Davvisámegiel Biibbal 2019 (Biibbal)
57

571

57,1
2 Gon 22,20
Vanhurskkis duššá

iige oktage das beroš,

ipmilbalolaččat rohttejuvvojit eret

iige oktage dan fuobmá.

Bahávuođa fápmu

rohtte eret vanhurskása.

2Muhto ráfi áigi boahtá.

Dat geat leat eallán vuoigatlaččat,

besset vuoiŋŋadussii.

3

57,3
Jer 5,7
Hos 7,4
Bohtet deike,

dii noaidenissona mánát,

dii fuorráolbmáid

ja fuorránissoniid čivggat!

4Gean dii atnibehtet návrun,

geasa njeazzubehtet,

geasa geigebehtet njuokčama?

Dii iežahan lehpet rihkkosa mánát,

giellása nálli!

5

57,5
3 Mos 18,21
5 Mos 12,2
1 Gon 14,23
Jer 2,20
Esek 16,20eč
23,39
57,5 terebinttaid gaskkas >1,29. johkarokkiin sii oaffarušše mánáid, erenoamážit Hinnomleagis. Gč. Jer 7,31. >2 Gon 23,10.Dii buollibehtet himus

terebinttaid gaskkas,

juohke rudnes muora vuolde.

Dii goddibehtet

iežadet mánáid johkarokkiin,

vuollin čiekŋalis bákteskoaruin.

6Johkarokki gállit leat du ruoktu,

dat leat du báiki, du vuorbi, Sion!

Daidda don golggahat juhkamušoaffara

ja oaffarušat borramušoaffara.

Dasago mun galggašin duhtat?

7

57,7
65,7
Hos 4,12eč
Alla várrái don leat láhčán

alccesat oađđinsaji,

dohkonai don leat gorgŋon

oaffaruššat njuovvanoaffariid.

8Uvssaide ja uksabealláide

don leat sárgon mearkkaidat.

Don leat guođđán mu, nuoladan

ja čáhkken saji seŋgii,

leat gávppašan daiguin

geaid bálddas liikot veallát,

geaid álásvuođa geahččat.

9

57,9
3 Mos 18,21
Hos 12,2
Don háskkidit oljju Melekii,

dus ledje mielde ollu vuoidasat.

Don vuolggahit áirasiiddát

gáiddus eatnamiidda,

velá vulos jábmiidáibmuige.

10Vaikko don váibet buot rassamiinnat,

de it goit leat dadjan: “Duššás visot!”

Don gávnnat ođđa searaid

itge vuoimmehuva.

11

57,11
Sál 50,21
Jes 42,14
Geas don ballet, gean soiget

go behttet mu?

Mu don vajáldahttet, mus it beroštan.

Go mun lean orron jávohaga,

go lean leamaš čihkosis,

de don it bala mus.

12Muhto mun almmuhan

makkár lea du vanhurskkisvuohta

ja makkárat du dagut.

Dat eai veahket du.

13

57,13
Sál 2,12
15,1eč
84,13
Jes 56,7
60,21
Go don čuorvvut veahki,

de gádjotgo du eahpeipmiliid veagat du?

Biegga daid doalvu,

jiella bosasta daid eret.

Muhto dat gii dorvvasta munnje,

oažžu árbet eatnama

ja váldit mu bassi vári opmodahkanis.

Jeđđehus nuonddahallan olbmuide

14

57,14
40,3
42,16
62,10
Hearrá cealká:

Ráhkadehket, dássejehket geainnu,

jávkadehket eastagiid mu álbmoga ovddas!

15

57,15
Sál 34,1992,9113,5eč147,3
Ná cealká son guhte lea

allat ja aliduvvon,

guhte čohkká truvnnus agálaččat,

gean namma lea bassi:

Mun ásan allagasas ja bassivuođas,

muhto ásan maid daid luhtte

geaid váibmu lea cuvkejuvvon

ja geaid vuoigŋa lea vuoliduvvon.

Mun ealáskahtán

cuvkejuvvon olbmuid váimmu

ja ealláhan

vuoliduvvon olbmuid vuoiŋŋa.

16

57,16
Sál 78,38č
103,9
Mi 7,18
In mun ráŋggo din agálaš áigái

inge leat didjiide moaris agálaččat.

Muđui din eallinvuoigŋa duššašii,

iige oktage dain heakkalaččain

maid lean sivdnidan,

gierddaše mu ovddas.

17

57,17
54,8
59,2
Mi 3,4
Oanehis boddui mun moaráhuvven

dán suttolaš álbmogii,

ráŋggáštin dan

ja moaris čihken das muođuidan.

Oskkáldasmeahttumit

dat vádjolii ain iežas dáhtu geainnuid.

18Mun lean oaidnán

makkár geainnuid dat lea vádjolan.

Muhto dál mun dáhtun buoridit

dán álbmoga,

láidet dan ja addit dasa jeđđehusa.

Morašteddjiid njálbmái

19

57,19
52,7
Ef 2,17
Hebr 13,15
mun sivdnidan máidnunlávlaga.

Mun attán ráfi ja lihku dasa gii lea lahka

ja gii lea guhkkin,

cealká Hearrá,

ja mun buoridan sin.

20

57,20
Jes 17,12č
Jud 13
Muhto ipmilmeahttumat leat

dego stuimmáskan mearra.

Dat ii jaskkot,

dan bárut suhppejit mođi ja stánžži.

21

57,21
48,22+
Ipmilmeahttumiin ii leat ráfi,

cealká mu Ipmil.