Davvisámegiel Biibbal 2019 (Biibbal)
65

Sálbma 65

651Koarrajođiheaddjái. Davida sálbma, lávlla.

2

65,2
50,14+
Ipmil, mii lávlut dutnje

máidnuma Sionis,

mii doallat lohpádusaid

maid attiimet dutnje,

3dasgo don gulat rohkadusaid.

Buot olbmot bohtet du lusa

4

65,4
32,538,5
78,38
dovddastit suttuideaset.

Go min suttut šaddet midjiide

menddo lossadin,

de don attát daid ándagassii.

5

65,5
15,136,9
65,5 ovdašiljuin tempela ovdašiljut maidda álbmot čoahkkanii.Ávdugas dat gean don válljet!

Don divttát su boahtit lusat

ja ássat iežat ovdašiljuin.

Du viesu buorrevuohta

ja du tempela bassivuohta

galleha min.

6

65,6
5 Mos 10,21
2 Sam 7,23
Don, min bestojumi Ipmil,

vástidat min rohkadusaide

vanhurskkisvuođa ovddolaš daguiguin.

Don leat buot eatnama ravddaid ja

gáiddus mearaid dorvu.

7Don ceggejit váriid givrodagainat,

don ledjet gárvodan

veagalašvuođa.

8

65,8
46,3č+
Don jaskkodahttet

máraideaddji meara,

báruid mára ja álbmogiid šláma.

9Dat geat ásset eatnama ravddain,

suorganit du mearkkain.

Don deavddát ávuin nuortti ja oarjji.

10

65,10
3 Mos 26,4
Sál 67,7
85,13
Don geahčat eatnama beallái

ja attát dasa arvvi,

don dagat dan šattolažžan.

Ipmila joga dievva lea čáhci.

Don oaččut gortniid šaddat,

don anát fuola eatnamis.

11

65,11
5 Mos 11,11č
Jes 30,23
Don láktadat bealddu jorgunluottaid

ja dásset jorgojuvvon eatnama,

don dipmadat eatnama

arveovttiiguin

ja buressivdnidat dan šattuid.

12

65,12
104,13
Don kruvnnidat jagi

buriid attáldagaiguin,

šattolašvuohta vuohču du luottain.

13Meahccegiettit runiidit,

dievát gárvodit ávu.

14Sávzaealut čiŋahit gittiid

ja gordni gokčá legiid.

Olbmot ávvudit ja lávlot.