Davvisámegiel Biibbal 2019 (Biibbal)
34

Israela báimmanat

341Munnje bođii dát Hearrá sátni: 2

34,2
Jes 56,11
Jer 23,1eč
Sak 11,17
34,2 Israela báimmaniid gonagasat ja oaivámuččat.Olmmoš, gulat duomu Israela báimmaniidda. Gulat duomu, daja daidda álbmoga gehččiide: Ná cealká Hearrá Ipmil: Vuoi din, Israela báimmanat! Dii dikšubehtet dušše iežadet. Eaigo báimmanat galggaše baicce dikšut sávzzaideaset? 3Dii juhkabehtet mielkki, atnibehtet ulluid biktasiiddádet ja njuovvabehtet buoiddimus sávzzaid, muhto ehpet divššo ealu. 4
34,4
45,9
Mi 2,2
1 Pet 5,3
Dii ehpet leat veahkehan heajuid, ehpet dálkkastan buhcciid ehpetge čatnan lápmašuvvan juolggi. Dii ehpet leat buktán ruoktot daid mat leat čádjidan ehpetge ohcan daid mat leat láhppon. Dii lehpet meannudan goavit sávzzaideattetguin. 5
34,5
Jes 56,9–12
Matt 9,36
1 Pet 2,25
Go mu sávzzain ii leat leamaš báimman, de dat leat bieđganan ja šaddan meahcispiriid biebmun. 6Mu sávzzat čádjádallet buot váriin ja alla dieváin, dat leat bieđganan miehtá oppa eatnama, iige oktage beroš dain iige oza daid. 7Dan dihte, báimmanat, gullet Hearrá sáni! 8Ná cealká Hearrá Ipmil: Nu duohta go mun ealán, mu sávzzat leat šaddan meahcispiriid stajideamušin ja sálašin, dainna go dain ii leat leamaš báimman. Mu báimmanat eai leat beroštan mu sávzzain. Sii leat dikšon dušše iežaset, muhto mu ealu sii eai leat áimmahuššan. 9Dan dihte, báimmanat, gullet Hearrá sáni! 10Ná cealká Hearrá Ipmil: Mun bijan báimmaniid vástidit, mun gáibidan sis ellon ruoktot. Mun in suova sin šat leat báimmanin, sii eai oaččo šat dikšut iežaset. Mun gájun sávzzaidan sin bániid gaskkas, dat eai šat šatta sin biebmun.

11Ná cealká Hearrá Ipmil: Mun ieš ozan sávzzaidan ja anán dain fuola. 12

34,12
Luk 15,4
Nugo báimman atná fuola sávzzainis go dat leat bieđganan su luhtte, nu munge anán fuola sávzzainan ja gájun daid dain báikkiin gosa dat leat bieđganan balvvaid ja seavdnjatvuođa beaivvi. 13Mun vieččan daid vierroálbmogiid gaskkas, mun čohkken daid vieris eatnamiin ja buvttán daid daid iežaset eatnamii. Mun geahčan daid Israela váriin, legiin ja buot báikkiin gos sáhttá ássat. 14
34,14
Sál 23,2
Mun guođohan daid buori guohtunbáikkis, daid giettit leat Israela alla váriin. Doppe hearvás gittiin dat besset livvadit, Israela váriin dat gávdnet buori guohtuma. 15Mun ieš guođohan sávzzaidan ja doalvvun daid livvadit, cealká Hearrá Ipmil. 16
34,16
Jes 40,11
Mun ozan daid mat leat láhppon, buvttán ruoktot daid mat leat čádjidan, mun čanan lápmašuvvan juolggi, divššun buhcciid ja geahčan vuoimmálaččaid ja gievrraid nugo lea vuoigat.

17

34,17
Matt 25,32eč
Ja dii, mu sávzzat! Ná cealká Hearrá Ipmil: Mun anán fuola das ahte vuoigatvuohta dáhpáhuvvá sávzzaid, vierccaid ja bohkáid gaskkas. 18Leago didjiide beare uhccán guohtut buoremus guohtunbáikkis, go dii vel duolbmabehtet bázahasage guohtunbáikkisteattet? Leago didjiide beare uhccán juhkat čielga čázi, go dii vel dahkabehtet bázahasa moivvasin julggiideattetguin? 19Mu sávzzat šaddet guohtut dakkár guohtunbáikkis maid dii lehpet duolbman ja juhkat čázi maid dii lehpet dahkan moivvasin.

20Dan dihte cealká Hearrá Ipmil: Mun anán fuola das ahte vuoigatvuohta dáhpáhuvvá buoiddes sávzzaid ja guoira sávzzaid gaskkas. 21Dii lehpet nordadan gilggain ja čoamohasain heajuid, dii lehpet dorron daid čorvviideattetguin dassážii go lehpet daid biđgen ja ádján eret. 22Muhto mun gájun sávzzaidan, vai dat eai šat eambbo šatta stajideamušin. Mun anán fuola das ahte vuoigatvuohta dáhpáhuvvá sávzzaid gaskkas.

23

34,23
Jes 40,11
Esek 37,24
Joh 10,11eč
Mun bijan sin geahččin ovtta báimmana, bálvaleaddján Davida. Son áimmahuššá sin, son lea sin báimman. 24Mun, Hearrá, lean sin Ipmil, ja mu bálvaleaddji David lea sin oaivámuš. Mun, Hearrá, lean sárdnon.

25

34,25
3 Mos 26,6
Jes 11,6–9
54,10
Jer 23,5č
Esek 37,26
Mun dagan singuin ráfilihtu. Mun duššadan eatnamis meahcispiriid, nu ahte olbmot sáhttet oadjebassan ássat meahcis ja oađđit vuovddis. 26
34,26
3 Mos 26,4
5 Mos 11,14
Joel 2,23
Mun divttán sin ássat mu vári birra. Mun attán sidjiide arvvi rivttes áigái, ja dat lea buressivdnádusa arvi. 27
34,27
3 Mos 26,413
Esek 36,30
Muorat šaddadit šaddosiiddiset ja eanan addá šattuidis, ja sii besset eallit oadjebassan iežaset eatnamis. Mun doaján sin geassá ja gájun sin sin šlávvavuođas. Dalle sii ipmirdit ahte mun lean Hearrá. 28Sii eai šatta šat eará álbmogiid sálašin eaige meahcispiriid biebmun, muhto ásset oadjebassan, iige oktage suorggat sin. 29Sii besset gilvit šattolaš eatnamiid, iige sin eatnamis oktage šat dárbbaš nealgut jámas. Eará álbmogat eai beasa šat hiddjidit sin. 30
34,30
Jer 31,33
Esek 20,42
Dalle sii ipmirdit ahte mun, Hearrá, sin Ipmil, lean singuin ja ahte sii, Israel, leat mu álbmot, cealká Hearrá Ipmil. 31
34,31
Sál 100,3
Joh 10,11eč
Dii lehpet mu sávzzat, iežan ealu sávzzat, ja mun lean din Ipmil. Ná cealká Hearrá Ipmil.