Davvisámegiel Biibbal 2019 (Biibbal)
116

Sálbma 116

1161

116,1
18,2
Mun ráhkistan Hearrá.

Son gullá mu jiena,

son gullá mu njuoras rohkosiid.

2Go mun čuorvvun su,

de son guldala.

3

116,3
18,5č+
Jápmima čatnasat giessasedje mu birra,

jábmiidáimmu balddáhusat áŧestedje mu,

mun dohppehallen heahtái ja morrašii.

4Dalle mun čurvon Hearrá:

“Hearrá, gájo mu heakka!”

5

116,5
2 Mos 34,6č
Sál 86,5+
Hearrá lea árbmugas ja vuoigatlaš

min Ipmil lea váibmoláđis.

6Hearrá várjala sivahemiid.

Go mun vártnuhuvven,

de son bođii munnje veahkkin.

7

116,7
42,6+
Oajo, mu siellu,

Hearráhan lea leamaš dutnje buorre!

8

116,8
56,14+
Son besttii mu heakka jápmimis,

son sesttii mu čalmmiid čierrumis,

ii diktán mu juolggi guossalit.

9116,9 ealli olbmuid eatnamis >27,13.Mun beasan vádjolit

Hearrá muođuid ovddas

ealli olbmuid eatnamis.

10

116,10
2 Kor 4,13
Mun oskon dallege go dadjen:

“Mun givssiduvvon sakka.”

11

116,11
Rom 3,4
Mun dadjen balustan:

“Juohke olmmoš lea gielástalli.”

12Mo mun sáhtán máksit Hearrái

buot buriid,

maid son lea dahkan munnje?

13Mun bajidan bestojumi geara

ja máinnun Hearrá nama.

14

116,14
22,26+
Mun ollašuhtán

lohpádusaidan Hearrái,

mun dagan dan oppa su álbmoga oaidnut.

15

116,15
72,14
Mávssolaš lea Hearrá čalmmiin

su oskkáldasaid jápmin.

16Hearrá, gula mu, bálvaleaddját!

Mun lean du bálvaleaddji,

du bálvaleaddjinissona bárdni.

Don leat čoavdán mu láhkkiid.

17

116,17
50,14+
Hearrá, mun oaffarušan dutnje

giittusoaffara

ja máinnun du nama.

18Mun ollašuhtán

lohpádusaidan Hearrái,

mun dagan dan oppa su álbmoga oaidnut

19Hearrá tempela ovdašiljus,

du gasku, Jerusalem.

Halleluja!