Davvisámegiel Biibbal 2019 (Biibbal)
1

11

1,1
2 Gon 15,32eč
16,1eč
18,1eč
Jes 1,1
1,1 morešetlaš Morešet lei gávpot Judas, gč. v. 14.Dát lea Hearrá sátni mii bođii morešetlaš Mikai Juda gonagasaid Jotama, Ahasa ja Hiskia áigge, dát leat Mika oainnáhusat Samaria ja Jerusalema hárrái.

Samaria duopmu

2

1,2
5 Mos 32,1
Sál 11,4
Jes 1,2
Jer 25,30
Hab 2,20
Gullet, buot álbmogat,

guldal, eanan ja buot mii dus lea!

Hearrá, mu Ipmil,

duođašta din vuostá,

Hearrá ieš bassi tempelisttis.

3

1,3
Jes 26,21
Am 4,13
1,3 viesustis albmi. Gč. Sál 2,4.Gehččet, Hearrá vuolgá viesustis,

son njiedjá ja loaiddasta ovdan

eatnama dieváid badjel.

4

1,4
Sál 97,5
Várit suddet su vuolde

dego gáhčči dola ovddas,

leagit luoddanaddet dego čáhci

mii boršu bávtti badjel.

5Buot dát dáhpáhuvvá

Jakoba rihkkumiid dihte,

Israela álbmoga suttuid dihte!

Mii lea Jakoba rihkkun?

Iigo dat leat Samaria?

Mii lea Juda suddu?

Iigo dat leat Jerusalem?

6Mun dagan Samaria čievračopman,

fierahan dan geđggiid leahkái,

gaikkodan dan vuođđudusaid,

dagan dan geađgevieltin

ja viidnegárddiid steallin.

7

1,7
5 Mos 7,25
12,2č
Hos 2,2eč
Buot dan ipmilgovat cuvkejuvvojit,

buot fuorráattáldagat boldojuvvojit.

Mun dagan duššin buot eahpeipmiliid.

Fuorrábálkán dat daid čohkkii,

fuorrábálkán dat fas šaddet.

Vašálaš áitá Jerusalema

8

1,8
Job 30,29
Jes 34,13
1,8 váccán rabas julggiid ja álásin Vrd. Jes 20,1eč.Dan dihte mun váidalan ja vuobaidan,

váccán rabas julggiid ja álásin.

Mun holvvun dego šakála,

luoimman dego struhcca.

9Samaria hávvi ii leat buorideames,

dat ollá Judai, mu álbmoga poarttaide,

gitta Jerusalema rádjái.

10

1,10
2 Sam 1,20
1,10–16 Hebreagielas leat ollu sátnestoahkamat báikenamaiguin. Vrd. Jes 10,28eč.Allet muital dan Gatis,

allet čiero jitnosii.

Fieradehket muolddas, dii Bet-Leafra olbmot!

11Vulget gávpogisttádet, dii Šafira ássit,

álásin ja heahppášuhttojuvvon!

Saanana olbmot eai beasa eret.

Bet-Haeselis gullo váidalančuorvvas,

dat doarjja lea váldojuvvon dis eret.

12

1,12
Jes 45,7
Dat geat ásset Marotis, vurdet buori,

muhto lihkuhisvuohta maid

Hearrá lea vuolggahan,

lea ollán gitta Jerusalema poarttaid rádjái.

131,13 Lakiš ladnegávpot gosa heasttat ja soahtevovnnat ledje čohkkejuvvon. Sion Jerusalem.Dii leŋgiidet heasttaid vovnnaid ovdii,

dii Lakiša ássit.

Dát lei Siona suttu álgu,

Israela rihkkumušat

bohte oidnosii din luhtte.

14

1,14
Jos 15,44
Addet Morešet-Gatii earroattáldaga!

Aksiba viesut leat beahttán

Israela gonagasaid.

15

1,15
1 Sam 22,1
Velá oktii, Mareša olbmot,

mun vuolggahan din vuostá

dakkára gii vuoitá din.

Israela hearvásvuohta

ferte fas báhtarit Adullamii.

16

1,16
Jer 7,29
Am 8,10
1,16 Čuohpat oaivvi báljisin moraštanvierut. ráhtogoaskima Ráhtogoaskimis lea báljes oaivi.Čuohpat oaivvi báljisin,

ráhke moraštemiin vuovttaidat

mánáidat dihte geat ledje du illu.

Daga iežat oaivvi báljisin

dego ráhtogoaskima oaivi,

dasgo sii leat dolvojuvvon du luhtte eret.