Davvisámegiel Biibbal 2019 (Biibbal)
4
Irgi

41

4,1
1,156,5–7
Don leat čáppat, mu iežan ráhkis,

don leat čáppat!

Du čalmmit beaittaliinni duohken

leat duvvát.

Du vuovttat leat dego gáicaeallu

mii luoitáda Gileada váriin.

2Du bánit leat dego easkka

beaskiduvvon sávzzat

mat leat aiddo goargŋumin lávggus.

Buohkain leat jumežat,

ii oktage dain leat almmá lábbá haga.

3Du baksamat leat dego purpurbáddi,

du njálbmi lea liekkus.

Dego granáhtaehpelbealit

leat du geađđašat beaittaliinni duohken.

4

4,4
7,4
Esek 27,10č
Ebmujin dego Davida toardna

badjána du čeabet.

Duhát galbba leat dasa heaŋggastuvvon,

veagalaččaid njuollaskuohput.

5

4,5
7,3
Dego guokte goddemiesi leat du čiččit,

dat leat nugo gasella jumežat

mat guhtot liljáid gaskkas.

6

4,6
2,17
Go eahkedis gáluda

ja suoivanat guhkkot,

de mun goarkŋun myrravárrái,

njálggaháidievvái.

7

4,7
2,14
Ráhkkásažžan, buot dus lea čáppat,

don leat ollis.

84,8 Amana čohka várrečohkka Antilibanonis, Hermona davábealde.Njieja váriin, mu moarsi,

boađe mu lusa Libanonis!

Guođe Amana čohka,

Senira ja Hermona alážiid,

ledjoniid biejuid,

leopárddaid váriid.

9

4,9
1,10
Oappážan, moarsážan,

don leat geasuhan alccesat mu váimmu

ovttain geahčastagain,

ovttain čeabetviđjját bearraliin.

10

4,10
1,2
Man hávskái lea du ráhkisvuohta,

oappážan, moarsážan!

Du ráhkisvuohta lea buoret go viidni,

du vuoidasiid hádja

njálgát go buot njálggahájat urtasat!

11

4,11
Sát 16,24
Hos 14,7
Du baksamiin goaiku honnet,

moarsážan,

du njuokčama vuolde honnet ja mielki.

Du biktasiid hádja lea

dego Libanona hádja.

12

4,12
Sát 5,16
Dahppojuvvon gilvvagárdi

lea mu oabbá, mu moarsi,

dahppojuvvon gilvvagárdi, seilejuvvon ája.

134,13 hearvagárddis gilvvagárdi gonagasa illun. henna >1,14. nardus gč. 1,12.Du hearvagárddis leat

granáhtaehpelmuorat šaddosiiddisetguin,

henna ja nardus,

144,14 nardus … kanela iešguđetlágan máistagat. ▶ nardus.nardus ja safran, kalmus ja kanela,

juohkelágán njálggahájat muorat,

myrra ja aloe ja fiidnámus máistagat.

15

4,15
Sát 5,15
Don leat gilvvagárddi ája,

ealli čázi gáivo,

Libanona jogažat.

Moarsi

16Gohccá, davádat,

boađe, luládat!

Boso mu gilvvagárdái,

vai dan njálgga hádja leavvá

ja mu ustit boahtá gilvvagárdásis

návddašit dan hearvás šaddosiid!