Davvisámegiel Biibbal 2019 (Biibbal)
32

Morašlávlla farao birra

32132,1 Guoktenuppelogát jagi 585 o.Kr. Gč. 20,1.Guoktenuppelogát jagi guoktenuppelogát mánus, mánu vuosttaš beaivvi munnje bođii dát Hearrá sátni: 2

32,2
29,3eč
Olmmoš, lávllo morašlávlaga farao, Egypta gonagasa, birra:

Álbmogiid ledjon,

don leat duššaduvvon!

Don ledjet dego ábi guovdi,

don stuhčet jogainat,

moivejit čázi julggiidatguin

ja firrot jogaid mođiid.

3

32,3
12,13
Ná cealká Hearrá Ipmil:

Mun suhppen fierbmán du badjelii,

eatnat álbmogat bivdet du

mu firpmiin.

4

32,4
Jes 18,6
Esek 29,5
39,4
Mun suhppen du gáddái,

bálkestan du báljes eatnamii.

Mun divttán buot almmi lottiid

seaivut du ala

ja gallehan buot eatnama spiriid

duinna.

5Mun suhppen du goruda váriide,

deavddán legiid du ráppiin.

6Mun laskadan eatnama

varain mii dus golgá,

du varra deavdá jogažiid.

7

32,7
Jes 13,10
50,3
Joel 2,10
3,420
Am 8,9
Go mun čáskadan du heakka,

de mun govččan almmi

ja sevnnjodahtán dan násttiid.

Mun govččan beaivváža balvvaiguin,

mánnu ii šat báitte.

8Buot almmi báiti čuovggaid

mun sevnnjodahtán du dihte.

Mun govččan du eatnama

seavdnjatvuođain,

cealká Hearrá Ipmil.

9
32,9
31,16
Mun muosehuhtán eatnat álbmogiid go gulahan daid gaskii du heavvaneami, miehtá eatnamiid maid don it dovdda. 10
32,10
26,16
Mun suorggahan du vurbbiin ollu álbmogiid, ja sin gonagasat doarggistit balus go sii oidnet mu likšamin miehki. Go don gahčat, de sii buohkat dohppehallet oktilaš ballui heakkaset dihte.

11Ná cealká Hearrá Ipmil: Babylona gonagasa miehkki falleha du. 12Mun divttán du šlámaideaddji joavkku gahččat soahteolbmáid, goaves báhkiniid, miehkkái. Sii duššadit Egypta goargatvuođa, oppa dan šlámaideaddji joavku duššaduvvo. 13Mun duššadan buot omiid dan eatnogáttiin. Dan čáziid eai moive šat olbmuid juolggit eaige omiid gaccat, 14muhto čáhci golgá buhtisin, šealgadin dego olju, cealká Hearrá Ipmil. 15Mun dagan Egypta meahccin, ávdimin ja olbmoheapmin, mun gottán buohkaid geat ásset doppe. Dalle sii ipmirdit ahte mun lean Hearrá.

16Dát lea morašlávlla, ja morašlávllan dan galgá lávlut. Buot álbmogiid nissonat galget lávlut dan, sii galget lávlut dan Egyptii ja oppa dan šlámaideaddji jovkui, cealká Hearrá Ipmil.

Morašlávlla Egyptii ja eará riikkaide

17Guoktenuppelogát jagi vuosttaš mánus, mánu vihttanuppelogát beaivvi munnje bođii dát Hearrá sátni: 18Olmmoš, váidde Egypta šlámaideaddji joavkku ja dan allanálat olbmáid, váidde, don ja buot álbmogiid nissonat:

Čiekŋalasa eatnamii mun nordadan sin,

daid lusa geat leat mannan hávdái.

19

32,19
Jes 14,10eč
Leigo du hearvásvuohta

stuorit go earáid?

Njieja, mana vuoiŋŋadit

birračuohpakeahtes olbmuid gaskii!

