Davvisámegiel Biibbal 2019 (Biibbal)
3

Oaffarbálvalus álggahuvvo fas

31Čihččet mánus, go israellaččat ledje ássan gávpogiiddáseaset, de sii buohkat čoagganedje Jerusalemii. 2

3,2
3 Mos 6,2eč
5 Mos 12,13č
Ješua, Josadaka bárdni, ja su báhppavieljat ja Serubbabel, Šealtiela bárdni, ja su vieljat huksegohte ođđasis áltára Israela Ipmilii, vai besset oaffaruššat boaldinoaffara, nugo lea čállojuvvon Mosesa, Ipmila olbmá, láhkii. 3
3,3
2 Mos 29,38eč
Sii ceggejedje áltára dan ovddeš sadjái, vaikko sii ballege eatnama álbmogiin. Sii oaffarušše dan alde iđedis ja eahkedis boaldinoaffara Hearrái. 4
3,4
3 Mos 23,34eč
Sii ávvudedje lastagoahtebasiid nugo lei čállojuvvon, ja oaffarušše juohke beaivvi boaldinoaffariid mat ledje mearriduvvon guđege beaivái. 53,5 mánočalbmebeaivvi mánočalbmebeaivi.Das maŋŋil sii oaffarušše beaivválaš boaldinoaffariid ja mánočalbmebeaivvi oaffariid ja buot Hearrá basiid oaffariid. Daidda lassin oaffaruššojuvvojedje eaktodáhtolaš oaffarat Hearrái.

6Čihččet mánu vuosttaš beaivvi sii oaffaruššagohte boaldinoaffariid Hearrái, vaikko Hearrá tempela vuođđu ii lean vel biddjojuvvon. 7

3,7
2 Muit 2,16
Sii adde ruđaid geađgečulliide ja huksejeddjiide ja borramuša, juhkamuša ja oljju Sidona ja Tyrosa olbmáide, vai sii buktet sedermuora Libanonis ja dasto meara mielde Jafoi. Dasa Kyros, Persia gonagas, lei addán sidjiide lobi.

Tempela vuođđu biddjojuvvo

83,8 Nuppi jagi 537 o.Kr. Serubbabel 5,16 Šešbassar álggahii huksenbargguid, muđui daddjojuvvo ahte dan dagai Serubbabel. Vrd. 3,2; 4,3; 5,2; Sak 4,9.Nuppi jagi nuppi mánus maŋŋil go ledje ollen Ipmila viesu sadjái Jerusalemii, de huksenbargguid álggahedje Serubbabel, Šealtiela bárdni, ja Ješua, Josadaka bárdni, ja sin vieljat: báhpat ja levilaččat ja buohkat geat ledje máhccan fáŋgavuođas Jerusalemii. Sii bidje buot levilaččaid geat ledje guoktelogijahkásaččat ja das boarráseappot, jođihit Hearrá viesu huksenbargguid. 9Ipmila viesu huksenbargguid gozihišgođii Ješua oktan bártniidisguin ja fulkkiidisguin ja Kadmiel oktan bártniidisguin, ja vel Hodavja sohka ja maiddái Henadada bártnit, levilaččat, oktan bártniideasetguin ja vieljaideasetguin.

10

3,10
1 Muit 15–16
23–26
2 Muit 29,25č
Go huksejeaddjit ledje bidjan Hearrá tempela vuođu, de bohte báhpat geat ledje gárvodan báhpabiktasiid trompehtaideasetguin ja Asafa soga levilaččat symbálaideasetguin máidnut Hearrá, nugo David, Israela gonagas, lei mearridan. 11
3,11
2 Muit 5,13
Sál 100,4č
106,1
107,1
118,1
136,1
Sii rámidedje ja giite Hearrá: “Son lea buorre, son lea árbmugas Israelii agálaš áigái.” Dalle oppa álbmot bajidii ávvučuorvasa ja máinnui Hearrá das ahte Hearrá viesu vuođđu lei biddjojuvvon. 12
3,12
Hag 2,3
Eatnat báhpat, levilaččat ja bearašoaivámuččat geat ledje nu boarrásat ahte ledje oaidnán ovddeš tempela, čirro jitnosit go oidne ođđa tempela vuođu. Earátgis ávvudedje ja čurvo ilus, iige 13ilolaš ávvučuorvasiid sáhttán earuhit čierrunjienain. Álbmot ávvudii nu jitnosit ahte dat gullui guhkás.