaikista ilmansuunnista.»

28»Ehkä ymmärrätte paremmin, jos käytän vertauskuvana viikunapuuta: kun puun oksa virkoaa ja alkaa tulla lehteen, silloin tiedätte, että kesä on lähellä. 29Samalla tavoin kuin näette näiden asioiden tapahtuvan tiedätte, että hetki on lähellä. 30Totuus on, että tämä sukupolvi ei katoa eikä kuole ennen kuin kaikki edellä kertomani tapahtuu. 31Vaikka taivas ja maa katoavat, minun sanani eivät katoa. 32Mutta tapahtumien tarkkaa päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan paitsi Isä – eivät enkelit taivaassa eikä edes Poika.»

Olkaa valppaana!

33Jeesus neuvoi oppilaitaan: »Olkaa valppaana, sillä ette tiedä, milloin hetki koittaa. 34Kun talon omistaja on lähdössä pitkälle matkalle, hän jakaa palvelijoilleen tehtävät ja vastuut. Ovenvartijaa hän käskee valvomaan ja vahtimaan taloa. 35Ette voi koskaan tietää varmaksi, milloin talon omistaja tulee takaisin: illalla vai keskellä yötä, aamuyöllä vai päivän jo sarastaessa. Siksi on valvottava ja oltava valppaana. 36Omistaja voi tulla äkkiarvaamatta. Varokaa, ettei hän yllätä teitä nukkumasta! 37Minkä sanon teille, sen sanon kaikille: olkaa valppaana!»