Davvisámegiel Biibbal 2019 (Biibbal)
7

71Olbmo oassi eatnama alde lea rahčan,

su beaivvit leat dego

beaivebálkkolačča beaivvit.

2Son lea dego šlávva

gii áibbaša suoivanii,

dego beaivebálkkolaš gii vuordá bálkkás.

3

7,3
Sárd 2,23
Nu šadde vártnuhisvuođa mánut

mu vuorbin,

gillámuša ijat mu oassin.

4Go mun veallánan, de mun jurddašan:

“Iigo juo fargga leat lihkkanáigi?”

Idja lea guhkki,

ja mun mállagušan

gitta iđedisgukso rádjái.

5

7,5
2,7č12
Máđut ja ruoppit gokčet mu rupmaša,

mu hávit irdašuvvet ja sidjot.

6

7,6
Sál 90,9eč
102,12
Jes 38,12
Mu beaivvit mannet johtileappot

go gođđi suhkkol,

dat nohket doaivvuhisvuhtii.

7

7,7
9,25
Sál 39,6č
78,39
Muitte ahte mu eallin

lea dušše vuoiŋŋanas,

mun in goassege šat muosát lihku.

8Dat gii oaidná mu dál,

ii oainne mu šat goassege,

go son geahčasta mu beallái,

de mun lean jávkan.

9

7,9
10,21
16,22
Jes 26,14
Balva bieđgana ja jávká.

Dat gii manná jábmiidáibmui,

ii šat máhca.

10

7,10
Sál 103,16
Ii son šat goassege boađe ruoktot,

su báiki ii šat dovdda su.

11

7,11
10,1
Dan dihte mun in doalat sániidan,

mun sártnun vuoigŋan áŧestusas,

váidalan bahča bákčasiin.

12

7,12
38,8–11
7,12 áhpi, ábi guovdi fámut maid Ipmil vuittii dalle go máilbmi sivdniduvvui. Vrd. Sál 74,13; Jes 27,1; 51,9. ▶ mearra.Leango mun áhpi dahje ábi guovdi,

go don bijat munnje fávtta?

13Go mun jurddašan:

“Seaŋga lea mu jeđđehus,

mu oađđinsadji geahpeda mu morraša,”

14dalle don suorggahat mu nieguiguin,

balddát mu oainnáhusaiguin.

15Mun anán buorebun hávkat.

Mun jámášin ovdal go gillát dáid gibuid.

16

7,16
1 Gon 19,4
Sárd 1,2
Jona 4,3
Mun sonan, in mun eale agálaččat.

Divtte mu leat ráfis,

mu beaivvit leat dego hieibma.

17

7,17
Sál 8,5
144,3
Mii lea olmmoš,

go don anát su nu dehálažžan

ja gozihat su álelassii,

18dutkkat su juohke iđida

ja dárkot su juohke čalbmeravkalanbotta?

19

7,19
Sál 39,14
Geahčas eará guvlui ja divtte mu orrut,

vai mun bállen njielastit iežan čolgga.

20

7,20
6,4
35,6
Jos mun leange suddudan,

de maid mun lean dahkan dainna dutnje,

olbmuid goziheaddji?

Manne don leat dahkan mu

fallehemiidat moallan?

Manne mun lean šaddan dutnje noađđin?

21Manne don it atte mu suttuid ándagassii

itge divtte mu suttuid jávkat?

Fargga mun veallánan muldii;

jos ozat mu, de mun in šat leat.