Davvisámegiel Biibbal 2019 (Biibbal)
35

Seirvári duopmu

351Munnje bođii dát Hearrá sátni: 2

35,2
Váid 4,21č
Esek 25,12eč
Ob 1eč
Olmmoš, jorgal muođuid Seirvári guvlui ja gulat dasa duomu. 3Daja: Ná cealká Hearrá Ipmil:

Mun fallehan du, Seirvárri,

mun bajidan gieđa du vuostá

ja dagan du ávdimin ja ruojusin.

4Du gávpogiid mun dagan

čievračopman,

ja don ieš šattat ávdimin.

Dalle don ipmirdat

ahte mun lean Hearrá.

5Don leat álo vašuhan israellaččaid, ja go lihkuhisvuohta deaividii sin, go sin loahpalaš ráŋggáštusa boddu bođii, de don it eahpidan jorgalit miehki sin vuostá. 6

35,6
1 Mos 9,6
Alm 16,6
Dan dihte cealká Hearrá Ipmil: Nu duohta go mun ealán, mun bijan du vardit, ja varra doarrádallá du. Vara geažil don šaddet sivalažžan, danin varra doarrádallá du. 7Mun dagan Seirvári ávdimin ja ruojusin, mun duššadan buohkaid geat doppe johtet. 8Du vári mun govččan rupmašiiguin, du alážiid, legiid ja ájarokkiid mun deavddán miehkkái gottáhallan olbmuiguin.

9Mun dagan du ávdimin agibeaivái,

ii oktage šat ása du gávpogiin.

Dalle don ipmirdat ahte mun lean Hearrá.

1035,10 Dát guokte … eatnama Israel ja Juda, maid Edom geahččalii váldit maŋŋil go Jerusalem váldojuvvui.Don leat dadjan: “Dát guokte álbmoga ja guokte eatnama šaddet mu oapmin! Mun válddán daid iežan opmodahkan, vaikko Hearrá lea doppe.” 11Dan dihte cealká Hearrá Ipmil: Nu duohta go mun ealán, mun mávssahan dutnje dan maid don leat dahkan sidjiide moaris ja gáđašvuođas, danin go don vašuhit sin. Don šattat vel dovdat mu go mun dubmen du. 12

35,12
Jes 37,28č
Dalle don ipmirdat ahte mun, Hearrá, lean gullan mo don leat bilkidan Israela váriid ja dadjan: “Dat leat ávdimat, ii leat eará go njielastit daid!” 13Dii lehpet rámppastaddan ja sárdnon goargadit mu birra, ja mun lean gullan dan.

14Ná cealká Hearrá Ipmil: Don illudit dan dihte go eanan šattai ávdimin. Dan dihte mun dagan seammá láhkái dutnje. 15Don illudit go Israela eanan šattai ávdimin, ja danin mun dagan seammá láhkái dutnje. Seirvárri ja oppa Edom šaddá ávdimin. Dalle sii ipmirdit ahte mun lean Hearrá.