Davvisámegiel Biibbal 2019 (Biibbal)
91

Sálbma 91

911Dat gii čohkká Alimusa suojis

ja idjada Buotveagalačča suoivanis,

dat dadjá:

2

91,2
18,3+
“Hearrá lea mu báhtaransadji

ja ladni.

Mu Ipmil, dutnje mun dorvvastan.”

3

91,3
124,7
Son beastá du loddebivdi gielas

ja heavaheaddji rohttudávddas.

4

91,4
17,8+
Son lebbe soajáidis du badjelii,

ja daid vuolde don leat dorvvus.

Su oskkáldasvuohta lea galba ja suodji.

5It don dárbbaš ballat ija balddáhusain,

it njuolas mii girdá beaivet,

6it rohttudávddas mii njoammu

seavdnjadin

itge suohtas mii duššada beaiveguovdil.

7Vaikko duhát olbmo gahčašedje

du bálddas,

logi duháha du olgeš gieđa bealde,

de dat ii ole dutnje.

8

91,8
92,12
112,8
118,7
Don beasat oaidnit iežat čalmmiiguin,

mo ipmilmeahttumiidda mávssahuvvo.

9

91,9
90,1+
Du dorvu lea Hearrá,

don leat dahkan Alimusa iežat suodjin.

10Ii mihkkege baháid deaivit du,

ii makkárge lihkuhisvuohta boađe

du goađi lahka.

11

91,11
34,8Matt 4,6
Son gohčču eŋgeliiddis várjalit du,

gos ihkinassii don jođát.

12Sii guddet du gieđaideasetguin,

amat nordadit juolggi geađgái.

13

91,13
5 Mos 8,15
Mark 16,18
Luk 10,19
Don duolmmat ledjona

ja gearbmaša,

don duolmmastat eatnamii

nuorra ledjona ja guovddi.

14“Son dorvvasta munnje,

ja mun gájun su,

mun attán sutnje suoji,

dasgo son dovdá mu nama.

15

91,15
50,15
145,18
Jes 65,24
Son čuorvu mu,

ja mun vástidan sutnje,

mun lean suinna go son lea heađis,

mun gájun su ja attán sutnje gudni.

16

91,16
50,23
Mun gallehan su guhkes eallimiin,

divttán su oaidnit iežan veahki.”