Davvisámegiel Biibbal 2019 (Biibbal)
82

Sálbma 82

821

82,1
1 Gon 22,19
Job 2,1
Sál 89,8
138,1
82,1 ipmiliidda almmálaš sivdnádusat maid Ipmil ráđđe. Vrd. ipmiliid bártnit, Job 1,6; Sál 29,1. Soaitá dás govvidit Israela jođiheddjiid.Asafa sálbma.

Ipmil loaiddasta ovdan

ipmiliid čoakkalmasas,

son cealká ipmiliidda duomu:

2

82,2
5 Mos 1,17
Sál 58,2
Sát 17,15
82,2 sivalaččaid hebreagiel sátni sáhttá maid jorgaluvvot “lágaheamit” dahje “bahás olbmot”, gč. v. 4. >1,1.“Man guhká dii

dubmebehtet vearrut

ja doarjalehket sivalaččaid? Sela

3

82,3
2 Mos 23,6
Jes 1,1723
Veahkehehket váivvášiid

ja oarbásiid oažžut vuoigatvuođa,

atnet fuola heajuin ja vártnuhemiin,

4gádjot rávkkiid ja dárbbašeddjiid,

bestet sin baháid gieđas.

5Dii ehpet dieđe ehpetge ádde maidege,

dii vádjolehpet seavdnjadasas,

ja eatnama vuođđudusat jurbot.

6

82,6
Joh 10,34
Mun lean cealkán:

Dii lehpet ipmilat,

Alimusa bártnit buohkat,

7muhto dii jápmibehtet

nugo olmmoš jápmá,

gahččabehtet dego oaivámuš gahččá.”

8

82,8
7,7+
Ipmil, čuožžil dubmet eatnama,

dasgo buot álbmogat leat du opmodat.