Davvisámegiel Biibbal 2019 (Biibbal)
4

Viđát oainnáhus: Lámpájuolgi ja oliivamuorat

41Dat eŋgel guhte sártnui muinna, bođii fas ja bovttii mu, dego muhtin boktá olbmá nahkáriin. 2

4,2
2 Mos 25,31eč
Alm 1,12
Son jearai mus: “Maid don oainnát?” Mun vástidin: “Mun oainnán lámpájuolggi mii lea sieiva golli, ja lihti dan geažis. Das leat maiddái čieža lámppá, ja juohke lámppás čieža bohcci. 34,3 guokte oliivamuora govvida dan guokte jođiheaddji geaid Ipmil lea vuoidan: Josua ja Serubbabel. Gč. v. 14.Dan bálddas leat guokte oliivamuora, nubbi olgeš bealde lihti ja nubbigis gurut bealde.”

4Mun jerren eŋgelis gii lei sárdnumin muinna: “Mat dát leat, hearrá?” 5Eŋgel guhte lei sárdnumin muinna, dajai: “Itgo don dieđe mat dát leat?” Mun vástidin: “In dieđe, hearrá.” 6De son celkkii munnje: Dát lea Hearrá sátni Serubbabelii:

Ii fámuin iige vuimmiin,

muhto mu Vuoiŋŋain,

cealká Hearrá, Almmiveagaid Ipmil.

7Gii don leat, don veagalaš várri? Don it leat go duolba eanan Serubbabela ovddas. Son buktá čohkkageađggi dan botta go sii čurvot: “Lihkku ja buressivdnádus!” 8Hearrá sátni bođii munnje: 9Serubbabela gieđat leat bidjan dán viesu vuođu, su gieđat maiddái ollašuhttet dan. Dalle dii diehtibehtet ahte Hearrá, Almmiveagaid Ipmil, lea vuolggahan mu din lusa. 10Dat geat badjelgehčče álgguheadjuvuođa beaivvi, illudit go oidnet válljejuvvon geađggi Serubbabela gieđas. Dat čieža leat Hearrá čalmmit mat johtet miehtá eatnama. 11Mun jerren sus: “Mat leat dat guokte oliivamuora lámpájuolggi olgeš ja gurut bealde?” 12Mun jerren sus vel: “Mat leat dat guokte oliivaoavssi main golgá golleivnnat olju dan guovtti gollebohcceráigge?” 13Son jearai: “Itgo don dieđe mat dat leat?” Mun vástidin: “In dieđe, hearrá.” 14De son celkkii: “Dat leat dat guovttis geat leaba vuidojuvvon oljjuin. Soai čuožžuba oppa eatnama hearrá ovddas.”