Davvisámegiel Biibbal 2019 (Biibbal)
58

Rivttes fástu ja sabbat

581

58,1
Hos 8,1
Mi 3,8
Čuorvvo jur vehkosii,

divtte iežat jiena skádjat dorvve láhkái!

Muital mu álbmogii dan rihkkumiid,

Jakoba sohkii dan suttuid.

2Beaivvis beaivái sii mahkáš ohcet mu

ja dáhttot oahppat mu geainnuid.

Dego álbmot mii meannuda vuoiggalaččat

iige leat hilgon Ipmilis lága,

sii bivdet mus neavvagiid

dan hárrái mii lea riekta,

bivdet Ipmila iežaset beallái ja dadjet:

3

58,3
Jer 14,12
Mal 3,14
“Itgo don fuobmá ahte mii fástudit?

Itgo don oainne,

mo mii váivvidit iežamet?”

De oainnán! Dii doaimmahehpet áššiideattet

fástobeaivvige,

dii barggahehpet garrasit bálvváideattet.

4Go dii fástudehpet,

de lea riidu ja bealku

ja heahpatlaš doarru.

Go dii fástudehpet nugo dál,

de din rohkos ii gullo allagassii.

5

58,5
Sak 7,5
58,5 horstabiktasiid … gunaid siste morraša dahje gáhtamuša mearkan. ▶ moraštanvierut.Dátgo lea dakkár fástu maid mun

dáhtun:

ahte olbmot givssidit iežaset,

sojahit oaivvi hoašša láhkái,

gárvodit horstabiktasiid

ja veallájit gunaid siste?

Dángo dii gohčodehpet fástun,

beaivin mii lea Hearrá miela mielde?

6

58,6
Jer 34,8č
Earálágán fásttu mun dáhtun:

ahte čoavddát sivahemiid láhkkiin,

botket geassá báttiid

ja luoittát luovus sordojuvvon olbmuid,

ahte doaját buot geassáid,

7

58,7
Job 31,16eč
Esek 18,7
Matt 25,35eč
Rom 12,13
doadjalat láibbát nelgon olbmui,

válddát vissosat ruovttuhis váivvána,

ja jos oainnát álás olbmo,

de bivttastat su

itge jorgal sealggi iežat villjii.

8

58,8
Sál 37,6
Jes 52,12
Dalle du čuovga ihtá

dego iđedisguovssu,

ja du hávit savvojit johtilit.

Vanhurskkisvuohta ieš

manná du ovddas,

ja Hearrá hearvásvuohta

boahtá du maŋušin.

9

58,9
Sál 145,18
Jes 30,19
65,124
Dalle Hearrá vástida go don rávkkat su,

go don čuorvvut, de son cealká:

“Dás mun lean.”

Jos don heaittát buot soardima

gaskkastat,

loahpahat áitagiid, hiddjádusaid

ja bahádallama,

10

58,10
Sál 97,11
112,4
jos doadjalat iežat láibbis

dasa gii nealgu

ja gallehat dan gii gillá heađi,

de dalle ihtá čuovga du seavdnjadassii,

du idja šaddá čuvges beaivin.

11Hearrá láide du álo,

son galleha du guorba eatnamis.

Son nanne du rupmašfámu,

ja don leat dego čáhccás gilvvagárdi,

nugo čáhceája man čáhci

ii goassege noga.

12

58,12
61,4
Am 9,14
Du boares viessobázahasat

huksejuvvojit ođđasis,

ja don divut vuođđudusaid

maid dološ buolvvat leat bidjan.

Don gohčoduvvot

“gaikánemiid muvrejeaddjin”,

“danin gii dahká

gaikojuvvon viesuid oruhahttin”.

13

58,13
56,2
Jos it rihko sabbaha

itge doaimmat fitnuidat

mu bassebeaivvi,

jos gohčut sabbaha illubeaivin

ja Hearrá bassebeaivvi gudni beaivin,

jos anát dan alla árvvus

itge bargga maid lávet,

it doaimmat fitnuidat

itge sártno joavdelasaid,

14

58,14
5 Mos 32,13
de dalle don beasat illudit Hearrás,

mun doalvvun du eatnama alážiid badjel

ja divttán du ealihit iežat

áhčát Jakoba opmodagas.

Ná Hearrá lea sárdnon.