Davvisámegiel Biibbal 2019 (Biibbal)
12

Sálbma 12

12112,1 Gávccáda >6,1.Koarrajođiheaddjái. “Gávccáda” mielde. Davida sálbma.

2

12,2
Mi 7,2
Gájo mu, Hearrá!

Dat geat ballet dus leat jávkan,

oskkáldas olbmot eai leat šat.

3

12,3
116,11
Juohkehaš gielista lagamuččas,

sárdnu litna baksamiiguin

ja guoktilaš mielain.

4Vare Hearrá duššadivččii

buot litna baksamiid,

juohke njuokčama

mii sárdnu stuorra sániid!

5Sii dadjet:

“Njuovčča addá midjiide vuoimmi,

baksamat leat min beali.

Gii dalle lea min hearrá?”

612,6 badjelgehččojuvvo dahje “áibbašit gáddjojuvvo”.“Vártnuheamit sordojuvvojit

ja váivvášat šuhkket,

danne mun čuožžilan”,

cealká Hearrá.

“Mun beasttán su

gii badjelgehččojuvvo.”

7

12,7
18,31
119,140
Sát 30,5
Hearrá sánit leat buhtis sánit,

dego silba, eananstáččus

ráidnejuvvon,

čieža geardái čilgejuvvon.

8Hearrá, don várjalat min,

don gáhttet min agálaš áigái

dán soga vuostá.

9Ipmilmeahttumat leat juohke sajis,

ja billašupmi oažžu fámu.