Davvisámegiel Biibbal 2019 (Biibbal)
5

Debora lávlla

51Dan beaivvi Debora ja Barak, Abinoama bárdni, lávlluiga dán lávlaga:

2

5,2
Sál 110,3
Israel čuožžilii soahtat,

álbmot lei gearggus.

Máidnot Hearrá!

3

5,3
2 Mos 15,120č
4 Mos 23,18
5 Mos 32,1
Gullet, gonagasat!

Guldalehket, oaivámuččat!

Mun lávllun Hearrái,

mun máinnun Israela Ipmila.

4

5,4
5 Mos 33,2+
Hearrá, go don vuolggát Seiras,

go don manat ovdan Edoma eatnamis,

de eanan doarggista,

dalle almmit goikot,

balvvat šoalahit čázi.

5

5,5
2 Mos 19,16
Várit doarggistit Hearrá,

Sinai Hearrá, muođuid ovddas,

Hearrá, Israela Ipmila, muođuid ovddas.

6

5,6
3,31
Jes 33,8
Šamgara, Anata bártni, áiggiid,

Jaela beivviid máđijat ledje ávdimat,

mátkkálaččat manne mohkkás bálgáid.

7Njunnošat eai šat dihtton,

Israela siiddat ledje ávdimat.

Dalle don, Debora, čuožžilit,

don, Israela eadni, loaiddastit ovdan.

8Ipmil bovdii ođđa njunnošiid

go soahti lei poarttaid ovddas.

Ii lean galba, ii oktage sáiti

Israela njealljelogiduháha gieđas.

9Mu váibmu ravká

Israela oaivámuččaide,

dan álbmogii mii lei mieđis čuovvulit.

Máidnot Hearrá!

10Dii geat riidebehtet

vilges ásendámmáiguin,

dii geat čohkkábehtet ránuid alde,

dii geat vádjolehpet bálgáid,

lávlot!

11Jugahangárcuid luhtte

rámiduvvojit Hearrá dagut,

su vuoittut Israela njunnošis.

Dalle Hearrá álbmot manai poarttaid vuostá.

12Čuožžil, Debora, čuožžil!

Čuožžil ja lávllo lávlaga!

Čuožžil, Barak,

váldde fáŋgan vašálaččaid,

Abinoama bárdni!

13Dalle bohte Israela jálus olbmát,

Hearrá álbmot oktan sáŋgáriiddisguin.

14Efraima njunnošat bohte duolbadasas,

sii čuvvo du, Benjamin, ja du álbmoga.

Makiris bohte oaivámuččat,

Sebulonis olbmát ráđđensoabbi gieđas.

15Isaskara oaivámuččat

čuovvuledje Debora,

Isaskar, Baraka doarjja,

vulggii suinna duolbadassii.

Rubena sogat ráđđádalle guhká.

16Manin don ádjánit

oapmegárddiid gaskkas, Ruben,

guldalit báimmannjurggona jiena?

Rubena sogat ráđđádalle guhká.

17Gilead bisui don bealde Jordana.

Manin ájahalai Dan skiippaid luhtte?

Ašer bisui mearragáttis,

orodii stáffuidis guoras.

18Sebulona álbmot ii ballan jápmimis,

ii Naftali álbmotge,

go alážiin lei soahti.

19Gonagasat bohte soahtat,

Kanaana gonagasat sohte Taanakis,

Megiddo čáziid gáttiin.

Eai sii ožžon sálašin silbba.

20

5,20
Jos 10,14
Almmi násttitge ledje falleheamen,

raŧiineaset dat sohte Siserain.

21

5,21
4,713
Kišonjogaš doalvvui vašálačča eret,

Kišon, dološáigásaš jogaš!

Ovddos, mu siellu, fámolaččat!

22Heasttagaccat dulbme eatnama,

oret luite olles doalvvi.

235,23 Meros gávpot Naftalis.Garuhehket Merosa, cealká Hearrá eŋgel,

garuhehket dan ássiid,

go eai boahtán Hearrái veahkkin,

veahkehit Hearrá ja su soahteolbmáid.

24

5,24
4,17eč
Rámiduvvon ovdalii eará nissoniid

lea Jael, kenlaš Hebera áhkká,

rámiduvvon nisson

johtti olbmuid gaskkas.

25Sisera ánui čázi,

mielkki Jael attii,

buvttii lávcca hearvás lihtis.

26Son dohppii giddennávlli,

olgeš gihtii šluppoha.

Nu son časkkii Sisera,

cuvkii su oaivvi,

ráiggai ja luddii su geađđaša.

27Jaela julggiid ovdii ravggai Sisera,

gahčai, bázii veallát.

Jaela julggiid ovdii son ravggai,

gosa ravggai, dasa bázii jábmin.

28Sisera eadni geahččá láseráigge,

čurve čeargalasa čađa:

“Manne ádjánit su vovnnat?

Manne eai gullo su heasttaid lávkkit?”

29Viisámus hoavvanisson vástida,

eadni geardu su sániid:

30“Várra leat juogadeamen sállaša.

Nieida dahje guokte guhtiige,

hearvabiktasat sálašin Siserai,

hearvabiktasat sálašin,

moadde girjeliinni dan čeabehii

gii váldojuvvo sálašin.”

31

5,31
Duop 3,212 Sam 23,3č
Sál 37,20
68,2
Dan 12,3
Nu duššet buot du vašálaččat, Hearrá.

Muhto dat geat ráhkistit Hearrá

leat dego beaivváš

go dat badjána oppa fámustis.

De eatnamis lei ráfi njealljelogi jagi.