Davvisámegiel Biibbal 2019 (Biibbal)
4

41

4,1
3,2eč
Gehččet, dat beaivi boahtá, dat buollá dego omman. Dalle buot čeavlát ja vearredahkkit leat dego oalgačalmmit, ja dat beaivi mii boahtá, cahkkeha sin, cealká Hearrá, Almmiveagaid Ipmil; ii báze ii ruohtas iige oaksi. 2
4,2
Sál 72,2eč
Jes 11,4č
Luk 1,78
Muhto didjiide geat ballabehtet mu namas, badjána vanhurskkisvuođa beaivváš dálkkasin su soajáid vuolde. Dii beassabehtet olggos ja njuikkodehpet dego gálbbit. 3Dan beaivvi maid mun mearridan, dii duolbmabehtet eatnamii ipmilmeahttumiid, ja sii duolbmašuvvet gavjan, cealká Hearrá, Almmiveagaid Ipmil.

Moses ja Elia

4

4,4
2 Mos 20,1eč
Muitet bálvaleaddján Mosesa lága maid mun adden sutnje Horebis oppa Israela várás, gohččumiid ja báhkkomiid. 5
4,5
3,1eč
Matt 11,14
17,12
Luk 1,17
4,5 profehta Elia Juvddálaččat osko ahte profehta Elia gii váldojuvvui albmái (2 Gon 2,11), máhccá maŋimuš beivviid ja jorgala olbmuid Ipmila beallái. Vrd. Matt 11,14; 17,10č.Gullet! Ovdal go boahtá Hearrá beaivi, stuoris ja hirbmatlaš, de mun vuolggahan didjiide profehta Elia. 6
4,6
Luk 1,16č
Son jorgala áhčiid váimmu mánáid beallái ja mánáid váimmu áhčiid beallái. Dalle mun in vihat eatnama duššadeapmái, go boađán.