Davvisámegiel Biibbal 2019 (Biibbal)
7

Dulvi

71

7,1
6,9+
Hearrá celkkii Noai: “Mana oppa joavkkuinat árkii, dasgo mun lean oaidnán ahte dán buolvvas leat dušše don vanhurskkis mu muođuid ovddas. 2Váldde buot buhtis elliin čieža bára, varrásiid ja njiŋŋelasaid, muhto buot buhtismeahttun elliin váldde guokte, varrása ja njiŋŋelasa. 3Váldde maid almmi lottiin čieža bára, varrásiid ja njiŋŋelasaid, vai daid nálli bisošii heakkas eatnama alde. 4Dasgo čieža beaivvi geažes mun vuolggahan eatnama ala arvvi mii bistá njealljelogi beaivvi ja njealljelogi ija. Mun heavahan eatnama alde buot maid lean sivdnidan.” 5Noa dagai buot nugo Hearrá lei gohččon su dahkat.

6Noa lei guhttačuođijahkásaš go dulvi govččai eatnama. 7

7,7
Matt 24,38
1 Pet 3,20
Noa manai árkii oktan bártniidisguin, áhkáinis ja bártniidis áhkáiguin, vai dulvi ii duššadivčče sin. 8Buhtes ja buhtismeahttun eallit, lottit ja visot eallit mat lihkadit eatnamis, 9manne bárralagaid, varrásat ja njiŋŋelasat, Noa lusa árkii, nugo Ipmil lei cealkán sutnje. 10Go čieža beaivvi ledje vássán, de bohte dulvečázit eatnama ala.

11

7,11
8,2
2 Pet 3,6
Dan jagi go Noa lei guhttačuođijahkásaš, nuppi mánu čiežanuppelogát beaivvi, rahpasedje buot čiekŋalasa ádjagat ja almmi dahpaldagat. 12Stuorra arvi šoalai eatnama ala njealljelogi beaivvi ja njealljelogi ija. 13Aiddo dan beaivvi Noa ja su golbma bártni Sem, Ham ja Jafet, su áhkká ja su golbma manji manne árkii. 14Sin lassin árkii manne buotlágán fuođđut, šibihat, smávva eallit mat lihkadit eatnama alde ja buot lottiid ja eará soajálaččaid šlájat. 15Noa lusa árkii bohte buot heakkalaččat báraid báraid, buot mas lei eallinvuoigŋa, 16juohke šlájas varis ja njiŋŋelas, nugo Ipmil lei cealkán Noai. Ja Hearrá dahpai uvssa Noa maŋis.

17Nu bođii dulvi eatnama ala njealljelogi beaivvis. Čáhci dulvvai ja bajidii árkka, ja dat loktanii bajás eatnamis. 18Dulvvai hui sakka ja čázit gokče eatnama, ja árka rievddai čáhcegierragis. 19Ja dulvvai ahte dulvvai, nu ahte čázit gokče velá alimus váriidge mat ledje almmi vuolde. 207,20 vihttanuppelohkái állana su. 7,5 m.Čáhci dulvvai nu ahte dat lei vihttanuppelohkái állana badjel váriid. 21

7,21
Matt 24,38č
Dalle heavvanedje buot heakkalaččat mat lihkadit eatnama alde, lottit, šibihat, fuođđut ja buot smávva eallit mat guđaidit eatnama alde, ja buot olbmot. 22Buot goikeeatnama eallit jápme, buot main lei eallinvuoigŋa. 23Nu Hearrá heavahii buot heakkalaččaid eatnama alde, olbmuid ja šibihiid, njoammuid ja almmi lottiid; buot daid son heavahii. Dušše Noa ja dat geat ledje suinna árkkas, elle. 24Ja čázit dulve eatnama badjel čuođivihttalogi beaivvi.