20Egyptalaččat jovdet

mihkiin sorbmejuvvon olbmuid bárrii,

seaŋga lea gárvvis Egyptii

ja oppa dan šlámaideaddji jovkui.

21Stuorimus sáŋgárat sárdnot

jábmiidáimmus faraoi

ja su veahkeheddjiide:

Birračuohpakeahtes olbmot

leat njiedjan ja boahtán vuoiŋŋadit,

dat geat leat goddojuvvon mihkiin.

22Doppe lea Assur,

ja oppa su soahteveahka

lea hávddiin su birra.

Buohkat leat goddojuvvon,

gahččan miehkkái.

23Sii ožžo hávddi vuolimus rokkis,

Assura hávddi birra njaŋgá

oppa su soahteveahka.

Buohkat leat goddojuvvon,

gahččan miehkkái,

dat geat gilve balu

ealli olbmuid eatnamis.

2432,24 Elam várreeanan Babylona nuorttabealde; dan oaivegávpot lei Susa.Doppe veallá Elam,

ja su hávddi birra njaŋgá

oppa su šlámaideaddji joavku.

Buohkat leat goddojuvvon,

gahččan miehkkái.

Birračuohpakeahttájin sii njidje

čiekŋalasa eatnamii,

dat geat gilve balu

ealli olbmuid eatnamis.

Dál sin oassin lea seammá heahpat

go dain geat leat mannan hávdái.

25Goddojuvvon olbmuid gaskii

oaččui Elam seaŋgga,

ja oppa su šlámaideaddji joavku

lea hávddiin su birra.

Buohkat leat birračuohpakeahtes olbmot,

goddojuvvon mihkiin.

Oktii sii gilve balu

ealli olbmuid eatnamis.

Dál sin oassin lea seammá heahpat

go dain geat leat mannan hávdái.

Goddojuvvon olbmuid gaskkas

lea sin sadji.

26

32,26
38,2
39,1
32,26 Mešek ja Tubal Gč. 27,13. >Jes 66,19.Doppe njaŋgájit Mešek ja Tubal

ja sin šlámaideaddji joavku

hávddiin sin birra.

Buohkat leat birračuohpakeahtes olbmot,

goddojuvvon mihkiin.

Oktii sii gilve balu

ealli olbmuid eatnamis.

27Sii eai njaŋgá daid sáŋgáriid gaskkas

geat gahčče dolin,

daid geat njidje jábmiidáibmui

oktan soahtevearjjuideasetguin,

ja dál vuoiŋŋadit miehkki oaivvi vuolde

ja galba dávttiid alde.

Oktii sáŋgárat gilve balu

ealli olbmuid eatnamis.

28Don cuvkejuvvot oktan birračuohpakeahtes olbmuiguin ja njaŋgát daid gaskkas geat leat goddojuvvon mihkiin.

29Doppe njaŋgá Edom ja gonagasat ja oaivámuččat geat ledje fámolaččat, muhto dattetge gárte daid gaskii geat ledje goddojuvvon mihkiin. Dál sii veallájit ovttas birračuohpakeahtes olbmuiguin ja daiguin geat leat mannan hávdái. 30

32,30
Jer 25,26
Doppe njaŋgájit buot davvieatnama oaivámuččat ja buot sidonlaččat. Vaikko sii gilve balu, sii gárte mannat vulos goddojuvvon olbmuid gaskii. Sin givrodat jorai heahpadin. Birračuohpakeahttájin sii njaŋgájit daid gaskkas geat leat goddojuvvon mihkiin. Dál sin oassin lea seammá heahpat go dain geat leat mannan hávdái.

31Farao oaidná daid buohkaid ja jeađđašuvvá morrašisttis šlámaideaddji joavkkus dihte. Farao ja oppa su soahteveahka leat goddojuvvon mihkiin, cealká Hearrá Ipmil. 32Mun dikten su gilvit balu ealli olbmuid eatnamis. Dál son biddjojuvvo birračuohpakeahtes olbmuid gaskii, farao ja oppa su šlámaideaddji joavku, cealká Hearrá Ipmil.